0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy każda faktura sprzedaży wystawiona w systemie jest uwzględniana w deklaracji VAT?

Wielkość tekstu:

Czy każda faktura sprzedaży zostanie uwzględniona w pliku JPK_V7 bez względu na to, czy jest wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą działalność, czy na osobę prywatną?

 

Każda faktura wystawiona w systemie wchodzi do rejestru sprzedaży VAT oraz ma wpływ na plik JPK_V7M / V7K , nie ma zatem znaczenia czy jest ona wystawiona na firmę, czy też osobę prywatną.

Faktury do paragonu nie są ujmowane w ewidencjach podatkowych, a jedynie wykazywane są w części ewidencyjnej JPK_V7 z oznaczeniem "FP". Przychód zaewidencjonowany na kasie, księguje się na podstawie raportu kasowego.

Nowe obowiązki podatkowe przy wystawianiu faktur 

 Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do nadawania przy fakturach sprzedaży:

Oznakowanie GTU, czyli kody dla wybranych grup towarów i usług

Nadawanie kodu GTU przy transakcjach sprzedaży w systemie wFirma.pl możliwe jest przy posiadaniu pakietu Menedżer sprzedaży + Magazyn, Księgowość online lub Księgowość online + Magazyn. 

Wyboru rodzajów kodów GTU można dokonać zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, gdzie spośród 13 kodów, należy wskazać te właściwe które występują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Faktura sprzedaży do paragonu - wybór transakcji szczególnych

Oznakowanie szczególnych rodzajów transakcji

Ze względu na zmiany w strukturze JPK_V7, które obowiązują od października 2020 roku użytkownicy systemu wFirma.pl mają możliwość oznaczania transakcji szczególnych zgodnie z nowymi wymogami, które automatycznie zostaną ujęte w nowym pliku JPK (o czym więcej w artykule: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7)

Wyboru rodzajów transakcji szczególnych można dokonać zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE

Faktura sprzedaży do paragonu - wybór transakcji szczególnych

Podczas wystawiania faktury w zakładce KSIĘGOWE można zaznaczyć wcześniej wybrany z listy kod GTU oraz dokonać wyboru rodzaju sprzedaży JPK_V7. 

Więcej na temat wystawiania faktur w nowej strukturze JPK w artykule: Faktura VAT - jak wystawić?

Faktura sprzedaży - wystawianie faktury VAT

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów