Jednolity Plik Kontrolny - kogo i od kiedy obowiązuje wysyłka JPK_VAT?

Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązuje od:

  • 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,

  • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty,

  • 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorców.

Więcej na ten temat w artykule Jednolity Plik Kontrolny - czym jest i od kiedy obowiązuje mikro i małych przedsiębiorców?

Ważne!

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) obowiązuje od 1 lipca 2016r. – duże podmioty. Natomiast w późniejszych terminach będzie obowiązywał:

  • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
  • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Podmiot

Mikro-przedsiębiorca

Mały Przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Duży przedsiębiorca

Średnia ilość pracowników w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

od 0 do 9,99*

od 10 do 49,99*

od 50 do 249,99*

powyżej 250

Obroty netto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych

do 2 mln EURO

do 10 mln EURO

do 50 mln EURO

powyżej 50 mln EURO

* w przeliczeniu na średnioroczne etaty stąd liczba może być ułamkową  

Warunki muszą być spełnione łącznie. Jeżeli ilość zatrudnionych osób w dwóch ostatnich latach obrotowych przekroczyła 10 osób to nawet jeżeli obroty są niższe niż 2 mln EURO obowiązek wysyłki JPK_VAT powstanie już od stycznia 2017 roku.

Termin składania jednolitych plików kontrolnych

Bez względu na to czy podatnik rozlicza się z podatku VAT miesięcznie czy kwartalnie JPK ma obowiązek przesyłać co miesiąc w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po tym którego dotyczy.

Jak wygenerować jednolity plik kontrolny w systemie wfirma?

W celu wygenerowania deklaracji JPK_VAT należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK.

jednolity plik kontrolny

Jak wysłać jednolity plik kontrolny do urzędu skarbowego?

W tym celu należy zaznaczyć JPK za dany miesiąc i z menu wybrać opcję Wyślij do urzędu. Wysyłka jednak wymaga podpisu.

 jednolity plik kontrolny

Podmioty nieposiadające podpisu kwalifikowanego 

W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki Podpis osoby upoważnionej z wfirma.pl i wybrać (u dołu strony) Zleć do podpisu i wysyłki.

jednolity plik kontrolny

Jeżeli firma nie posiada podpisu elektronicznego pliki JPK_VAT mogą być wysyłane przy użyciu podpisów elektronicznych, należących do wfirma.pl. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie do Urzędu Skarbowego 3 formularzy UPL-1, które informują urząd o pełnomocnictwie do podpisywania deklaracji przez upoważnione osoby z wfirma.pl.

Uwaga! 

Jeżeli już składałeś UPL-1 dla celów e-deklaracji w systemie wfirma.pl nie ma konieczności ponownego ich składania.

Wysyłka deklaracji przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego

Jeżeli użytkownik chce wysłać deklaracje VAT (VAT-7, VAT-7K), czy też zeznania roczne sporządzone w systemie przy użyciu własnego podpisu kwalifikowanego, ma taką możliwość.

W tym celu należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT / ROCZNE i zaznaczyć odpowiednią deklarację, następnie w górnym menu wybierając opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

W oknie, które się pojawi, użytkownik musi przejść do zakładki Własny podpis. Mechanizm podpisywania deklaracji wymaga zainstalowanej i włączonej javy w przeglądarce.

W tym miejscu należy wybrać Aplet do składania deklaracji i kliknąć na przycisk Podpisz deklarację.

jednolity plik kontrolny

Jak pobrać UPO dla JPK - Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

Aby pobrać urzędowe poświadczenie odbioru dla JPK należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik oraz z menu wybrać opcję Pobierz UPO.

jednolity plik kontrolny

Przeczytaj koniecznie artykuł - Jednolity plik kontrolny