Jednolity plik kontrolny dla faktur sprzedażowych JPK FA

Ministerstwo Finansów określiło odrębną strukturę dla Faktur VAT sprzedaży - JPK FA. Jednolity plik kontrolny w tym schemacie obowiązuje mikro, małe i średnie firmy od dnia 1 lipca 2018 roku i będzie przedstawiany przez przedsiębiorców tylko na żądanie urzędów (nie trzeba go wysyłać co miesiąc).

Co zawiera struktura JPK FA?

Struktura JPK_FA zawiera wyłącznie faktury sprzedażowe (nie wykazuje się zatem w niej faktur zakupowych) i wykazuje w pliku m.in. informacje takie jak:

  • dane firmy

  • datę wystawienia

  • numer faktury

  • dane nabywcy

  • data sprzedaży (data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury)

  • kwoty faktury z podziałem na wartość netto, stawkę VAT, kwotę VAT, wartość brutto

  • adnotacje obowiązkowe w zależności od charakteru sprzedaży np. podstawa prawna przy sprzedaży czynnego podatnika ze stawką “zw” czy informacja o procedurze dla biur podróży, samofakturowaniu.

Jak stworzyć JPK FA w serwisie wfirma.pl?

Aby wygenerować JPK_FA należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ w lewym dolnym rogu ekranu określić okres za jaki JPK_FA ma być utworzone a następnie z menu górnego wybrać opcję JPK FA.

Jak sporządzić JPK_FA

Możliwość generowania JPK_FA znajduje się we wszystkich pakietach. Co ważne nie należy mylić JPK_FA z JPK_VAT, który obejmuje ewidencję VAT zakupu i sprzedaży. Żeby wygenerować i wysyłać JPK_VAT należy wykupić pakiet Księgowość online lub Księgowość online + Rozbudowany Magazyn.

JPK FA - problemy praktyczne

Faktury do paragonu a JPK FA

Generowany w systemie wfirma.pl plik JPK FA zawiera wykaz faktur wystawionych do paragonu. Jest to bezpieczne podejście z uwagi na brak jednoznacznych wyjaśnień Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Oficjalnie wskazano bowiem, że struktura JPK VAT wykazuje zbiorczo jednym wpisem dane z raportu fiskalnego i co do zasady nie wykazuje się w niej faktur do paragonu, ale JPK FA jest strukturą odrębną i w jej kwestii Ministerstwo takich wskazówek nie określiło. Zatem dla celów bezpieczeństwa należałoby faktury do paragonu wykazywać w JPK FA.

Korekty faktur w strukturze JPK FA

Struktura JPK FA zawiera również dane o fakturach korygujących. Plik w zakresie faktur korygujących wskazuje m.in.:

  • jakiej faktury (numer faktury pierwotnej i jej daty) korekta dotyczy,

  • przyczyna korekty,

  • kwoty korygowane i wartości po korekcie. 

Przekazywanie JPK FA do urzędu skarbowego

Obecnie przekazywanie JPK FA do urzędu odbywa się poprzez pobranie pliku JPK FA na dysk i zapisanie go na zewnętrznym nośniku danych np. pen drive, płyta cd, który następnie przekazuje się przedstawicielowi urzędu.