Lista zadań - dodawanie oraz modyfikowanie

Lista zadań pomagaja w organizacji pracy nad poszczególnymi projektami realizowanymi w firmie. Zadania można przypisać do konkretnych pracowników lub kontrahentów. Pracę usprawnia możliwość precyzyjnego określania daty początku i końca zadania oraz ustawienie priorytetu do zadań z listy.

Lista zadań - jak stworzyć?

W celu dodania nowej listy zadań należy wybrać opcję Dodaj nową, która znajduje się w panelu Listy zadań po prawej stronie.

 lista zadań - tworzenie 

Pojawi się wtedy okno Dodaj listę zadań, w którym należy wpisać nazwę nowej listy zadań, kod (maksymalnie 3 znaki) oraz opis. 

lista zadań - dodawanie 

Po zapisaniu nowa lista zadań zostanie wyświetlona w liście zadań. 

lista zadań - nowa lista

Szczegóły listy zadań

W celu wyświetlenia szczegółów listy zadań należy kliknąć na jej nazwę. Wówczas pojawią się wszystkie przypisane do niej zadania.

lista zadań - szczegóły 

Wybierając Wszystkie zadania zostaną wyświetlone wszystkie zadania ze wszystkich  list zadań oraz te zadania, które nie zostały przypisane do listy zadań.

Modyfikowanie i usuwanie

Listę zadań można przestawiać, modyfikować oraz usuwać, po najechaniu myszką na jej nazwę zostaną wyświetlone odpowiednie ikonki - edycji i usuwania.

lista zadań

Usunięcie listy zadań skutkuje usunięciem wszystkich zadań przypisanych do listy