Generowanie i wysyłka JPK_VAT z systemu

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT są zobligowani do generowania oraz wysyłki pliku JPK_VAT zawierającego dane z rejestru sprzedaży i zakupu VAT.

Termin składania JPK_VAT

JPK_VAT należy dostarczać za okresy miesięczne (nawet w przypadku rozliczania VAT za okresy kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pierwsze JPK_VAT za styczeń 2018 należy wysłać elektronicznie najpóźniej 26 lutego 2018 roku (25 bowiem przypada na niedzielę).

UWAGA! Wysłanie JPK_VAT nie zwalnia z obowiązku wysyłki deklaracji VAT!

Generowanie JPK_VAT w systemie wfirma.pl

Aby wygenerować z systemu plik JPK_VAT zawierający dane zarówno z rejestru zakupu i sprzedaży VAT należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT a następnie oznaczyć miesiąc którego dotyczy.

Jednolity Plik Kontrolny - generowanie

Przygotowanie do wysyłki JPK_VAT

Wygenerowany w systemie wfirma.pl plik JPK_VAT należy dostarczyć bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. W tym celu w zakładce BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, należy zaznaczyć wygenerowany plik i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Jednolity Plik Kontrolny - wysyłka JPK_VAT

Podpisywanie i wysyłka JPK_VAT

W odróżnieniu od elektronicznych deklaracji VAT-7 jednolity plik kontrolny JPK_VAT przed wysłaniem musi zostać podpisany przez osobę odpowiedzialną za wysyłkę.

Podpisać i wysłać w naszym systemie można plik na kilka sposobów:

  1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu własnego podpisu elektronicznego),

    1. podpis i wysyłka w systemie wfirma.pl,

    2. podpis zewnętrzną aplikacją, wysyłka w systemie wfirma.pl,

  2. przy użyciu profilu zaufanego eGo - ePUAP - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu profilu zaufanego),

  3. zlecając podpisywanie i wysyłkę jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT pracownikom serwisu wfirma.pl - (Więcej w artykule: Wysyłka JPK_VAT przy użyciu podpisu elektronicznego należącego do wfirma.pl),

  4. podpisując przychodem czyli wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego (wymaga konieczności korzystania z zewnętrznej aplikacji Min. Finansów). 

Jednolity Plik Kontrolny - podpisanie i wysyłka JPK_VAT

Jak pobrać UPO dla JPK - Urzędowe Poświadczenie Odbioru JPK

Potwierdzeniem złożenia JPK_VAT w Ministerstwie Finansów jest UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Aby je pobrać należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik oraz z menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Jednolity Plik Kontrolny - jak pobrać UPO?

Przeczytaj koniecznie artykuł - Jednolity plik kontrolny

Możesz ocenić ten artykuł