Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę na wFirma.pl

Po przyznaniu emerytury, przedsiębiorca zobowiązany do opłacania wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności. Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę powoduje że konieczne jest dokonanie odpowiednich formalności.

 

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę a zgłoszenie w ZUS

W pierwszej kolejności należy wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych na deklaracji ZUS ZWUA, którą utworzyć można w START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZWUA ze starym kodem tytułu ubezpieczenia. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wybrać 600. Data wyrejestrowania powinna być z datą przyznania emerytury.

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - ZUS ZWUA

 Następnie należy zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego na deklaracji ZUS ZZA, którą utworzyć można w START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZZA. Należy tam wskazać również kod tytułu ubezpieczenia uwzględniający informację o emeryturze. 

 

 

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - ZUS ZWUA

Data wyrejestrowania i zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego powinna być z datą przyznania emerytury.

Deklaracje zgłoszeniowe należy przekazać do ZUS. Można tego dokonać wysyłając zestaw deklaracji do ZUS: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę w trakcie miesiąca 

Rozliczenie składek w przypadku, gdy emeryturę otrzymano w trakcie miesiąca znacznie różni się od standardowego rozliczenia deklaracji ZUS DRA. Co więcej rozliczenia za miesiąc w którym przyznano emeryturę należy przeprowadzić w niektórych przypadkach  poza systemem, gdyż w wFirma nie będzie możliwe sporządzenie odpowiedniej deklaracji.

Gdy deklaracje są składane za samego przedsiębiorcę

Gdy przedsiębiorca składa deklarację rozliczeniową wyłącznie za siebie, powinien złożyć w tym przypadku dwie deklaracje DRA:

  • pierwszą z wykazaniem składek społecznych naliczonych proporcjonalnie za dni przed otrzymaniem prawa do emerytury i składkę zdrowotną w całości,
  • drugą za okres po przyznaniu emerytury (identyfikator 40) i zerowymi podstawami składek (z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 1x).

Na cele techniczne w systemie można utworzyć deklarację z naliczeniem składek społecznych za część miesiąca dzięki opcji częściowych składek. Jest to możliwe w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, gdzie po otwarciu się okna w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć należy "częściowe składki" i wpisać tam odpowiednią ilość dni w zależności od tego kiedy została przyznana emerytura. Co istotne, deklaracja będzie prawidłowa jedynie na cele rozliczeniowe (nie należy wysyłać jej do ZUS). 

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - częściowe składki

Następnie w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE należy wybrać odpowiedni schemat opłacanych składek "Tylko zdrowotne ", a w części "Zaawansowane" w drugim wierszu powinna wybrać "1 - osoba, ma ustalone prawo do emerytury".

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - schemat

Rozliczenie z pracownikami

Gdy w firmie zatrudnieni są pracownicy, wówczas przedsiębiorca powinien być wykazany w dwóch różnych raportach imiennych ZUS RCA:

  • ze swoim pierwotnym kodem tytułu ubezpieczenia i proporcjonalnie naliczonymi składkami składkami społecznym i zdrowotną. 
  • za okres od emerytury, w którym zostanie wskazany podstawami zerowymi (z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 1x - jeśli opłaca duży ZUS)

W naszym systemie można utworzyć deklarację z naliczeniem składek społecznych za część miesiąca dzięki opcji częściowych składek. Wystarczy w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ wybrać miesiąc, w takcie którego przyznano prawo do emerytury i w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć "częściowe składki", następnie wpisać tam odpowiednią ilość dni w zależności od tego kiedy ZUS przyznał świadczenie. Ta deklaracja będzie prawidłowa jedynie na cele rozliczeniowe.

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - częściowe składki

Po wygenerowaniu deklaracji za miesiąc w którym przyznano emeryturę należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE wybrać odpowiedni schemat opłacanych składek "Tylko zdrowotne ", a w części "Zaawansowane" w drugim wierszu powinna wybrać "1 - osoba, ma ustalone prawo do emerytury". Zmiany zapisujemy.

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - schemat

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę od 1-go dnia miesiąca

Po wygenerowaniu deklaracji za miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE należy wybrać "Tylko zdrowotne ", a w części "Zaawansowane" w drugim wierszu powinna wybrać "1 - osoba, ma ustalone prawo do emerytury". Zmiany zapisujemy 

Dzięki temu podczas generowania deklaracji DRA zostanie naliczona wyłącznie składka zdrowotna.

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - schemat

Zwolnione ze składki zdrowotnej emeryta

W niektórych przypadkach emeryt może być zwolniony z opłacania składki zdrowotnej. O czym można przeczytać w artykule: Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Jeśli spełnia się warunki do zwolnienia ze składki zdrowotnej, wówczas przed wygenerowaniem deklaracji DRA bez wykazania składki zdrowotnej należy przejść do USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE zaznaczyć opcję ZWOLNIENIE ZE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Uzyskanie prawa do emerytury przez przedsiębiorcę - zwolnione ze składki zdrowotnej

Wówczas na deklaracji ZUS zostanie wykazana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednak składki do zapłaty na to ubezpieczenie nie zostaną naliczone. 

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz