Faktura końcowa - jak wystawić?

Wystawienie faktury zaliczkowej - końcowej w systemie wfirma.pl jest możliwe jedynie wtedy, jeśli wcześniej została wystawiona faktura pro forma lub oferta. Szczegóły ich wystawienia zostały opisane w artykułach:

Jak wystawić fakturę końcową w systemie?

Fakturę zaliczkową - końcową w systemie można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ KOŃCOWĄ, a następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma lub ofertę), na podstawie którego zostanie wystawiona faktura końcowa.

Faktura końcowa - jak wystawić?

Następnie pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez system dane. W polu POZOSTAŁO system automatycznie wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy/oferty. Po zaznaczeniu okna ZAPŁACONO cała kwota z tej pozycji zostanie ujęta na fakturze końcowej.

Faktura końcowa - okno wystawiania

Jeżeli w polu POZOSTAŁO będzie widnieć kwota do zapłaty, to należy uzupełnić również metodę i termin płatności, które będą się odnosić do pozostałej kwoty.

Określenie skutku księgowego

Użytkownik ma możliwość określenia skutku księgowego przy wystawianiu faktur końcowych. W polu SKUTEK KSIĘGOWY użytkownik ma możliwość wyboru spośród czterech skutków księgowych:

  • księguj do KPiR/Ewidencji przychodów i VAT - faktura księgowana jest w kol. 7 KPiR - sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców oraz do rejestru sprzedaży VAT, 

  • księguj do KPiR/Ewidencji przychodów - faktura księgowana jest w kol. 7 KPiR - sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji przychodów (ryczałt),

  • księguj do VAT - faktura jest księgowana wyłącznie do rejestru sprzedaży VAT,

  • nie księguj - faktura nie jest ujmowana w żadnych ewidencjach.

Faktura końcowa - skutek księgowy