ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca, będący jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę,  płaci tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne - pod  warunkiem, że wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W momencie zakończenia umowy o pracę przedsiębiorca będzie musiał być objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jaki ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę będzie płacił przedsiębiorca jakich formalności powinien dopełnić?

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W tej sytuacji konieczne jest złożenie deklaracji ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA) i wybrać osobę, dla której ma zostać utworzona deklaracja.

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczeń ZUS. Wyrejestrowania należy dokonać nie później niż 7 dni od daty zakończenia umowy o pracę. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po dniu zakończenia umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - wyrejestrowanie

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule: Jak wypełnić ZUS ZWUA.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych

Po wygenerowaniu deklaracji ZUS ZWUA należy utworzyć deklarację zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA. Deklaracje można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ (ZUS ZUA) i wybrać osobę, dla której ma zostać utworzona deklaracja.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - zgłoszenie do ubezpieczeeń społecznych

Jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń podać dzień następny po dniu zakończenia umowy o pracę.

Data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz dzień zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, powinny być takie same. W ten sposób nie będzie ani jednego dnia przerwy w podleganiu ubezpieczeniom!

Co ważne, przedsiębiorca obowiązkowo może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i należy je zaznaczyć w innej sekcji.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - wypełenienie ZUA

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule: Jak wypełnić ZUS ZUA.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZWUA i ZUS ZUA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. Ważna jest kolejność przekazania deklaracji do ZUS - najpierw wyrejestrowanie (ZUS ZWUA), a następnie zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA). Deklaracje możną także wysłać bezpośrednio z systemu w zestawie o czym można przeczytać: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Zmiana schematu opłacania składek

Po wygenerowaniu deklaracji za okres, w którym przedsiębiorca podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy dokonać zmiany schematu opłacania składek w systemie poprzez USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE.

schemacie składek należy wybrać opcję: ZWYKŁY lub 2 LETNIA ULGA DLA NOWYCH FIRM (jeżeli przedsiębiorca ma prawo do opłacania preferencyjnych składek) lub SKŁADKI OD DOCHODU (gdy ma prawo do Małego ZUSu PLUS).

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - schemat ZUS

Deklaracja rozliczeniowa

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Gdy umowa o pracę kończy się w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji ZUS DRA, należy skorzystać z opcji częściowe składki w celu proporcjonalnego naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W okienko częściowe składki należy wprowadzić liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt) od momentu zakończenia umowy o pracę, czyli dni, w czasie których przedsiębiorca podlega już pod pełne oskładkowanie.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - częściowe składki

Deklarację z wykazaniem składek na ubezpieczenia społeczne należy przekazać do ZUS. W sytuacji braku zatrudnionych pracowników, deklarację ZUS należy złożyć i opłacić do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przeciwnym razie termin ten wydłuża się do 15 dnia miesiąca. Dokument ten można przesłać do ZUS bezpośrednio z wFirma.pl, o czym można przeczytać w opracowaniu: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska