Analizy ogólne - odsetki podatkowe

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » ODSETKI PODATKOWE użytkownik może sprawdzić aktualną wartość odsetek podatkowych oraz skorzystać z kalkulatora.

odsetki podatkowe

W pierwszej części zakładki znajduje się tabela ze stawkami odsetek podatkowych bądź ustawowych, w zależności od wybranych filtrów.

odsetki podatkowe

Kolejnym narzędziem jest Kalkulator odsetek podatkowych.

kalkulator odsetek podatkowych

W celu dokonania wyliczenia należy wybrać opcję Dodaj wierzytelność i uzupełnić pozycje w oknie, które się pojawi (kwotę, termin należności oraz datę zapłaty).

kalkulator odsetek podatkowychW przypadku wyliczania odsetek od zaległości podatkowych jeśli ich wartość nie przekracza 8,70 PLN - nie dolicza się tej kwoty do zobowiązania.

Drugim poleceniem jest Dodaj termin. Za pomocą tej opcji można dodać wpis do Terminarza, który znajduje się w zakładce BIURO.