0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przypinanie i odpinanie kadrowych do firm klientów

Wielkość tekstu:

Biuro rachunkowe, które zatrudnia pracowników działu kadr, może odpinać i przypinać ich w systemie mb24.pl jako użytkowników z uprawnieniami kadrowych. Przypinanie i odpinanie kadrowych jest możliwe jedynie z pozycji szefa biura.

Możliwość prowadzenia kadr istnieje tylko w przypadku gdy użytkownik posiada dodatek KADRY, PŁACE I UBEZPIECZENIA. Schemat zmiany pakietu został opisany w artykule Zmiana pakietu w systemie mb24 - jak to zrobić?

Jak dodać kadrową w systemie mb24.pl?

Aby dokonać przypięcia kadrowych biura do firm klientów, w pierwszej kolejności należy dodać na koncie biura rachunkowego nowego użytkownika. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » DODAJ.

Przypinanie i odpinanie kadrowych - dodawanie kadrowych

Użytkownik posiadający status kadrowego ma możliwość wprowadzania dokumentacji kadrowej (dodawać pracowników, sporządzania listy płac, rachunków itp.) w zakładce KADRY oraz generowania deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych do ZUS i wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla pracownika w zakładce: START » ZUS.

Przypinanie i odpinanie kadrowych - wprowadzanie danych nowego użytkownika

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników. Następnie na podany adres e-mail pracownika zostanie wysłany link aktywacyjny konto. Po wejściu w link użytkownik zostanie przeniesiony do strony, która umożliwi aktywację konta, ustawienie hasła dla konta w serwisie oraz zaakceptowanie regulaminu serwisu.

Przypinanie i odpinanie kadrowych - aktywacja konta

Przypinanie i odpinanie kadrowych w MB24.pl

Przypinanie kadrowych biura do firm klientów

Podpiąć nowego użytkownika (kadrowej) możemy w dwojaki sposób:

1. Na koncie firmy klienta, na które przejdziemy poprzez kliknięcie w ikonę menu i wybranie odpowiedniej firmy:

Przypinanie i odpinanie kadrowych - sposób pierwszy

Przypinanie i odpinanie kadrowych - wybór firmy

lub można wejść do konta klienta poprzez główny panel (klikając na nazwę firmy), który ukazuje się po zalogowaniu.

Następnie na koncie klienta poprzez zakładkę USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ » KADROWYCH dodajemy kadrowego.

Przypinanie i odpinanie kadrowych - przypnij kadrową

Z tego poziomu możemy jednocześnie zaznaczyć kilku użytkowników i dokonać “grupowego” dodania uprawnień na kadrowego dla jednego konta firmy klienta.

Przypinanie i odpinanie kadrowych można ułatwić dzięki funkcji szybkiego wyszukania użytkowników z listy dodanych już pracowników. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w oknie Przypinania istniejącego już użytkownika do firmy w oknie SZUKAJ należy podać imię, nazwisko lub adres e-mail dodanego użytkownika, aby móc go wyfiltrować z listy.

Przypinanie i odpinanie kadrowych - szukaj kadrowej

2. Bezpośrednio na panelu głównym biura rachunkowego, który się pojawia po zalogowaniu na konto. Oznaczamy firmy lub firmę i z górnego paska menu korzystamy z funkcji UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ » KADROWYCH. W oknie, które się pojawi zaznaczamy użytkowników lub jednego użytkownika i zapisujemy.

Przypinanie i odpinanie kadrowych - przypięcie jako kadrowego

Odpinanie kadrowych biura od firm klientów

Odpiąć kadrowego można również na dwa sposoby:

1. Bezpośrednio na panelu głównym, który się pojawia po zalogowaniu na konto. Oznaczamy firmy lub firmę, od której kadrowy ma zostać odpięty i z górnego paska menu korzystamy z funkcji UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA. W oknie, które się pojawi wybieramy użytkownika i zapisujemy.

Przypinanie i odpinanie kadrowych - odepnij kadrową

2. Na koncie firmy klienta, poprzez zakładkę: USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY. Oznaczamy użytkownika i korzystamy z funkcji ODEPNIJ.

Przypinanie i odpinanie kadrowych - odepnij użytkownika
Następnie pojawi się okno z zapytaniem “Jesteś pewien, że chcesz odpiąć tego użytkownika?”. Klikamy Tak, jeśli rzeczywiście chcemy odpiąć użytkownika.

Przypinanie i odpinanie kadrowych - uwaga!

Poza funkcją przypinania i odpinania kadrowych szef biura rachunkowego ma także możliwość skorzystania z funkcji:
- przypinania i odpinania opiekunów,
przypinania i odpinania księgowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów