Osoby

W zakładce CRM » OSOBY istnieje możliwość dodania osoby kontaktowej do danego kontrahenta. W tym celu należy wybrać opcję DODAJ OSOBĘ.

Osoby

W zakładce Podstawowe informacje należy wypełnić dane osoby do kontaktu - imię i nazwisko, stanowisko obejmowane w firmie oraz kontrahenta, do którego osoba ma być przypisana.

Osoby

W zakładce Kontakt należy podać informacje dotyczące form komunikacji - domyślnie ustawione są pozycje najbardziej popularne, czyli adres e-mail, nazwa użytkownika na Skype i numer telefonu.

Osoby

Można także dodać nowe pole z danymi adresowymi, poprzez wybranie opcji Dodaj nowe pole. Na liście wyboru zdefiniowany został adres, dodatkowy numer telefonu, dodatkowy adres e-mail, adres WWW oraz opcja niestandardowa, przeznaczona do indywidualnych ustawień użytkownika.

Osoby

W zakładce Opis można uzupełnić dodatkowe informacje.

Osoby

Aby zmodyfikować daną pozycję, należy zaznaczyć kontakt i w pasku zadań wybrać opcję Modyfikuj.

Osoby

Aby usunąć pozycję, należy zaznaczyć kontakt i w górnym menu wybrać opcję Usuń. Akcja ta będzie wymagała dodatkowego potwierdzenia.