Faktura końcowa - jak wystawić

Wystawienie faktury zaliczkowej - końcowej w systemie wfirma.pl jest możliwe jedynie wtedy, jeśli wcześniej została wystawiona faktura pro forma (patrz: Faktura pro forma - jak wystawić).

Fakturę zaliczkową - końcową w systemie można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ KOŃCOWĄ, a następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie którego zostanie wystawiona faktura zaliczkowa - końcowa.

Następnie pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu Pozostało program automatycznie wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Po zaznaczeniu okna Zapłacono cała kwota z tej pozycji zostanie ujęta na fakturze końcowej.

Jeżeli w polu Pozostało będzie widnieć kwota do zapłaty, to należy uzupełnić również metodę i termin płatności, które będą się odnosić do pozostałej kwoty.

Faktura zaliczkowa - końcowa trafia do Rejestru sprzedaży VAT (jeżeli wcześniej nie została wystawiona faktura zaliczkowa na całość zamówienia) oraz do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji przychodów (ryczałt) w kwocie netto równej całej wartości netto zamówienia.