Przydatne w kontaktach z ekspertem

W kontaktach z ekspertami, w celu przybliżenia zaistniałego problemu może okazać się przydatne załączenie zrzutu ekranu z danej części systemu.

Print Screen - Windows

Aby wykonać screen widoku okna należy:

 1. Ustawić widok, który ma zostać zapisany jako zrzut ekranu.

 2. Nacisnąć na klawiaturze klawisz Print Screen (jak na obrazku).

print screen

 1. Uruchomić program graficzny (np. MS Paint) poprzez menu:

          a) Windows Vista/7 - Start » Wszystkie programy » Akcesoria » Ms Paint.

          b) Windows 8/8.1/10 - Naciśnięcie klawisza logo Windows print screen » wpisanieMS Paint”.

 1. Wkleić w programie MS Paint wykonany zrzut ekranu poprzez menu pod prawym przyciskiem myszy "wklej" lub jednoczesne naciśnięcie klawiszy "CTRL + V".

 2. Do programu zostanie wklejony wykonany zrzut ekranu.

 3. Zapisać go poprzez wybór jednej z poniższych opcji:

          a) górny pasek Plik » Zapisz jako,

          b) naciśnięcie symbolu dyskietki,

          c) naciśnięcie kombinacji klawiszy "CTRL + S".

 1. W okienku, które się otworzy należy wybrać lokalizację i nazwę nowo utworzonego pliku, w polu "zapisz jako typ" wybrać jpg lub png.

 2. Tak zapisany zrzut ekranu (screenshot) w postaci pliku można już dołączyć do wiadomości przesyłanej poprzez formularz Zapytaj eksperta.

Narzędzie do wycinania - Windows (Vista/7/8/8.1/10)

Aby skorzystać z narzędzia wycinania należy:

 1. Uruchomić je poprzez menu:

          a) Windows Vista/7 - Start » Wszystkie programy » Akcesoria » Narzędzie wycinania.

          b) Windows 8/8.1/10 - Naciśnięcie klawisza logo Windows print screen » wpisanie “Narzędzie wycinania”.

Przydatne w kontaktach z ekspertem

 1. Wybrać odpowiedni tryb wycinania (strzałka w dół obok napisu na przycisku "Nowy" ).

 2. Zaznaczyć myszką odpowiedni wycinek ekranu.

 3. Zapisać go poprzez wybór jednej z poniższych opcji:

         a) górny pasek Plik » Zapisz jako,

         b) naciśnięcie symbolu dyskietki,

         c) naciśnięcie kombinacji klawiszy "CTRL + S".

 1. W okienku, które się otworzy należy wybrać lokalizację i nazwę nowo utworzonego pliku, w polu "zapisz jako typ" wybrać jpg lub png.

 2. Tak zapisany zrzut ekranu (screenshot) w postaci pliku można już dołączyć do wiadomości przesyłanej poprzez formularz Zapytaj eksperta.

Zadawanie pytań

W komunikacji z ekspertami wfirma.pl dodatkowe pytania dotyczące tego samego tematu należy wysyłać jako kontynuację w tym samym wątku. Nowy wątek (nową sprawę) należy utworzyć w przypadku pytania dotyczącego innej kategorii.

Użytkownik zawsze może wrócić do otrzymanych odpowiedzi w razie wystąpienia podobnego problemu. Wszystkie wiadomości dostępne są po zalogowaniu do systemu w zakładce BIURO » WIADOMOŚCI.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - ikona windows

Możesz ocenić ten artykuł