Jednolity plik kontrolny dla faktur sprzedażowych JPK FA

Ministerstwo Finansów określiło odrębną strukturę dla Faktur VAT sprzedaży - JPK FA. Jednolity plik kontrolny w tym schemacie obowiązuje mikro, małe i średnie firmy od dnia 1 lipca 2018 roku i będzie przedstawiany przez przedsiębiorców tylko na żądanie urzędów (nie trzeba go wysyłać co miesiąc).

Co zawiera struktura JPK FA?

Struktura JPK_FA zawiera wyłącznie faktury sprzedażowe (nie wykazuje się zatem w niej faktur zakupowych) i wykazuje w pliku m.in. informacje takie jak:

  • dane firmy

  • datę wystawienia

  • numer faktury

  • dane nabywcy

  • data sprzedaży (data dokonania lub zakończenia dostawJPK FA jak wygenerować?

JPK_FA można także wygenerować w systemie z zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie na dole strony należy określić okres za jaki plik ma zostać wygenerowany i wybrać z górnego menu opcję JPK FA.

JPK FA - generowanie z zakładki przychody

Możliwość generowania JPK_FA znajduje się we wszystkich pakietach. Co ważne nie należy mylić JPK_FA z JPK_VAT, który obejmuje ewidencję VAT zakupu i sprzedaży. Żeby wygenerować i wysyłać JPK_VAT należy wykupić pakiet Księgowość online lub Księgowość online + Rozbudowany Magazyn.

Wysyłka JPK FA na żądanie z systemu wFirma.pl

W systemie wfirma istnieje możliwość wysyłki JPK_FA na żądanie organu podatkowego. Aby wysyłka pliku była możliwa, należy najpierw dokonać jej wygenerowania w zakładkach START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK FA. Po wygenerowaniu pliku należy zaznaczyć go i wybrać z górnego menu opcję WYŚLIJ DO MF.

JPK FA - wysyłka pliku

Szczegółowe informacje na temat wysyłki plików JPK na żądanie znajduje się w artykule: Wysyłka JPK na żądanie (JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG) z poziomu systemu wfirma.pl

JPK FA - problemy praktyczne

Faktury do paragonu a JPK FA

Generowany w systemie wFirma.pl plik JPK_FA zawiera wykaz faktur wystawionych do paragonu. Jest to bezpieczne podejście z uwagi na brak jednoznacznych wyjaśnień Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Oficjalnie wskazano bowiem, że struktura JPK VAT wykazuje zbiorczo jednym wpisem dane z raportu fiskalnego i co do zasady nie wykazuje się w niej faktur do paragonu, ale JPK_FA jest strukturą odrębną i w jej kwestii Ministerstwo takich wskazówek nie określiło. Zatem dla celów bezpieczeństwa należałoby faktury do paragonu wykazywać w JPK FA.

Korekty faktur w strukturze JPK FA

Struktura JPK_FA zawiera również dane o fakturach korygujących. Plik w zakresie faktur korygujących wskazuje m.in.:

  • jakiej faktury (numer faktury pierwotnej i jej daty) korekta dotyczy,

  • przyczynę korekty,

  • kwoty korygowane i wartości po korekcie. 

Przekazywanie JPK FA do urzędu skarbowego

Obecnie przekazywanie JPK_FA do urzędu odbywa się poprzez pobranie pliku JPK_FA na dysk i zapisanie go na zewnętrznym nośniku danych np. pen drive, płyta cd, który następnie przekazuje się przedstawicielowi urzędu. Użytkownicy systemu wFirma mogą dodatkowo dokonywać bezpośredniej wysyłki plików JPK, w tym JPK_FA z poziomu programu.