Przydatne w kontaktach z ekspertem

W celu przybliżenia zaistniałego problemu, przydatne w kontaktach z ekspertem, może okazać się załączenie zrzutu ekranu z danej części systemu.

Print Screen - Windows

Aby wykonać screen widoku okna należy:

 1. Ustawić widok, który ma zostać zapisany jako zrzut ekranu.

 2. Nacisnąć na klawiaturze klawisz PRINT SCREEN (jak na obrazku).

print screen

 1. Uruchomić program graficzny (np. MS Paint) poprzez menu:

          a) Windows Vista/7 - Start » Wszystkie programy » Akcesoria » Ms Paint.

          b) Windows 8/8.1/10 - Naciśnięcie klawisza logo Windows Przydatne w kontaktach z ekspertem - windows » wpisanieMS Paint”.

 1. Wkleić w programie MS Paint wykonany zrzut ekranu poprzez menu pod prawym przyciskiem myszy "WKLEJ" lub jednoczesne naciśnięcie klawiszy "CTRL + V".

 2. Do programu zostanie wklejony wykonany zrzut ekranu.

 3. Zapisać go poprzez wybór jednej z poniższych opcji:

          a) górny pasek PLIK » ZAPISZ JAKO,

          b) naciśnięcie symbolu dyskietki,

          c) naciśnięcie kombinacji klawiszy "CTRL + S".

 1. W okienku, które się otworzy należy wybrać lokalizację i nazwę nowo utworzonego pliku, w polu "ZAPISZ JAKO TYP" wybrać JPG lub PNG.

 2. Tak zapisany zrzut ekranu (screenshot) w postaci pliku można już dołączyć do wiadomości przesyłanej poprzez formularz ZAPYTAJ EKSPERTA.

Narzędzie do wycinania - Windows (Vista/7/8/8.1/10)

Aby skorzystać z narzędzia wycinania należy:

 1. Uruchomić je poprzez menu:

          a) Windows Vista/7 - Start » Wszystkie programy » Akcesoria » Narzędzie wycinania.

          b) Windows 8/8.1/10 - Naciśnięcie klawisza logo Windows Przydatne w kontaktach z ekspertem - windows » wpisanie “Narzędzie wycinania”.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - wycinanie

 1. Wybrać odpowiedni tryb wycinania (strzałka w dół obok napisu na przycisku "NOWY" ).

 2. Zaznaczyć myszką odpowiedni wycinek ekranu.

 3. Zapisać go poprzez wybór jednej z poniższych opcji:

         a) górny pasek PLIK » ZAPISZ JAKO,

         b) naciśnięcie symbolu dyskietki,

         c) naciśnięcie kombinacji klawiszy "CTRL + S".

 1. W okienku, które się otworzy należy wybrać lokalizację i nazwę nowo utworzonego pliku, w polu "ZAPISZ JAKO TYP" wybrać JPG lub PNG.

 2. Tak zapisany zrzut ekranu (screenshot) w postaci pliku można już dołączyć do wiadomości przesyłanej poprzez formularz ZAPYTAJ EKSPERTA.

Jak wykonać zrzut ekranu okna - Mac

Na komputerze Mac można wykonać zrzut całego ekranu lub wybranej jego części:

 1. Zrzut całego ekranu - kombinacja klawiszy SHIFT+Command+3. Zrzut ekranu zostanie zapisany na pulpicie (biurku).
 2. Zrzut ekranu wybranego fragmentu - kombinacja klawiszy SHIFT+Command+4. Kursor przyjmie kształt "krzyżyka". Należy zaznaczyć odpowiedni obszar.

Zadawanie pytań

W komunikacji z ekspertami wfirma.pl dodatkowe pytania dotyczące tego samego tematu należy wysyłać jako kontynuację w tym samym wątku. Nowy wątek (nową sprawę) należy utworzyć w przypadku pytania dotyczącego innej kategorii.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - zadaj pytanie ekspertom

Użytkownik zawsze może wrócić do otrzymanych odpowiedzi w razie wystąpienia podobnego problemu. Wszystkie wiadomości dostępne są po zalogowaniu do systemu w zakładce START » WIADOMOŚCI. Z tego miejsca, korzystając z akcji UTWÓRZ SPRAWĘ można również wysłać nową wiadomość do eksperta.

Przydatne w kontaktach z ekspertem - wiadomości