0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Lista zadań - dodawanie oraz modyfikowanie

Wielkość tekstu:

Lista zadań pomagaja w organizacji pracy nad poszczególnymi projektami realizowanymi w firmie. Zadania można przypisać do konkretnych pracowników lub kontrahentów. Pracę usprawnia możliwość precyzyjnego określania daty początku i końca zadania oraz ustawienie priorytetu do zadań z listy.

Lista zadań - jak stworzyć?

Aby utworzyć nową listę zadań w systemie należy przejść do zakładki CRM »  ZADANIA » LISTY ZADAŃ i skorzystać z opcji DODAJ NOWĄ.

lista zadań - tworzenie

Pojawi się wtedy okno Dodaj listę zadań, w którym należy wpisać nazwę nowej listy zadań, kod (maksymalnie 3 znaki) oraz opis. 

lista zadań - dodawanie

Po zapisaniu nowa lista zadań zostanie wyświetlona w liście zadań. 

lista zadań - nowa lista

Szczegóły listy zadań

W celu wyświetlenia szczegółów listy zadań należy kliknąć na jej nazwę. Wówczas pojawią się wszystkie przypisane do niej zadania.

lista zadań - szczegóły

Wybierając Wszystkie zadania zostaną wyświetlone wszystkie zadania ze wszystkich  list zadań oraz te zadania, które nie zostały przypisane do listy zadań.

Modyfikowanie i usuwanie

Listę zadań można przestawiać, modyfikować oraz usuwać, po najechaniu myszką na odpowiednie ikonki - edycji i usuwania znajdujące się obok nazwy listy.

lista zadań - modyfikowanie i usuwanie

Usunięcie listy zadań skutkuje usunięciem wszystkich zadań przypisanych do listy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów