Deklaracje w panelu ePracownik

System wFirma.pl umożliwia udostępnianie wygenerowanych deklaracji ZUS przez pracodawcę swoim pracownikom posiadającym aktywny Panel Pracownika. Deklaracje w panelu ePracownik będą widoczne gdy pracodawca je opublikuje. 

Poniżej opisane zostały procedury postępowania dla przedsiębiorcy jak i dla pracownika.

Deklaracje w panelu ePracownik - udostępnianie dokumentów przez przedsiębiorcę

Po stronie pracodawcy leży obowiązek informacyjny i rozliczeniowy w stosunku do ZUS. Płatnik składek, w z góry ustalonych terminach, powinien dostarczać do ZUS odpowiednie deklaracje rozliczeniowe i zgłoszeniowe, zarówno za siebie jak i za swoich pracowników. Podobnie jest z deklaracjami podatkowymi, które przekazuje się zatrudnionym po zakończeniu roku.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS

Generowanie deklaracji w systemie wFirma.pl odbywa się z poziomu zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE.

Przedsiębiorca ma możliwość udostępniania swoim pracownikom wygenerowanych, dedykowanych deklaracji.

W celu nadania dostępu pracownikowi, do jego deklaracji, należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE. Należy zaznaczyć deklarację a następnie z opcji OPUBLIKUJ wybrać OPUBLIKUJ W PANELU ePRACOWNIK.

Udostępnione deklaracje w Panelu Pracownika - publikowanie deklaracji ZUS

Potwierdzeniem, poprawnie dokonanej przez system publikacji deklaracji, jest pojawienie się symbolu niebieskiego oka przy udostępnionym dokumencie. Zmiana koloru oka na zielony symbolizuje, że deklaracja po opublikowaniu została odczytana przez pracownika.

Udostępnione deklaracje w Panelu Pracownika - informacja o poprawnej publikacji i odczycie dokumentu

Publikacja PIT-11

PIT-11 jest to informacja generowana oraz dostarczana przez płatnika do US i stanowi źródło danych niezbędnych do sporządzenia zeznań rocznych.

Tworzenie PIT-11 dla osób zatrudnionych odbywa się z poziomu:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ lub

  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Po wygenerowaniu PIT-11, pracodawca może taki dokument udostępnić swojemu pracownikowi z wykorzystaniem opcji OPUBLIKUJ.

Udostępnione deklaracje w Panelu Pracownika - publikacja PIT-11

Cofnięcie publikacji

Przedsiębiorca ma możliwość cofnąć publikację danej deklaracji w systemie. W tym celu należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument, a następnie wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Udostępnione deklaracje w Panelu Pracownika - cofnięcie publikacji

Deklaracje w panelu ePracownik

Gdy pracownikowi zostaną udostępnione jego dedykowane deklaracje w panelu ePracownik, będzie on miał do nich dostęp, po uprzednim zalogowaniu do systemu lub odświeżeniu strony, z poziomu zakładki DEKLARACJE.

W zakładce wyświetlona zostaje lista wszystkich udostępnionych dokumentów. 

W celu wyświetlenia deklaracji bezpośrednio w systemie, należy kliknąć nazwę deklaracji.

Udostępnione deklaracje w panelu ePracownik można wydrukować. Należy zaznaczyć wytypowane dokumenty, a następnie wybrać opcję DRUKUJ.

Udostępnione deklaracje w Panelu ePracownik - publikowanie deklaracji ZUS