Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - jak oznaczać?

Od października 2020 roku przedsiębiorcy będą składać nową deklarację JPK V7, obejmującą znacznie szerszy zakres informacji niż dotychczasowa deklaracja VAT i plik JPK. W związku z tym, wprowadzono oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji. Wśród obowiązkowych oznaczeń znalazła się sprzedaż wysyłkowa w JPK V7. W systemie wfirma.pl możliwe jest oznaczanie szczególnych rodzajów transakcji, w tym sprzedaży wysyłkowej, oznaczonej jako “SW”.

Czym jest sprzedaż wysyłkowa?

Pod pojęciem procedury sprzedaży wysyłkowej, należy rozumieć dostawę na terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT. Sprzedaż wysyłkowa to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika lub na jego rzecz z Polski na terytorium państwa członkowskiego, w sytuacji, gdy dostawa dokonywana jest na rzecz:

  • podatnika VAT lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

  • innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku VAT. 

Mimo obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzedaż należy ujmować na podstawie dokumentu zbiorczego w części ewidencyjnej. Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 powinna być wykazana bez znaczenia na limit sprzedaży wysyłkowej za granicę. 

Oznaczenie sprzedaży wysyłkowej symbolem “SW” w części ewidencyjnej pliku JPK V7 powinno nastąpić niezależnie od miejsca opodatkowania sprzedaży.

Podatnicy, ostatnią deklarację VAT będą składali za wrzesień 2020 roku lub III kwartał 2020 – do 26 października 2020 (25 października wypada w niedzielę). Natomiast pierwszy plik JPK V7, za październik 2020, czynni podatnicy VAT złożą do 25 listopada 2020 roku.

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 została szczegółowo opisana w artykule: SW - oznaczanie sprzedaży wysyłkowej w nowym pliku JPK V7

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - oznaczenie 

Sprzedaż wysyłkową w części ewidencyjnej nowego JPK V7 należy oznaczyć symbolem „SW”. Przy symbolu „SW” powinna zostać oznaczona „1”, jeśli sprzedaż wysyłkowa ma miejsce, a gdy faktura nie dokumentuje takiej transakcji – przy symbolu „SW” pozostaje „0”. Co ważne, oznaczenie SW dotyczy całej faktury, a nie poszczególnego produktu. 

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - jak oznaczyć w systemie wfirma.pl? 

Aby umieścić prawidłowe oznaczenia transakcji w nowym JPK V7 w pierwszej kolejności należy wskazać jakie transakcje występują w danej firmie. W tym celu, aby móc wybrać oznaczenie sprzedaży wysyłkowej w nowym JPK V7 w systemie wFirma.pl, należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE i zaznaczyć opcję „SW - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA DO UE”. Dzięki takim oznaczeniom, wybrany rodzaj transakcji będzie podpowiadał się przy wystawianiu faktury za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. 

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - ustawienia

Następnie, aby sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 została prawidłowo ujęta, przy wystawianiu faktury VAT należy wybrać oznaczenie “SW”, wchodząc w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie przechodząc do podzakładki KSIĘGOWE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję „SW”. 

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - rodzaj sprzedaży

Wówczas system automatycznie zastosuje prawidłowe oznaczenie w pliku JPK V7M lub JPK V7K, które w strukturze będzie prezentować się następująco:

<tns:SW>1</tns:SW>

Sposób oznaczenia pozostałych rodzajów transakcji w nowym JPK V7 zawarto w artykule pomocy: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7