ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca, będący jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę,  płaci tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne - pod  warunkiem, że wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W momencie zakończenia umowy o pracę przedsiębiorca będzie musiał być objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jaki ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę będzie płacił przedsiębiorca jakich formalności powinien dopełnić?

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

W tej sytuacji konieczne jest złożenie deklaracji ZUS ZWUA w celu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO WYREJESTROWANIA Z UBEZPIECZEŃ (ZUS ZWUA) i wybrać osobę, dla której ma zostać utworzona deklaracja.

Deklarację ZUS ZWUA należy złożyć w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczeń ZUS. Wyrejestrowania należy dokonać nie później niż 7 dni od daty zakończenia umowy o pracę. W rubryce “wyrejestrowanie od dnia” należy podać dzień następny po dniu zakończenia umowy o pracę. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule Jak wypełnić ZUS ZWUA. Wygenerowaną deklarację należy przekazać do ZUS.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - ZUS ZWUA

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych

Po wygenerowaniu deklaracji ZUS ZWUA należy utworzyć deklarację zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA.

Deklaracje można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZEŃ (ZUS ZUA) i wybrać osobę, dla której ma zostać utworzona deklaracja.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - ZUS ZUA

Więcej szczegółowych instrukcji dotyczących wypełnienia poszczególnych pól deklaracji w artykule  Jak wypełnić ZUS ZUA

Zgłoszeń należy dokonać nie później niż 7 dni od daty zakończenia umowy o pracę.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - wypełnienie zgłoszenia

Zmiana schematu opłacania składek

Po wygenerowaniu deklaracji za okres, w którym przedsiębiorca podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy dokonać zmiany schematu opłacania składek w systemie poprzez USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

W schemacie składek należy wybrać opcję: ZWYKŁY lub  2 LETNIA ULGA DLA NOWYCH FIRM - jeżeli przedsiębiorca ma prawo do opłacania preferencyjnych składek.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - schemat składek

Deklaracja rozliczeniowa

W celu wygenerowania deklaracji ZUS DRA należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ:

Gdy umowa o pracę kończy się w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji ZUS DRA, należy skorzystać z opcji częściowe składki w celu proporcjonalnego naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne. W okienko częściowe składki należy wprowadzić liczbę dni prowadzenia działalności w danym miesiącu (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz świąt) od momentu zakończenia umowy o pracę, czyli dni, w czasie których przedsiębiorca podlega już pod pełne oskładkowanie.

ZUS z działalności gospodarczej po zakończeniu umowy o pracę - częściowe składki

Deklarację z wykazaniem składek na ubezpieczenia społeczne należy przekazać do ZUS.

W sytuacji braku zatrudnionych pracowników, deklarację ZUS należy złożyć i opłacić do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przeciwnym razie termin ten wydłuża się do 15 dnia miesiąca.