0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana statusu VAT a magazyn

Wielkość tekstu:

Zmiana statusu VAT użytkownika, wiąże ze sobą nie tylko konsekwencje na gruncie podatkowym, a również ma wpływ na prowadzony w działalności magazyn. W systemie gdy podatnik dokonuje zmiany statusu należy dokonać zmodyfikować ustawienia w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT. Jeśli użytkownik był czynnym podatnikiem VAT to odznacza opcję PŁATNIK VAT ( w przypadku zmiany na nievatowca). Natomiast w sytuacji gdy użytkownik był podatnikiem zwolnionym z VAT to oznacza opcję PŁATNIK VAT (w przypadku zmiany na vatowca).

Zmiana statusu vat

Zmiana statusu VAT a magazyn - czynny podatnik VAT na podatnika zwolnionego

Użytkownik, który dokonał zmiany statusu VAT z czynnego podatnika VAT na zwolnionego oraz posiada pakiet z rozbudowanym magazynem posiadać będzie wcześniej wystawione w systemie dokumenty magazynowe (ze stawką VAT) - nie ulegną one zmianie. Jednakże nie będzie możliwe do nich wystawienie dokumentu sprzedaży (w przypadku dokumentu WZ) czy wydatków (w przypadku dokumentu PZ). Wynika to z faktu, że dokumenty te zawierać będą podatek VAT, a użytkownik stając się nievatowcem nie bierze go pod uwagę.

Dokumenty wystawiane po zmianie ustawień zawierać będą cenę czy wartość brutto wskazywaną na podstawie dokumentu źródłowego i tym samym te wartości brane będą pod uwagę przy korzystaniu z analiz magazynowych.

Zmiana statusu vat

Ze względu na metodę działania systemu partie produktu po przełączeniu ustawień w analizach oraz wyliczaniu zysku liczone będą od wprowadzonej (przed zmianą ustawień) wartości netto. Natomiast kolejne partie produktu będą w cenie zgodnej z dokumentem zakupu wprowadzonej na ustawieniach nievatowca, więc do analiz oraz wyliczania zysku będzie brana ta cena.

Zmiana statusu VAT a magazyn - podatnik zwolniony na podatnika VAT

W sytuacji gdy użytkownik, który posiada rozbudowany magazyn dokona zmiany statusu VAT ze zwolnionego na czynnego podatnika VAT dokumenty magazynowe wystawione przed zmianą pozostaną bez zmian. Przy czym nie będzie możliwe wystawienie do nich faktur sprzedaży lub innych dokumentów sprzedaży (w przypadku dokumentu WZ) czy wydatków (w przypadku dokumentu PZ).

Dokumenty wystawiane po zmianie ustawień zawierać będą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto wskazywaną na podstawie dokumentu źródłowego i tym samym te wartości brane będą pod uwagę przy korzystaniu z analiz magazynowych.

W związku ze zmianą statusu VAT należy wprowadzone na magazyn produkty uzupełnić o odpowiadające im stawki VAT, przeznaczone dla sprzedaży danego towaru/materiału. Aby użytkownik nie musiał dokonywać ręcznej zmiany stawki VAT osobno dla każdego produktu po zmianie statusu VAT w ustawieniach (USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT) otworzy się okno, w którym użytkownik może uzupełnić pozycję DOMYŚLNA STAWKA VAT DLA PRODUKTÓW poprzez wybranie odpowiedniej stawki VAT z listy.

Zmiana statusu vat

Po kliknięciu akcji ZAPISZ, system automatycznie przypisze dla każdego produktu na magazynie wybraną stawkę podatku VAT.

W przypadku gdy kilka produktów posiada inną stawkę opodatkowania należy je w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY zaznaczyć i za pomocą opcji MODYFIKUJ zmienić stawkę na właściwą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów