0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę na wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Po przyznaniu emerytury, przedsiębiorca zobowiązany do opłacania wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności. Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę powoduje że konieczne jest dokonanie odpowiednich formalności.

 

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę a zgłoszenie w ZUS

W pierwszej kolejności należy wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych na deklaracji ZUS ZWUA, którą utworzyć można w START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZWUA ze starym kodem tytułu ubezpieczenia. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wybrać 600. Data wyrejestrowania powinna być z datą przyznania emerytury.

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - ZUS ZWUA

 Następnie należy zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego na deklaracji ZUS ZZA, którą utworzyć można w START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZZA. Należy tam wskazać również kod tytułu ubezpieczenia uwzględniający informację o emeryturze. 

 

 

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - ZUS ZWUA

Data wyrejestrowania i zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego powinna być z datą przyznania emerytury.

Deklaracje zgłoszeniowe należy przekazać do ZUS. Można tego dokonać wysyłając zestaw deklaracji do ZUS: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę w trakcie miesiąca 

Rozliczenie składek w przypadku, gdy emeryturę otrzymano w trakcie miesiąca znacznie różni się od standardowego rozliczenia deklaracji ZUS DRA. Co więcej rozliczenia za miesiąc w którym przyznano emeryturę należy przeprowadzić w niektórych przypadkach  poza systemem, gdyż w wFirma nie będzie możliwe sporządzenie odpowiedniej deklaracji.

Gdy deklaracje są składane za samego przedsiębiorcę

Gdy przedsiębiorca składa deklarację rozliczeniową wyłącznie za siebie, powinien złożyć w tym przypadku dwie deklaracje DRA:

  • pierwszą z wykazaniem składek społecznych naliczonych proporcjonalnie za dni przed otrzymaniem prawa do emerytury i składkę zdrowotną w całości,
  • drugą za okres po przyznaniu emerytury (identyfikator 40) i zerowymi podstawami składek (z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 1x).

Na cele techniczne w systemie można utworzyć deklarację z naliczeniem składek społecznych za część miesiąca dzięki opcji częściowych składek. Jest to możliwe w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, gdzie po otwarciu się okna w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć należy "częściowe składki" i wpisać tam odpowiednią ilość dni w zależności od tego kiedy została przyznana emerytura. Co istotne, deklaracja będzie prawidłowa jedynie na cele rozliczeniowe (nie należy wysyłać jej do ZUS). 

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - częściowe składki

Następnie w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE należy wybrać odpowiedni schemat opłacanych składek "Tylko zdrowotne ", a w części "Zaawansowane" w drugim wierszu powinna wybrać "1 - osoba, ma ustalone prawo do emerytury".

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - schemat

Rozliczenie z pracownikami

Gdy w firmie zatrudnieni są pracownicy, wówczas przedsiębiorca powinien być wykazany w dwóch różnych raportach imiennych ZUS RCA:

  • ze swoim pierwotnym kodem tytułu ubezpieczenia i proporcjonalnie naliczonymi składkami składkami społecznym i zdrowotną. 
  • za okres od emerytury, w którym zostanie wskazany podstawami zerowymi (z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 1x - jeśli opłaca duży ZUS)

W naszym systemie można utworzyć deklarację z naliczeniem składek społecznych za część miesiąca dzięki opcji częściowych składek. Wystarczy w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ wybrać miesiąc, w takcie którego przyznano prawo do emerytury i w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć "częściowe składki", następnie wpisać tam odpowiednią ilość dni w zależności od tego kiedy ZUS przyznał świadczenie. Ta deklaracja będzie prawidłowa jedynie na cele rozliczeniowe.

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - częściowe składki

Po wygenerowaniu deklaracji za miesiąc w którym przyznano emeryturę należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE wybrać odpowiedni schemat opłacanych składek "Tylko zdrowotne ", a w części "Zaawansowane" w drugim wierszu powinna wybrać "1 - osoba, ma ustalone prawo do emerytury". Zmiany zapisujemy.

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - schemat

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę od 1-go dnia miesiąca

Po wygenerowaniu deklaracji za miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE należy wybrać "Tylko zdrowotne ", a w części "Zaawansowane" w drugim wierszu powinna wybrać "1 - osoba, ma ustalone prawo do emerytury". Zmiany zapisujemy 

Dzięki temu podczas generowania deklaracji DRA zostanie naliczona wyłącznie składka zdrowotna.

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - schemat

Zwolnione ze składki zdrowotnej emeryta

W niektórych przypadkach emeryt może być zwolniony z opłacania składki zdrowotnej. O czym można przeczytać w artykule: Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Jeśli spełnia się warunki do zwolnienia ze składki zdrowotnej, wówczas przed wygenerowaniem deklaracji DRA bez wykazania składki zdrowotnej należy przejść do USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE zaznaczyć opcję ZWOLNIENIE ZE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - zwolnione ze składki zdrowotnej

Wówczas na deklaracji ZUS zostanie wykazana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednak składki do zapłaty na to ubezpieczenie nie zostaną naliczone. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów