Jednolity Plik Kontrolny - generowanie i wysyłka z systemu

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT zostali zobligowani do generowania oraz wysyłki pliku JPK_VAT zawierającego dane z rejestru sprzedaży i zakupu VAT. Natomiast od 1 lipca 2018 wszedł w życie obowiązek generowania oraz wysyłki pozostałych struktur JPK na żądanie organów podatkowych. Sprawdź jak w systemie wfirma.pl generuje się i wysyła Jednolity Plik Kontrolny.

Jednolity Plik Kontrolny - generowanie i wysyłka  

Termin składania JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny dla rejestrów VAT (JPK_VAT), należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

UWAGA! Wysłanie JPK_VAT nie zwalnia z obowiązku wysyłki deklaracji VAT!

Generowanie JPK_VAT 

Aby wygenerować z systemu Jednolity Plik Kontrolny dla rejestrów VAT (JPK_VAT), zawierający dane zarówno z rejestru zakupu i sprzedaży VAT należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK VAT a następnie oznaczyć cel i miesiąc którego dotyczy.

Jednolity plik kontrolny - złożenie JPK

Jednolity Plik Kontrolny dla rejestrów VAT (JPK_VAT) - przygotowanie do wysyłki

Wygenerowany w systemie wfirma.pl plik JPK_VAT należy dostarczyć bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. W tym celu w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, należy zaznaczyć wygenerowany plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Jednolity plik kontrolny - metody podpisywania

Jednolity Plik Kontrolny - generowanie i wysyłka pozostałych struktur JPK na żądanie 

Termin składania JPK na żądanie

W przeciwieństwie do JPK_VAT pozostałe struktury JPK nie są wysyłane w okresach miesięcznych. Wysyłki dokonuje się dopiero na żądanie organów podatkowych za wskazany przez nich okres.

Przygotowanie i wysyłka pozostałych struktur JPK

System wfirma.pl umożliwia generowanie i wysyłkę pozostałych struktur JPK bezpośrednio z sytemu co szczegółowo opisują artykuły:

Jednolity Plik Kontrolny - podpisywanie i wysyłka JPK

W odróżnieniu od elektronicznych deklaracji VAT-7 jednolity plik kontrolny przed wysłaniem musi zostać podpisany przez osobę odpowiedzialną za wysyłkę.

Jednolity Plik Kontrolny można podpisać i wysłać w naszym systemie  na kilka sposobów:

  1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),

    1. podpis i wysyłka w systemie wfirma.pl,

    2. podpis zewnętrzną aplikacją, wysyłka w systemie wfirma.pl,

  2. przy użyciu profilu zaufanego eGo - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu profilu zaufanego),

  3. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK pracownikom serwisu wfirma.pl - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl),

  4. podpisując przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego (wymaga konieczności korzystania z zewnętrznej aplikacji Min. Finansów). 

Jednolity Plik Kontrolny a Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

Potwierdzeniem złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w Ministerstwie Finansów jest UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Aby je pobrać należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik oraz z menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Jednolity plik kontrolny - UPO

Przeczytaj koniecznie artykuł - Jednolity plik kontrolny