ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca, będący jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę,  płaci tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne - pod  warunkiem, że wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W momencie zakończenia umowy o pracę przedsiębiorca będzie musiał być objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jaki ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę będzie płacił przedsiębiorca jakich formalności powinien dopełnić?

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W tej sytuacji konieczne jest złożenie deklaracji ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA) i wybrać osobę, dla której ma zostać utworzona deklaracja.

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczeń ZUS. Wyrejestrowania należy dokonać nie później niż 7 dni od daty zakończenia umowy o pracę. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po dniu zakończenia umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule Jak wypełnić ZUS ZWUA. Wygenerowaną deklarację należy przekazać do ZUS.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - ZUS ZWUA

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych

Po wygenerowaniu deklaracji ZUS ZWUA należy utworzyć deklarację zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA.

Deklaracje można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ (ZUS ZUA) i wybrać osobę, dla której ma zostać utworzona deklaracja.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - ZUS ZUA

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule  Jak wypełnić ZUS ZUA

Zgłoszeń należy dokonać nie później niż 7 dni od daty zakończenia umowy o pracę.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - wypełnienie zgłoszenia

Zmiana schematu opłacania składek

Po wygenerowaniu deklaracji za okres, w którym przedsiębiorca podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy dokonać zmiany schematu opłacania składek w systemie poprzez USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

schemacie składek należy wybrać opcję: ZWYKŁY lub  2 LETNIA ULGA DLA NOWYCH FIRM (jeżeli przedsiębiorca ma prawo do opłacania preferencyjnych składek) lub SKŁADKI OD PRZYCHODU ((gdy ma prawo do Małego ZUSu) lub SKŁADKI OD DOCHODU (gdy ma prawo do Małego ZUSu PLUS).

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - schemat składek

Deklaracja rozliczeniowa

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ:

Gdy umowa o pracę kończy się w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji ZUS DRA, należy skorzystać z opcji częściowe składki w celu proporcjonalnego naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W okienko częściowe składki należy wprowadzić liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt) od momentu zakończenia umowy o pracę, czyli dni, w czasie których przedsiębiorca podlega już pod pełne oskładkowanie.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - składki za część miesiąca

Deklarację z wykazaniem składek na ubezpieczenia społeczne należy przekazać do ZUS.

W sytuacji braku zatrudnionych pracowników, deklarację ZUS należy złożyć i opłacić do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przeciwnym razie termin ten wydłuża się do 15 dnia miesiąca.