Uproszczony import towarów spoza Unii Europejskiej

Faktury za dostawy objęte uproszczoną procedurą importu towarów z krajów nie należących do UE rozlicza się w systemie przechodząc do zakładki WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT - należy wybrać odpowiedni Rodzaj wydatku, a następnie w zakładce Import z zagranicy i inne zaawansowane zaznaczyć kratkę Uproszczony import towarów.

uproszczony import towaru

Kolejnym krokiem jest wybór waluty, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu netto oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

uproszczony import towaru

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi zarówno do Rejestru zakupu VAT i Rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Książki Przychodów i Rozchodów.

Kwoty jakie zostaną ujęte w rejestrach VAT to wartości przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury zakupu.