Uproszczony import towarów spoza Unii Europejskiej

Faktury za dostawy dokumentujące uproszczony import towarów z krajów nie należących do UE rozlicza się w systemie przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy uzupełnić podstawowe dane i wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU.

Uproszczony import towarów spoza UE - księgowanie na podstawie dokumentu

Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję IMPORT TOWARÓW ART. 33A. Kolejnym krokiem jest wybór waluty, w której faktura została wystawiona przez dostawcę.

Uproszczony import towarów spoza UE - jak wprowadzić wydatek

Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

Uproszczony import towarów spoza UE - określenie stawki VAT

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi zarówno do Rejestru zakupu VAT i Rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów w kolumnie zgodnej z wybranym rodzajem wydatku.

Kwoty jakie zostaną ujęte w rejestrach VAT to wartości przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury zakupu.