0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - jak oznaczać?

Wielkość tekstu:

Od października 2020 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do składania nowej deklaracji JPK V7, obejmującą znacznie szerszy zakres informacji niż dotychczasowa deklaracja VAT i plik JPK. W związku z tym, wprowadzono oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji. Wśród obowiązkowych oznaczeń znalazła się sprzedaż wysyłkowa w JPK V7. W systemie wfirma.pl możliwe jest oznaczanie szczególnych rodzajów transakcji, w tym sprzedaży wysyłkowej, oznaczonej jako “SW”.

Czym jest sprzedaż wysyłkowa?

Pod pojęciem procedury sprzedaży wysyłkowej, należy rozumieć dostawę na terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT. Sprzedaż wysyłkowa to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika lub na jego rzecz z Polski na terytorium państwa członkowskiego, w sytuacji, gdy dostawa dokonywana jest na rzecz:

  • podatnika VAT lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

  • innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku VAT. 

Mimo obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzedaż należy ujmować na podstawie dokumentu zbiorczego w części ewidencyjnej. Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 powinna być wykazana bez znaczenia na limit sprzedaży wysyłkowej za granicę. 

Oznaczenie sprzedaży wysyłkowej symbolem “SW” w części ewidencyjnej pliku JPK V7 powinno nastąpić niezależnie od miejsca opodatkowania sprzedaży.

Podatnicy, ostatnią deklarację VAT złożyli za wrzesień 2020 roku lub III kwartał 2020 – do 26 października 2020 (25 października wypadł w niedzielę). Natomiast pierwszy plik JPK V7, za październik 2020, czynni podatnicy VAT zobowiązani byli do złożenia do 25 listopada 2020 roku.

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 została szczegółowo opisana w artykule: SW - oznaczanie sprzedaży wysyłkowej w nowym pliku JPK V7

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - oznaczenie 

Sprzedaż wysyłkową w części ewidencyjnej nowego JPK V7 należy oznaczyć symbolem „SW”. Przy symbolu „SW” powinna zostać oznaczona „1”, jeśli sprzedaż wysyłkowa ma miejsce, a gdy faktura nie dokumentuje takiej transakcji – przy symbolu „SW” pozostaje „0”. Co ważne, oznaczenie SW dotyczy całej faktury, a nie poszczególnego produktu. 

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - jak oznaczyć w systemie wfirma.pl? 

Aby umieścić prawidłowe oznaczenia transakcji w nowym JPK V7 w pierwszej kolejności należy wskazać jakie transakcje występują w danej firmie. W tym celu, aby móc wybrać oznaczenie sprzedaży wysyłkowej w nowym JPK V7 w systemie wFirma.pl, należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE i zaznaczyć opcję „SW - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA DO UE”. Dzięki takim oznaczeniom, wybrany rodzaj transakcji będzie podpowiadał się przy wystawianiu faktury za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. 

Następnie, aby sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 została prawidłowo ujęta, przy wystawianiu faktury VAT należy wybrać oznaczenie “SW”, wchodząc w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie przechodząc do podzakładki KSIĘGOWE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję „SW”. 

Sprzedaż wysyłkowa w JPK V7 - rodzaj sprzedaży

Wówczas system automatycznie zastosuje prawidłowe oznaczenie w pliku JPK V7M lub JPK V7K, które w strukturze będzie prezentować się następująco:

1

Sposób oznaczenia pozostałych rodzajów transakcji w nowym JPK V7 zawarto w artykule pomocy: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

Rozliczenie sprzedaży wysyłkowej opodatkowanej za granicą

Jeżeli limit sprzedaży wysyłkowej zostanie przekroczony, podatnik ma obowiązek zarejestrować się do VAT w kraju zagranicznym, do którego dokonuje wysyłkę. W systemie przychód spoza terytorium kraju należy rozliczyć na koniec miesiąca zbiorczo, poprzez dokonanie dwóch wpisów bezpośrednio do Rejestru VAT Sprzedaży oraz do KPiR. Aby prawidłowo rozliczyć sprzedaż należy przejść do zakładek:

  1. EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS w wyświetlonym oknie, jako NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA a następnie jako DATA WYSTAWIENIA I DATA KSIĘGOWANIA DO VAT należy wskazać ostatni dzień miesiąca, za jaki wykazywany jest przychó W polu WARTOŚĆ NETTO należy wskazać wartość netto sprzedaży w innym kraju UE, a jako STAWKA VAT należy wybrać NIE PODL., a następnie należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE gdzie należy zaznaczyć SW - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA DO UE , DOKUMENT WEWNĘTRZNY. Po zapisaniu, przychód zostanie ujęty w JPK_V7 w części ewidencyjnej wraz z oznaczeniem SW.
  2. EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS w wyświetlonym oknie, jako NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA a następnie jako DATA należy wskazać ostatni dzień miesiąca, za jaki wykazywany jest przychód. Wartość netto przychodu, należy wprowadzić w kol. 7 - SPRZEDAŻ TOWARÓW I USŁUG.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów