0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej

Wielkość tekstu:

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej rozlicza się w podobny sposób jak zasiłek przedsiębiorcy. W tym czasie osoba współpracujaca jest zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - podczas urlopu macierzyńskiego osoba prowadząca działalność podlega obowiązkowo wyłącznie pod ubezpieczenie zdrowotne.

Co do zasady procedurę dotyczącą wprowadzenia zasiłku w systemie i pomniejszania składek uruchamia się dopiero w momencie otrzymania decyzji o przyznaniu zasiłku (wypłaty tego zasiłku). Do tego czasu nie wprowadza zmian w systemie i nie pomniejsza opłacanych standardowo składek. Warto jednak w tej sprawie skontaktować się bezpośrednio z oddziałem ZUS, bowiem w tej kwestii często podejścia poszczególnych oddziałów są odmienne.

Jakie dokumenty złożyć w ZUS, aby otrzymać zasiłek macierzyński?

Aby otrzymać zasiłek macierzyński należy dostarczyć do oddziału ZUS :

  • druk Z-3b, który można wygenerować w zakładce START » ZUS » DRUKI Z-3b i Z-15A/B » DODAJ ZAŚWIADCZENIE.
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • wniosek o zasiłek macierzyński ZAM (który należy sporządzić poza systemem).

Dokumenty dotyczące pobierania zasiłku macierzyńskiego należy złożyć poprzez PUE, wysłać pocztą do oddziału ZUS lub złożyć je osobiście w odpowiedniej placówce.

Formalności po otrzymaniu świadczenia

Zakładając, że zasiłek macierzyński osoby współpracującej nie jest wyrównany do wysokości świadczenia rodzicielskiego (tzw. Kosiniakowego  w wysokości 1000 zł), to jeżeli za osobę współpracującą opłacano dotychczas składki na ubezpieczenia społeczne, w dniu otrzymania zasiłku macierzyńskiego należy:

  1. wyrejestrować osobę współpracującą z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na ZUS ZWUA od dnia przyznania jej prawa do zasiłku macierzyńskiego, jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wybrać 600, a następnie
  2. zgłosić osobę współpracującą na ZUS ZZA, z tym samym dniem, do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W obu tych drukach, jako kod tytułu ubezpieczenia należy podać w tym przypadku 05 11. Deklarację ZWUA i ZZA sporządzić można w START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej - wysyłka deklaracji w zestawie

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZWUA i ZUS ZZA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. Ważna jest kolejność przekazania deklaracji do ZUS - najpierw wyrejestrowanie (ZUS ZWUA), a następnie zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZZA). Deklaracje najlepiej wysłać bezpośrednio z systemu w zestawie, o czym można przeczytać w opracowaniu: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Zmiana schematu opłacania składek

Kolejnym krokiem powinna być zmiana schematu opłacania składek ZUS osoby współpracującej.  Można tego dokonać w USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA naciskając na okres współpracy i wybierając opcję MODYFIKUJ. Po pojawieniu się okna należy wprowadzić zakończenie okresu współpracy z schematem DUŻY ZUS - jako dzień zakończenia należy podać dzień poprzedzający dzień porodu.

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej - modyfikacja okresu wspólpracy

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej - wpisanie dnia zakończenia poprzedniego schematu

W następnym kroku należy dodać nowy okres współpracy ze schematem składek TYLKO ZDROWOTNE, który powinien obowiązywać od dnia przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego (czyli od dnia porodu) do upływu okresu, za który pobierany jest zasiłek.

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej - zmiana schematu

Sporządzenie DRA za miesiąc, w którym urodziło się dziecko

Przede wszystkim w sytuacji, gdy w miesiącu porodu osoba współpracująca przebywała na zwolnieniu lekarskim i tym samym pobierała zasiłek za cały miesiąc (część miesiąca chorobowy, a pozostała część macierzyński), to wówczas zasiłek chorobowy wprowadzić należy standardowo w START » ZUS » ZASIŁKI PRZEDSIĘBIORCY » DODAJ ZASIŁEK. Wtedy składki społeczne nie zostaną policzone w ogóle.

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej - zasiłek

Jeżeli poród nastąpił w trakcie miesiąca, to podczas generowania deklaracji DRA w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ składki społeczne oraz składki na Fundusz Pracy zostaną naliczone proporcjonalnie do okresu, w którym podlegano tym ubezpieczeniom.

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej - dodanie DRA

Zasiłku macierzyńskiego osoby współpracującej nie wykazuje się w deklaracji RSA.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów