0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura końcowa - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

Użytkownik, który wcześniej wystawił fakturę zaliczkową ma możliwość wystawienia w systemie faktury zaliczkowej-końcowejCo ważne każda faktura końcowa wystawiana w systemie wfirma.pl zawiera informacje dotyczące uprzednio wystawionych faktur zaliczkowych, które wystawiono do tej samej pro formy/oferty.

Sposób wystawiania faktury pro forma oraz oferty opisują artykuły pomocy:
-Faktura pro forma - jak wystawić?
-Oferta dla klientów - jak wystawić?

Jak wystawić fakturę końcową w systemie? 

Fakturę zaliczkową - końcową w systemie można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ KOŃCOWĄ, a następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma lub ofertę), na podstawie którego zostanie wystawiona faktura końcowa (tę samą, do której została wcześniej wystawiona faktura zaliczkowa). 

Faktura końcowa - jak wystawić?W kolejnym kroku pojawi się okno, w którym można zmienić zaciągnięte automatycznie na podstawie pro formy lub oferty dane (m.in. dotyczące kontrahenta, metody płatności). W kolejnym kroku należy zdefiniować: 

 • datę wystawienia – pozostawiamy bieżącą (nie ulega zmianie),
 • datę sprzedaży – datę wykonania usługi lub dostawy towarów,
 • wybór:
  • termin płatności – jeśli pozostała wartość do zapłaty i następnie wskazujemy ilość dni na płatność, 
  • data wpłaty zal. – jeśli wpłacona została końcowa wartość zaliczki (obejmująca pozostałą wartość faktury końcowej) i następnie wskazujemy datę wpłaty zaliczki. 

 • seria – domyślna bądź indywidualnie zdefiniowana w ustawieniach,
 • metoda płatności – w której zapłacił bądź ma zapłacić nabywca,
 • opis – można wskazać dodatkowy własny opis do faktury, 

Faktura końcowa - zmiana danych

W polu POZOSTAŁO system automatycznie wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy/oferty. Po zaznaczeniu okna ZAPŁACONO cała kwota z tej pozycji zostanie ujęta na fakturze końcowej. Jeżeli w polu POZOSTAŁO będzie widnieć kwota do zapłaty, to należy uzupełnić również metodę i termin płatności, które będą się odnosić do pozostałej kwoty.

Dodatkowo możliwy jest wybór: 

 • Skutku księgowego: Księguj do KPiR i VAT (w przypadku ryczałtowca Księguj do Ewidencji przychodów i VAT), Księguj do KPiR, Księguj do VAT, lub Nie księguj, 

Faktura końcowa - skutek księgowy

 • Wywołania skutku magazynowegow przypadku pakietu z rozszerzonym magazynem 

Faktura końcowa - skutek magazynowy

 • Automatycznego wyliczenia wartości pozycji: zaznaczenie tej opcji powoduje, że system automatycznie określa wartość danej pozycji faktury na potrzeby JPK_FA. Natomiast po jej odznaczeniu można ręcznie określić wartość końcową, która zaciągnie się do JPK_FA. Wynika to z tego, że kwoty w węzłach Faktura i FakturaWiersz mają się odnosić do kwoty pozostałej do zapłaty. Zalecamy aby opcję tą pozostawić zaznaczoną. 

Faktura końcowa - automatyczne wyliczenie wart. pozycji

Faktura końcowa trafi do kol. 7 „Sprzedaż tow. i usł..” KPIR lub Ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowca) w dacie wystawienia faktury bądź sprzedaży w zależności od tego, która była pierwsza w 100% wartości transakcjiNatomiast jeśli transakcja opodatkowana jest podatkiem VAT to wówczas trafi ona do rejestru VAT sprzedaży w dacie sprzedaży lub płatności (w zależności od tego która była pierwsza) w wartości pozostałej z transakcji. 

Faktura końcowa a zaliczka na 100% 

W przypadku gdy użytkownik wystawił fakturę zaliczkową na 100% wartości pro formy/oferty wówczas nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej. W takiej sytuacji należy dodać odpowiednio wpis do KPiR ( w przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego) lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtu). Dokonuje się tego dla: 

1) KPiR schematem: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS, gdzie uzupełnia się w pozycji: 

 • kontrahent – zgodnie z wystawioną fakturą zaliczkową obejmującą 100% zamówienia, 
 • numer dowodu - zgodnie z wystawioną fakturą zaliczkową obejmującą 100% zamówienia, 
 • data – data wykonania usługi bądź dostawy towarów, 
 • opis – np. Rozliczenie dostawy/świadczenia usług dotyczącej faktury zaliczkowej numer ….
 • uwagi – można uzupełnić dobrowolnie (wprowadzona informacja pojawi się w kol. 17 KPIR), 
 • przychody » sprzedaż tow. i usł. – wartość netto całej transakcji

Faktura końcowa a zaliczka na 100%

2) Ewidencji przychodów schematem: EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS, gdzie uzupełnia się w pozycji: 

 • numer dowodu - zgodnie z wystawioną fakturą zaliczkową obejmującą 100% zamówienia, 
 • data wpisu – data dokonania usługi bądź dostawy towarów, 
 • opis – np. Rozliczenie dostawy/świadczenia usług dotyczącej faktury zaliczkowej numer ….
 • kwotę netto całej transakcji należy wprowadzić pod właściwą stawkę ryczałtu. 

Faktura końcowa - zaliczka na 100%

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów