Przydatne w kontaktach z ekspertem

W komunikacji z ekspertami wfirma.pl dodatkowe pytania dotyczące tego samego tematu należy wysyłać jako kontynuację w tym samym wątku. Nowy wątek (nową sprawę) należy utworzyć w przypadku pytania dotyczącego innej kategorii.

Print Screen / Zrzut ekranu - Windows

W celu przybliżenia zaistniałego problemu przydatne w kontaktach z ekspertem może okazać się załączenie zrzutu ekranu z danej części systemu.

Aby wykonać zrzut ekranu widoku okna należy:

 1. Ustawić widok, który ma zostać zapisany, jako zrzut ekranu.

 2. Nacisnąć na klawiaturze klawisz PRINT SCREEN (jak na obrazku).

print screen

 1. Uruchomić program graficzny (np. MS Paint) poprzez menu:

          a) Windows Vista / 7 - Start » Wszystkie programy » Akcesoria » Ms Paint.

          b) Windows 8 / 8.1 / 10 / 11 - Naciśnięcie klawisza logo Windows Przydatne w kontaktach z ekspertem - windows » wpisanie “MS Paint”.

 1. Wkleić w programie MS Paint wykonany zrzut ekranu poprzez menu pod prawym przyciskiem myszy » "WKLEJ" lub jednoczesne naciśnięcie klawiszy "CTRL + V".

 2. Do programu zostanie wklejony wykonany zrzut ekranu.

 3. Zapisać go poprzez wybór jednej z poniższych opcji:

          a) górny pasek PLIK » ZAPISZ JAKO,

          b) naciśnięcie symbolu dyskietki,

          c) naciśnięcie kombinacji klawiszy "CTRL + S".

 1. W okienku, które się otworzy należy wybrać lokalizację i nazwę nowo utworzonego pliku, w polu "ZAPISZ JAKO TYP" wybrać JPG lub PNG.

 2. Tak zapisany zrzut ekranu (screenshot) w postaci pliku można już dołączyć do wiadomości przesyłanej poprzez formularz ZAPYTAJ EKSPERTA.

 

Narzędzie do wycinania - Windows (Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10)

Aby skorzystać z narzędzia wycinania należy:

 1. Uruchomić je poprzez menu:

          a) Windows Vista / 7 - Start » Wszystkie programy » Akcesoria » Narzędzie wycinania.

          b) Windows 8 / 8.1 / 10 - Naciśnięcie klawisza logo Windows Przydatne w kontaktach z ekspertem - windows » wpisanie “Narzędzie wycinania”.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - wycinanie

 1. Wybrać odpowiedni tryb wycinania (strzałka w dół obok napisu na przycisku "NOWY" ).

 2. Zaznaczyć myszką odpowiedni wycinek ekranu.

 3. Zapisać go poprzez wybór jednej z poniższych opcji:

         a) górny pasek PLIK » ZAPISZ JAKO,

         b) naciśnięcie symbolu dyskietki,

         c) naciśnięcie kombinacji klawiszy "CTRL + S".

 1. W okienku, które się otworzy należy wybrać lokalizację i nazwę nowo utworzonego pliku, w polu "ZAPISZ JAKO TYP" wybrać JPG lub PNG.

 2. Tak zapisany zrzut ekranu (screenshot) w postaci pliku można już dołączyć do wiadomości przesyłanej poprzez formularz ZAPYTAJ EKSPERTA.

Jak wykonać zrzut ekranu okna - Mac

Na komputerze Mac można wykonać zrzut całego ekranu lub wybranej jego części:

 1. Zrzut całego ekranu - kombinacja klawiszy SHIFT+Command+3. Zrzut ekranu zostanie zapisany na pulpicie (biurku).
 2. Zrzut ekranu wybranego fragmentu - kombinacja klawiszy SHIFT+Command+4. Kursor przyjmie kształt "krzyżyka". Należy zaznaczyć odpowiedni obszar.

Wsparcie techniczne ekspertów dla użytkowników posiadających aktywny pakiet

Użytkownicy systemu posiadający aktywny pakiet mogą zadawać pytania z dwóch miejsc w systemie:

 • z poziomu prawego menu, czyli listy najczęściej wybieranych akcji, która dostępna jest w każdej zakładce;
 • z poziomu ikony użytkownika systemu.

Funkcja Zapytaj Eksperta z poziomu prawego menu

Konwersację z ekspertem można rozpocząć korzystając z opcji POMOC znajdującego się pod ikoną niebieskiego znaku zapytania w prawym górnym rogu strony okna po zalogowaniu do systemu. Po kliknięciu w ikonę użytkownik ma możliwość:

 • przejścia do artykułów instruktażowych pomocy, które dotyczą poruszania się po systemie, 

 • zadania pytania ekspertowi,

 • uzyskanie pomocy asystenta księgowego i kadrowego w przypadku posiadania pakietu z Asystentem.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - zapytaj eksperta

Funkcja Zapytaj Eksperta z poziomu awatara 

Aby zadać pytanie można także kliknąć w ikonę użytkownika, znajdującą się w prawym górnym rogu. Następnie należy wybrać opcję WIADOMOŚCI dzięki czemu pojawi się dodatkowe okno z opcją UTWÓRZ SPRAWĘ. W oknie tym użytkownik może również przeglądać historię swojej korespondencji z ekspertami, dzięki czemu w każdej chwili ma możliwość powrotu do otrzymanych odpowiedzi w razie wystąpienia podobnego problemu.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - awatar

Historia korespondencji

Historię zadawanych pytań można znaleźć także w zakładce START » WIADOMOŚCI, w której możliwe jest również zadawanie nowych pytań poprzez kliknięcie w opcję UTWÓRZ SPRAWĘ

Przydatne w kontaktach z ekspertem - tworzenie sprawy

Nieaktywny pakiet a wsparcie techniczne ekspertów

Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań dotyczących funkcjonowania systemu również po wygaśnięciu ważności pakietu. W takiej sytuacji po zalogowaniu do systemu należy przejść do zakładki: START » WIADOMOŚCI » UTWÓRZ SPRAWĘ. Wówczas pojawi się okno, w którym użytkownik ma możliwość odnalezienia odpowiedzi na swoje pytanie, lub zadawania pytań ekspertom.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - nieaktywny pakiet

Tworzenie sprawy

Po kliknięciu przycisku UTWÓRZ SPRAWĘ i przejściu do zakładki KSIĘGOWE istnieje możliwość wyszukania odpowiedzi na poszukiwane zagadnienie. Pomocna w jej odnalezieniu jest możliwość skorzystania z list rozwijanych w polach WYBIERZ KATEGORIĘ oraz WYBIERZ TEMAT. Dzięki zastosowaniu tych filtrów, wyświetlone zostaną odnośniki najbardziej zbliżone do szukanego zagadnienia. Po kliknięciu w odnośnik, użytkownik zostanie przeniesiony do artykułu pomocy, w którym zawarte są szczegółowe informacje w danym zakresie. 

W przypadku, gdy użytkownik nie odnajdzie odpowiedzi, należy na dole okna, w sekcji “Czy znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie?” kliknąć opcję NIE, aby móc zadać pytanie Ekspertowi.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska