Osoby związane z kontrahentem w CRM systemu wFirma.pl

W systemie wFirma.pl, w zakładce CRM » OSOBY istnieje możliwość dodania osoby kontaktowej do danego kontrahenta. W tym celu należy wybrać opcję DODAJ OSOBĘ.

Osoby - dodanie konta

W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy wypełnić dane osoby do kontaktu - imię i nazwisko, stanowisko obejmowane w firmie oraz kontrahenta, do którego osoba ma być przypisana.

Podstawowe informacje osoby

W zakładce KONTRAKT należy podać informacje dotyczące form komunikacji - domyślnie ustawione są pozycje najbardziej popularne, czyli adres e-mail, nazwa użytkownika na Skype i numer telefonu.

Kontakt osoby

Można także dodać nowe pole z danymi adresowymi, poprzez wybranie opcji DODAJ NOWE POLE. Na liście wyboru zdefiniowany został adres, dodatkowy numer telefonu, dodatkowy adres e-mail, adres WWW oraz opcja niestandardowa, przeznaczona do indywidualnych ustawień użytkownika.

Dodawanie osoby - ustawiania

W zakładce OPIS można uzupełnić dodatkowe informacje.

Opis osoby

Aby zmodyfikować daną pozycję, należy zaznaczyć kontakt i w pasku zadań wybrać opcję MODYFIKUJ.

Modyfikowanie konta osoby

Aby usunąć pozycję, należy zaznaczyć kontakt i w górnym menu wybrać opcję USUŃ. Akcja ta będzie wymagała dodatkowego potwierdzenia.