Kalkulator odsetek podatkowych - jak z niego skorzystać?

W zakładce START » ANALIZY » ODSETKI PODATKOWE użytkownik może sprawdzić aktualną wartość odsetek podatkowych oraz skorzystać z kalkulatora.

Kalkulator odsetek podatkowych - zakładka Analizy

W zakładce znajduje się tabela ze stawkami odsetek podatkowych bądź ustawowych, w zależności od wybranych filtrów.

Kalkulator odsetek podatkowych - liczenie odsetek

Kalkulator odsetek podatkowych

W kolejnej podzakładce znajduje się Kalkulator odsetek podatkowych, gdzie podatnik ma do wyboru dwie opcje: DODAJ WIERZYTELNOŚĆ lub DODAJ TERMIN.

Dodawanie wierzytelności

W celu wyliczenia kwoty odsetek podatkowych należy wybrać opcję DODAJ WIERZYTELNOŚĆ. Wówczas pojawi się okno Dodawanie wierzytelności. Należy w nim uzupełnić wymagane dane (kwotę, termin należności oraz datę zapłaty).

Kalkulator odsetek podatkowych - dodawanie wierzytelności

W przypadku wyliczania odsetek od zaległości podatkowych, jeśli ich wartość nie przekracza 8,70 PLN - nie dolicza się tej kwoty do zobowiązania.

Dodawanie terminu

Termin można dodać przy pomocy funkcji DODAJ TERMIN. Za pomocą tej opcji można dodać wpis do Terminarza, który znajduje się w zakładce BIURO » TERMINARZ.

Kalkulator odsetek podatkowych - dodawanie terminu