Opcje ustawień okna w systemie

Do czego służy opcja ustawień okna?

Tryb edycji okna służy do zdefiniowania domyślnych wartości określonych pól w oknach systemu. Pozwala to na ustawienie wartości, z których korzysta się najczęściej co pozwala na przyspieszenie pracy w systemie wFirma.

Gdzie dostępne są opcje ustawień okna w systemie?

W systemie wFirma USTAWIENIA OKNA są dostępne w oknie podczas dodawania lub modyfikacji:

Ustawienia okna dla faktur Pro forma

Podczas wystawiania faktury pro forma po wybraniu przycisku USTAWIENIA OKNA można zdefiniować:

  • w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE zachowanie pól: Metoda płatności oraz Cena netto/brutto

opcje ustawień okna w systemie 

  • w zakładce ZAAWANSOWANE zachowanie pól: Waluta, Schemat księgowy, Rachunek, Data sprzedaży, Język, Szablon wydruku

opcje ustawień okna w systemie

W wyświetlonym oknie należy wybrać zachowanie pola w przyszłości  wybierając jedna z trzech dostępnych opcji: Zapamiętaj ostatnio wybraną opcję / Ustaw ten wybór jako domyślny / Pozostaw bez zmian.

Po zakończeniu działania należy skorzystać z przycisku ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

opcje ustawień okna w systemie

Ustawienia okna dla wydatków

W celu skorzystania z trybu edycji okna dla WYDATKÓW należy przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ » FAKTURĘ VAT / FAKTURĘ (bez VAT) następnie ustawić pożądaną  wartości i wybrać przycisk USTAWIENIA OKNA

opcje ustawień okna w systemie

W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE w oknie Dodawanie nowego wydatku (WYDATKI » DODAJ (Faktura VAT, Faktura bez VAT, Dowód wewnętrzny, Na podstawie pliku) można ustawić zachowanie pola Zapłacono.

opcje ustawień okna w systemie

Ustawienia okna dla ofert

Przy wystawianiu OFERTY można edytować okno w obu zakładkach: PODSTAWOWE INFORMACJE oraz ZAAWANSOWANE

opcje ustawień okna w systemie

opcje ustawień okna w systemie