Skróty klawiszowe w systemie wFirma

W systemie wFirma dostępne są skróty klawiszowe, które pomagają przyśpieszyć pracę w systemie.

 "CTRL+S" - "Zapisz"

 Skróty klawiszowe

Podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, wprowadzaniu wydatków i innych akcji w których widoczny jest przycisk Zapisz można skorzystać ze skrótu "Ctrl+S", który spowoduje zapisanie danych i zamknięcie okna dialogowego. W zależności od wybranej opcji Ctrl+S może np. zapisywać dane i jednocześnie generować wydruk dokumentu.

Dostępne są opcje:

  • Zapisz
  • Zapisz i drukuj
  • Zapisz i kontynuuj
  • Zapisz i wyślij e-mail

Skróty klawiszowe

 "ESC" - powoduje zamknięcie okna dialogowego i anulowanie wprowadzonych zmian.

Skróty klawiszowe

"Insert" - podczas wystawiania dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych oraz wprowadzania faktur kosztowych wciśnięcie na klawiaturze przycisku "Insert" spowoduje dodanie nowego wiersza do dokumentu.

Skróty klawiszowe

"Klawisze kierunkowe" - za pomocą strzałek można ustawić datę np. w polu "Data sprzedaży". Po kliknięciu myszką w pole z datą klawisze lewo, prawo służą do przemieszczania się pomiędzy rokiem, miesiącem i dniem, natomiast góra, dół odpowiadają za zmianę tych wartości.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn