Opcje ustawień okna w systemie

Tryb edycji okna służy do zdefiniowania domyślnych wartości określonych pól w oknach systemu. Pozwala to na ustawienie wartości, z których korzysta się najczęściej co pozwala na przyspieszenie pracy w systemie wFirma.

Gdzie dostępne są opcje ustawień okna w systemie?

W systemie wFirma USTAWIENIA OKNA są dostępne podczas dodawania lub modyfikacji:

Ustawienia okna dla faktur Pro forma

Podczas wystawiania faktury pro forma w zakładce PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE/OFERTĘ po wybraniu przycisku USTAWIENIA OKNA można zdefiniować:

  • w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE zachowanie pól: Metoda płatności oraz Cena netto/brutto

Opcje ustawień okna w systemie - ostatnio wybrana opcja w fakturze pro forma

  • w zakładce ZAAWANSOWANE zachowanie pól: Waluta, Schemat księgowy, Rachunek, Data sprzedaży, Język, Szablon wydruku

Opcje ustawień okna w systemie - zaawansowane ustawienia okna dla faktury pro forma

W wyświetlonym oknie należy wybrać zachowanie pola w przyszłości wybierając jedna z trzech dostępnych opcji: Zapamiętaj ostatnio wybraną opcję / Ustaw ten wybór jako domyślny / Pozostaw bez zmian.

Po zakończeniu działania należy skorzystać z przycisku ZAMKNIJ USTAWIENIA lub poprzez kliknięcie w wyszarzony obszar.

Opcje ustawień okna w systemie - po zakończeniu czynności należy kliknąć w przycisk zamknij ustawienia

Ustawienia okna dla wydatków

W celu skorzystania z trybu edycji okna dla WYDATKÓW należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (bez VAT) I wybrać przycisk USTAWIENIA OKNA

Opcje ustawień okna w systemie - tryb edycji okna zostanie aktywowany po kliknięciu w ustawienia okna

W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE w oknie Dodawanie nowego wydatku (WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ FAKTURA VAT / FAKTURA (bez VAT)) można ustawić zachowanie pola ZAPŁACONO.

Opcje ustawień okna w systemie - wybierz zachowanie pola w przyszłości w wydatkach