Uproszczony import towarów spoza Unii Europejskiej

Faktury za dostawy dokumentujące uproszczony import towarów z krajów nie należących do UE rozlicza się w systemie przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy uzupełnić podstawowe dane i wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU.

Uproszczony import towarów spoza UE - księgowanie na podstawie dokumentu

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów w podatku VAT powstaje co do zasady z chwilą powstania długu celnego. Zatem otrzymaną fakturę należy wykazać na gruncie VAT w okresie, w którym powstał dług celny.

Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję IMPORT TOWARÓW ART. 33A. Kolejnym krokiem jest wybór waluty, w której faktura została wystawiona przez dostawcę.

Uproszczony import towarów spoza UE - jak wprowadzić wydatek

Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

Uproszczony import towarów spoza UE - określenie stawki VAT

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi zarówno do Rejestru zakupu VAT i Rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów w kolumnie zgodnej z wybranym rodzajem wydatku.

Kwoty jakie zostaną ujęte w rejestrach VAT to wartości przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury zakupu.

W obecnie obowiązującej strukturze JPK_V7 czynni podatnicy VAT mają obowiązek oznaczania rodzajów transakcji specjalnymi kodami.

Jeżeli następuje import towarów z zastosowaniem procedury uproszczonej zgodnej z art. 33a ustawy o VAT, wówczas symbol “IMP” w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 przy danej transakcji oznaczany zostanie cyfrą „1” w następującej postaci: <tns:IMP>1</tns:IMP>. Szczegółowe informacje na temat kodowania rodzajów transakcji w JPK_V7 znajduje się w artykule: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka