Zarządzanie kontem oraz ustawieniami w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl możliwe jest zarządzanie kontem użytkownika. Moduł zarządzania kontem pozwala m.in. na:

  • zmianę awatara,
  • przejście do podstawowych informacji (zarządzanie kontem),
  • przejście do wiadomości,
  • wylogowanie z systemu,
  • zarządzanie interfejsem tj. zmianę stylu aplikacji.

Zarządzanie kontem - zmiana awatara użytkownika

Aby zmienić awatara należy kliknąć w ikonę użytkownika w prawym górnym rogu systemu, następnie w rozwiniętej liście należy kliknąć w awatar, po czym pojawi się okno systemowe, z którego będzie można wybrać plik graficzny. Po wyborze i załadowaniu się obrazka w systemie będą widoczne zmiany.

Zarządzanie kontem - zmiana awatara

Zmiana długości trwania sesji

W systemie wFirma.pl użytkownik ma możliwość ustawienia czasu trwania sesji. W tym celu należy kliknąć na ikonę użytkownika w prawym górnym rogu i następnie wybrać opcję ZARZĄDZANIE KONTEM.

Czas trwania sesji domyślnie wynosi 8 godzin. Czas ten jest automatycznie przedłużany, jeśli użytkownik wykonuje działania rozpoznawalne przez system.

Oznaką aktywności użytkownika w systemie są wszelkie czynności polegające na wykonywaniu akcji w systemie (np. wystawianie faktur) lub poruszanie się pomiędzy zakładkami.

Zarządzanie kontem - czas sesji

Zarządzanie bezpieczeństwem konta

Funkcja ZARZĄDZANIE KONTEM (dostępna po kliknięciu w ikonę użytkownika w prawy górnym rogu) w zakładce OGÓLNE pozwala na zmianę danych osobowych użytkownika oraz własnego hasła do systemu. W zakładce SMTP możliwe jest zdefiniowanie nadawcy wysyłanych maili poprzez integrację SMTP. Po przejściu do zakładki AKTYWNE SESJE użytkownik ma możliwość podglądu informacji odnośnie do zalogowanych użytkowników w firmie.

Zarządzanie kontem - bezpieczeństwo

Wylogowanie z systemu

Po kliknięciu w ikonę użytkownika w prawym górnym rogu i wyborze opcji WYLOGUJ, użytkownik zostanie wylogowany z firmy i przeniesiony na stronę główną wFirma.pl.

Zarządzanie kontem - wylogowanie