0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednolity Plik Kontrolny - generowanie i wysyłka z systemu

Wielkość tekstu:

Do końca września 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłania JPK VAT oraz deklaracji VAT. Natomiast od października 2020 roku oba formularze zostają zastąpione JPK V7M oraz JPK V7K.

Jednolity Plik Kontrolny - generowanie do okresu za wrzesień 2020 r.

Termin składania JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny dla rejestrów VAT (JPK_VAT), należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

UWAGA! Wysłanie JPK_VAT nie zwalniało z obowiązku wysyłki deklaracji VAT!

Generowanie JPK_VAT 

Aby wygenerować z systemu Jednolity Plik Kontrolny dla rejestrów VAT (JPK_VAT), zawierający dane zarówno z rejestru zakupu i sprzedaży VAT należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7 a następnie oznaczyć cel i miesiąc którego dotyczy.

Jednolity plik kontrolny - złożenie JPK

Jednolity Plik Kontrolny dla rejestrów VAT (JPK_VAT) - przygotowanie do wysyłki

Wygenerowany w systemie wfirma.pl plik JPK_VAT należy dostarczyć bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. W tym celu w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, należy zaznaczyć wygenerowany plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO MF.

Jednolity plik kontrolny - metody podpisywania

Jednolity Plik Kontrolny - generowanie za okres od października 2020 r.

JPK V7 - kogo i od kiedy obowiązuje?

Nową strukturę JPK mają obowiązek obowiązek wysyłać czynni podatnicy VAT od okresu za październik 2020 roku. Podatnicy będą składali dwa rodzaje plików JPK:

  • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
  • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Struktura JPK V7 składała się z dwóch części tj. części ewidencyjnej wzorowanej na obecnym pliku JPK VAT oraz deklaracyjnej zastępującej deklarację VAT-7 lub VAT-7K. JPK_V7 należy sporządzić i wysłać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 

Generowanie JPK V7 dostępne jest w pakiecie “Księgowość online” oraz “Księgowość online + Magazyn”.

JPK V7M - miesięczne rozliczenie podatku VAT w wfirma.pl

W przypadku miesięcznego rozliczenia podatku VAT, przedsiębiorca generuje JPK V7M za okresy miesięczne, w którym uzupełniona jest zarówno część ewidencyjna jak i deklaracyjna.
W celu wygenerowania JPK V7M należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7.

Jednolity plik kontrolny - JPK V7M i JPK V7K

JPK V7K - kwartalne rozliczenie podatku VAT w wfirma.pl

W przypadku kwartalnego rozliczenia podatku VAT, przedsiębiorca generuje JPK V7K co miesiąc. Część ewidencyjna JPK V7K będzie sporządzona za okresy miesięczne, natomiast część deklaracyjna pliku za kwartał.
W celu wygenerowania JPK V7M należy przejść do zakładki: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7.Jednolity plik kontrolny - JPK V7M i JPK V7K

JPK V7 - przygotowanie do wysyłki

Wysyłka wygenerowanego JPK V7 możliwa jest w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, gdzie należy zaznaczyć wygenerowany plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO MF.

Jednolity plik kontrolny - metody podpisywania w JPK V7

Jednolity Plik Kontrolny - generowanie i wysyłka pozostałych struktur JPK na żądanie 

Termin składania JPK na żądanie

W przeciwieństwie do JPK_VAT pozostałe struktury JPK nie są wysyłane w okresach miesięcznych. Wysyłki dokonuje się dopiero na żądanie organów podatkowych za wskazany przez nich okres.

Przygotowanie i wysyłka pozostałych struktur JPK

System wfirma.pl umożliwia generowanie i wysyłkę pozostałych struktur JPK bezpośrednio z sytemu co szczegółowo opisują artykuły:

Jednolity Plik Kontrolny - podpisywanie i wysyłka JPK

W odróżnieniu od elektronicznych deklaracji VAT-7 jednolity plik kontrolny przed wysłaniem musi zostać podpisany przez osobę odpowiedzialną za wysyłkę.

Jednolity Plik Kontrolny można podpisać i wysłać w naszym systemie na kilka sposobów:

  1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),

    1. podpis i wysyłka w systemie wfirma.pl,

    2. podpis zewnętrzną aplikacją, wysyłka w systemie wfirma.pl,

  2. przy użyciu profilu zaufanego eGo - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu profilu zaufanego),

  3. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK pracownikom serwisu wfirma.pl - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl),

  4. podpisując przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego (wymaga konieczności korzystania z zewnętrznej aplikacji Min. Finansów). 

Jednolity Plik Kontrolny a Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

Potwierdzeniem złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w Ministerstwie Finansów jest UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Aby je pobrać należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik oraz z menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Jednolity plik kontrolny - UPO

Przeczytaj koniecznie artykuł - Jednolity plik kontrolny

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów