Import towarów spoza Unii Europejskiej

Faktury za dostawy dokumentujące Import towarów z krajów nie należących do UE rozlicza się w systemie przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT - należy wybrać odpowiedni Rodzaj wydatku.

Import towarów spoza Unii Europejskiej - księgowanie na podstawie dokumentu

Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE zaznaczyć kratkę IMPORT TOWARÓW ART. 33A.

Import towarów spoza Unii Europejskiej - wprowadzanie wydatku do systemu

Kolejnym krokiem jest wybór waluty, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

Import towarów spoza Unii Europejskiej - wprowadzenie stawek krajowych do uproszczonego importu towarów

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi zarówno do Rejestru zakupu VAT i Rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Kwoty jakie zostaną ujęte w rejestrach VAT to wartości przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury zakupu.