Faktura pro forma - jak wystawić?

Czym jest faktura pro forma?

Faktura pro forma nie jest fakturą dokumentującą sprzedaż, a jedynie dokumentem będącym zapowiedzią faktury VAT lub faktury bez VAT (w przypadku podatnika zwolnionego z VAT). W związku z czym nie podlega księgowaniu.

W systemie wfirma.pl faktury pro forma wystawia się dla zamówień, na ich podstawie można wystawić dowolną liczbę faktur zaliczkowych oraz jedną fakturę końcową lub jedną fakturę VAT albo fakturę bez VAT (w przypadku nievatowca).

Nie ma możliwości wygenerowania w systemie faktur zaliczkowych i końcowych bez wcześniejszego wystawienia faktury pro forma lub oferty.

Jak wystawić fakturę pro forma? 

W celu wystawienia faktury pro forma należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE.

Faktura pro forma - dodawanie zamówienia

Faktury pro forma nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT, Księdze Przychodów i Rozchodów ani w Ewidencji Przychodów (ryczałt).

Wystawić fakturę pro forma można również poprzez oferty. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » OFERTĘ. Więcej na ten temat w artykule: Oferty dla klientów - jak wystawić?

Jakie dokumenty można wystawić na podstawie faktury pro forma?

W celu wystawienia dokumentów sprzedaży na podstawie pro formy należy w zakładce PRZYCHODY » PRO FORMY zaznaczyć wygenerowaną wcześniej pro formę, następnie wybrać opcję WYSTAW. Szczegółowe informacje o tym, jak wystawić poszczególne dokumenty znajdują się w podlinkowanych artykułach:

Faktura pro forma - dokumenty

Uwaga! Faktury pro formy nie wpływają na stany magazynowe produktów.