Schematy księgowe

Zakup środków trwałych

Kupiłeś środek trwały? System wFirma.pl umożliwia wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych jednym wpisem. Po dokonaniu wyboru metody amortyzacji odpisy zostaną naliczone automatycznie. Dowiedz się, jak właściwie zaksięgować zakup środków trwałych! czytaj dalej

Wydatki nieksięgowane do ewidencji

Nie wszystkie wydatki poniesione przez przedsiębiorcę mogą stanowić koszt firmowy. Czy wiesz, w jaki sposób należy ewidencjonować w systemie wydatki nieksięgowane do ewidencji. Sprawdź, jak takie działanie przeprowadzić w systemie wFIrma.pl! czytaj dalej

Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

Faktury bądź rachunki dokumentujące zakup towarów lub materiałów księguje się poprzez schemat: Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. W ten sposób wydatek trafi do odpowiedniej kolumny KPiR. czytaj dalej

Koszty uboczne zakupu

Koszty uboczne zakupu (np. transport) wykazane na fakturach dokumentujących zakup towarów handlowych lub materiałów podstawowych należy księgować przy użyciu schematu: Koszty uboczne zakupu. czytaj dalej

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą

Faktury dokumentujące wydatki związane z działalnością gospodarczą należy księgować poprzez schemat Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą czytaj dalej

Koszty mediów i usług telekomunikacyjnych

Faktury dokumentujące zakup mediów (prąd, woda, gaz, telefon, internet) w systemie księguje się używając schematu: Koszty mediów i usług telekomunikacyjnych. czytaj dalej

Zakup wyposażenia

Składniki majątku uznawane za wyposażenie należy ująć w ewidencji wyposażenia. Sprawdź, jak zrobić to w systemie wfirma.pl. czytaj dalej

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Licencje, oprogramowanie, know how podlegające amortyzacji, księguje się jako: Zakup wartości niematerialnych i prawnych. czytaj dalej

Ulepszenie środka trwałego

W przypadku znacznego zwiększenia wartości środka trwałego zapisanego w ewidencji (rozbudowa, modernizacja) poniesione wydatki należy księgować, korzystając ze schematu: Ulepszenie środka trwałego. czytaj dalej

Leasing lub dzierżawa

Faktury dotyczące rat leasingowych za maszyny lub pojazdy (inne niż samochody osobowe) należy księgować używając schematu: Leasing lub dzierżawa. czytaj dalej