Faktura końcowa - jak wystawić

Wystawienie faktury zaliczkowej - końcowej w systemie wfirma.pl jest możliwe jedynie wtedy, jeśli wcześniej została wystawiona faktura pro forma (patrz: Faktura pro forma - jak wystawić).

Fakturę zaliczkową - końcową w systemie można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ KOŃCOWĄ, a następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie którego zostanie wystawiona faktura końcowa.

Faktura końcowa wfirma.pl

Następnie pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu POZOSTAŁO program automatycznie wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Po zaznaczeniu okna ZAPŁACONO cała kwota z tej pozycji zostanie ujęta na fakturze końcowej.

Faktura końcowa - okno wystawiania

Jeżeli w polu POZOSTAŁO będzie widnieć kwota do zapłaty, to należy uzupełnić również metodę i termin płatności, które będą się odnosić do pozostałej kwoty.

Faktura zaliczkowa - końcowa trafia do Rejestru sprzedaży VAT (jeżeli wcześniej nie została wystawiona faktura zaliczkowa na całość zamówienia) oraz do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji przychodów (ryczałt) w kwocie netto równej całej wartości netto zamówienia.