0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Orzeczenie o niepełnosprawności przedsiębiorcy - formalności związane z jego przyznaniem

Wielkość tekstu:

Niepełnosprawny przedsiębiorca powinien pamiętać, że informacja ta wpływa na kod tytułu ubezpieczenia. Dlatego po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności powinien dokonać odpowiednich formalności. Poniżej przedstawiamy jak orzeczenie o niepełnosprawności wpływa na 

Orzeczenie o niepełnosprawności a zgłoszenie ZUS

Po przyznaniu stopnia niepełnosprawności należy w pierwszej kolejności wyrejestrować się z ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZWUA START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE »  DODAJ » ZUS ZWUA ze starym kodem tytułu ubezpieczenia. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wybrać 600.

Orzeczenie o niepełnosprawności ZWUA

Następnie należy zarejestrować się do ubezpieczenia START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ » ZUS ZUA. Należy tam wskazać również kod tytułu ubezpieczenia uwzględniający informację o niepełnosprawności. Jako datę wyrejestrowania i zgłoszenia należy podać ten sam dzień.

Orzeczenie o niepełnosprawności ZUS ZUA

Deklaracje zgłoszeniowe należy przekazuje się do ZUS. Wysyłki można dokonać korzystając z zestawu: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia w ustawieniach

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji, w której nie powinno być informacji o niepełnosprawności w zakładce USTAWIENIA  » PODATKI » ZUS, przejść do zakładki w "Zaawansowane" i wprowadzić informacje na temat niepełnosprawności. Wprowadzone zmiany należy zapisać. 

Orzeczenie o niepełnosprawności - kod

Deklaracja za miesiąc przyznania orzeczenia - gdy nie zatrudnia się pracowników

W przypadku, gdy na deklaracji jest wykazany wyłącznie przedsiębiorca rozliczenia za miesiąc w którym przyznano orzeczenie o niepełnosprawności należy przeprowadzić poza systemem, gdyż w systemie nie ma możliwości sporządzenia odpowiedniej deklaracji. Powinien on złożyć DRA z wykazaniem:

  • z wykazaniem składek społecznych naliczonych proporcjonalnie za dni przed otrzymaniem orzeczenia niepełnosprawności i składkę zdrowotną w całości (z kodem tytułu ubezpieczenia bez uwzględniania niepełnosprawności),
  • za okres po przyznaniu orzeczenia niepełnosprawności (identyfikator 40) z wykazaniem składek społecznych naliczonych proporcjonalnie za dni po otrzymaniu orzeczenie niepełnosprawności  (z kodem tytułu ubezpieczenia z uwzględnieniem niepełnosprawności).

W systemie na cele techniczne można utworzyć deklarację START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Będzie ona  prawidłowa jedynie na cele rozliczeniowe. 

Deklaracja za miesiąc przyznania orzeczenia - gdy zatrudnia się pracowników

Gdy zatrudnieni są pracownicy, wówczas deklaracje można utworzyć w systemie. Podczas dodawania deklaracji START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWEJ » DODAJ DEKLARACJE. W oknie dodawania deklaracji w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję Dodaj raporty zerowe. Po kliknięciu ZAPISZ, otworzy się okno z wyborem:

  •  osoby (należy wybrać przedsiębiorcę),
  •  kodu (należy wybrać kod tytułu ubezpieczenia, który nie uwzględnia informacji o niepełnosprawności - podany na ZUS ZWUA).

Więcej na temat raportów zerowych można znaleźć w opracowaniu: Zerowe RCA w systemie

Zwolnienie ze składki zdrowotnej

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności po spełnieniu odpowiednich warunków mogą otrzymać zwolnienie ze składki zdrowotnej o czym więcej można przeczytać tu: Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Gdy spełnia się warunki do zwolnienia ze składki zdrowotnej, to przed wygenerowaniem deklaracji DRA bez wykazania składki zdrowotnej należy przejść USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE i zaznaczyć opcję ZWOLNIENIE ZE SKŁADKI ZDROWOTNEJ. Zmiany zapisać. 

Orzeczenie o niepełnosprawności - zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej

Na deklaracji ZUS zostanie wykazana podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednak składki na to ubezpieczenie wyniosą 0zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów