0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przydatne w kontaktach z ekspertem

Wielkość tekstu:

W komunikacji z ekspertami wfirma.pl dodatkowe pytania dotyczące tego samego tematu należy wysyłać jako kontynuację w tym samym wątku. Nowy wątek (nową sprawę) należy utworzyć w przypadku pytania dotyczącego innej kategorii.

Print Screen / Zrzut ekranu - Windows

W celu przybliżenia zaistniałego problemu przydatne w kontaktach z ekspertem może okazać się załączenie zrzutu ekranu z danej części systemu.

Aby wykonać zrzut ekranu widoku okna należy:

 1. Ustawić widok, który ma zostać zapisany, jako zrzut ekranu.

 2. Nacisnąć na klawiaturze klawisz PRINT SCREEN (jak na obrazku).

print screen

 1. Uruchomić program graficzny (np. MS Paint) poprzez menu:

          a) Windows Vista / 7 - Start » Wszystkie programy » Akcesoria » Ms Paint.

          b) Windows 8 / 8.1 / 10 / 11 - Naciśnięcie klawisza logo Windows Przydatne w kontaktach z ekspertem - windows » wpisanie “MS Paint”.

 1. Wkleić w programie MS Paint wykonany zrzut ekranu poprzez menu pod prawym przyciskiem myszy » "WKLEJ" lub jednoczesne naciśnięcie klawiszy "CTRL + V".

 2. Do programu zostanie wklejony wykonany zrzut ekranu.

 3. Zapisać go poprzez wybór jednej z poniższych opcji:

          a) górny pasek PLIK » ZAPISZ JAKO,

          b) naciśnięcie symbolu dyskietki,

          c) naciśnięcie kombinacji klawiszy "CTRL + S".

 1. W okienku, które się otworzy należy wybrać lokalizację i nazwę nowo utworzonego pliku, w polu "ZAPISZ JAKO TYP" wybrać JPG lub PNG.

 2. Tak zapisany zrzut ekranu (screenshot) w postaci pliku można już dołączyć do wiadomości przesyłanej poprzez formularz ZAPYTAJ EKSPERTA.

 

Narzędzie do wycinania - Windows (Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10)

Aby skorzystać z narzędzia wycinania należy:

 1. Uruchomić je poprzez menu:

          a) Windows Vista / 7 - Start » Wszystkie programy » Akcesoria » Narzędzie wycinania.

          b) Windows 8 / 8.1 / 10 - Naciśnięcie klawisza logo Windows Przydatne w kontaktach z ekspertem - windows » wpisanie “Narzędzie wycinania”.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - wycinanie

 1. Wybrać odpowiedni tryb wycinania (strzałka w dół obok napisu na przycisku "NOWY" ).

 2. Zaznaczyć myszką odpowiedni wycinek ekranu.

 3. Zapisać go poprzez wybór jednej z poniższych opcji:

         a) górny pasek PLIK » ZAPISZ JAKO,

         b) naciśnięcie symbolu dyskietki,

         c) naciśnięcie kombinacji klawiszy "CTRL + S".

 1. W okienku, które się otworzy należy wybrać lokalizację i nazwę nowo utworzonego pliku, w polu "ZAPISZ JAKO TYP" wybrać JPG lub PNG.

 2. Tak zapisany zrzut ekranu (screenshot) w postaci pliku można już dołączyć do wiadomości przesyłanej poprzez formularz ZAPYTAJ EKSPERTA.

Jak wykonać zrzut ekranu okna - Mac

Na komputerze Mac można wykonać zrzut całego ekranu lub wybranej jego części:

 1. Zrzut całego ekranu - kombinacja klawiszy SHIFT+Command+3. Zrzut ekranu zostanie zapisany na pulpicie (biurku).
 2. Zrzut ekranu wybranego fragmentu - kombinacja klawiszy SHIFT+Command+4. Kursor przyjmie kształt "krzyżyka". Należy zaznaczyć odpowiedni obszar.

Wsparcie techniczne ekspertów dla użytkowników posiadających aktywny pakiet

Użytkownicy systemu posiadający aktywny pakiet mogą zadawać pytania z dwóch miejsc w systemie:

 • z poziomu prawego menu, czyli listy najczęściej wybieranych akcji, która dostępna jest w każdej zakładce;
 • z poziomu ikony użytkownika systemu.

Funkcja Zapytaj Eksperta z poziomu prawego menu

Konwersację z ekspertem można rozpocząć korzystając z opcji POMOC znajdującego się pod ikoną niebieskiego znaku zapytania w prawym górnym rogu strony okna po zalogowaniu do systemu. Po kliknięciu w ikonę użytkownik ma możliwość:

 • przejścia do artykułów instruktażowych pomocy, które dotyczą poruszania się po systemie, 

 • zadania pytania ekspertowi,

 • uzyskanie pomocy asystenta księgowego i kadrowego w przypadku posiadania pakietu z Asystentem.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - zapytaj eksperta

Funkcja Zapytaj Eksperta z poziomu awatara 

Aby zadać pytanie można także kliknąć w ikonę użytkownika, znajdującą się w prawym górnym rogu. Następnie należy wybrać opcję WIADOMOŚCI dzięki czemu pojawi się dodatkowe okno z opcją UTWÓRZ SPRAWĘ. W oknie tym użytkownik może również przeglądać historię swojej korespondencji z ekspertami, dzięki czemu w każdej chwili ma możliwość powrotu do otrzymanych odpowiedzi w razie wystąpienia podobnego problemu.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - awatar

Historia korespondencji

Historię zadawanych pytań można znaleźć także w zakładce START » WIADOMOŚCI, w której możliwe jest również zadawanie nowych pytań poprzez kliknięcie w opcję UTWÓRZ SPRAWĘ

Przydatne w kontaktach z ekspertem - tworzenie sprawy

Nieaktywny pakiet a wsparcie techniczne ekspertów

Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań dotyczących funkcjonowania systemu również po wygaśnięciu ważności pakietu. W takiej sytuacji po zalogowaniu do systemu należy przejść do zakładki: START » WIADOMOŚCI » UTWÓRZ SPRAWĘ. Wówczas pojawi się okno, w którym użytkownik ma możliwość odnalezienia odpowiedzi na swoje pytanie, lub zadawania pytań ekspertom.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - nieaktywny pakiet

Tworzenie sprawy

Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ SPRAWĘ i przejściu do zakładki KSIĘGOWE istnieje możliwość wyszukania odpowiedzi na poszukiwane zagadnienie. Pomocna w jej odnalezieniu jest możliwość skorzystania z list rozwijanych w polach WYBIERZ KATEGORIĘ oraz WYBIERZ TEMAT. Dzięki zastosowaniu tych filtrów, wyświetlone zostaną odnośniki najbardziej zbliżone do szukanego zagadnienia. Po kliknięciu w odnośnik, użytkownik zostanie przeniesiony do artykułu pomocy, w którym zawarte są szczegółowe informacje w danym zakresie. 

W przypadku, gdy użytkownik nie odnajdzie odpowiedzi, należy na dole okna, w sekcji “Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie?” kliknąć opcję NIE, aby móc zadać pytanie Ekspertowi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów