0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje w panelu ePracownik

Wielkość tekstu:

System wFirma.pl umożliwia udostępnianie wygenerowanych deklaracji ZUS przez pracodawcę swoim pracownikom posiadającym aktywny Panel Pracownika. Deklaracje w panelu ePracownik będą widoczne gdy pracodawca je opublikuje. 

Poniżej opisane zostały procedury postępowania dla przedsiębiorcy jak i dla pracownika.

Deklaracje w panelu ePracownik - udostępnianie dokumentów przez przedsiębiorcę

Po stronie pracodawcy leży obowiązek informacyjny i rozliczeniowy w stosunku do ZUS. Płatnik składek, w z góry ustalonych terminach, powinien dostarczać do ZUS odpowiednie deklaracje rozliczeniowe i zgłoszeniowe, zarówno za siebie jak i za swoich pracowników. Podobnie jest z deklaracjami podatkowymi, które przekazuje się zatrudnionym po zakończeniu roku.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS

Generowanie deklaracji w systemie wFirma.pl odbywa się z poziomu zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE.

Przedsiębiorca ma możliwość udostępniania swoim pracownikom wygenerowanych, dedykowanych deklaracji.

W celu nadania dostępu pracownikowi, do jego deklaracji, należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE. Należy zaznaczyć deklarację a następnie z opcji OPUBLIKUJ wybrać OPUBLIKUJ W PANELU ePRACOWNIK.

Deklaracje w panelu ePracownik - dokumenty zgłoszeniowe ZUS

Potwierdzeniem, poprawnie dokonanej przez system publikacji deklaracji, jest pojawienie się symbolu niebieskiego oka przy udostępnionym dokumencie. Zmiana koloru oka na zielony symbolizuje, że deklaracja po opublikowaniu została odczytana przez pracownika.

Deklaracje w panelu ePracownik - publikacja

Publikacja PIT-11

PIT-11 jest to informacja generowana oraz dostarczana przez płatnika do US i stanowi źródło danych niezbędnych do sporządzenia zeznań rocznych.

Tworzenie PIT-11 dla osób zatrudnionych odbywa się z poziomu:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub
  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Po wygenerowaniu PIT-11, pracodawca może taki dokument udostępnić swojemu pracownikowi z wykorzystaniem opcji OPUBLIKUJ.

Deklaracje w panelu ePracownik - PIT-11

Cofnięcie publikacji

Przedsiębiorca ma możliwość cofnąć publikację danej deklaracji w systemie. W tym celu należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument, a następnie wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Deklaracje w panelu ePracownik - jak cofnąć publikację?

Deklaracje w panelu ePracownik

Gdy pracownikowi zostaną udostępnione jego dedykowane deklaracje w panelu ePracownik, będzie on miał do nich dostęp, po uprzednim zalogowaniu do systemu lub odświeżeniu strony, z poziomu zakładki DEKLARACJE. W zakładce wyświetlona zostaje lista wszystkich udostępnionych dokumentów. W celu wyświetlenia deklaracji bezpośrednio w systemie, należy kliknąć nazwę deklaracji.

Udostępnione deklaracje w panelu ePracownik można wydrukować. Należy zaznaczyć wytypowane dokumenty, a następnie wybrać opcję DRUKUJ.

Ponadto istnieje również możliwość utworzenia wniosku Z-15A/B przez pracownika w panelu ePracownik w zakładce DEKLARACJE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów