Faktura pro forma - jak wystawić w systemie wfirma.pl?

Czym jest faktura pro forma?

Faktura pro forma nie jest fakturą dokumentującą sprzedaż, a jedynie dokumentem będącym zapowiedzią faktury VAT. W związku z czym nie podlega księgowaniu.

W systemie wfirma.pl faktury pro forma wystawia się dla zamówień, na ich podstawie można wystawić dowolną liczbę faktur zaliczkowych oraz jedną fakturę końcową lub jedną fakturę VAT.Nie ma możliwości wygenerowania w systemie faktur zaliczkowych bez wcześniejszego wystawienia faktury pro forma.

Jak wystawić fakturę pro forma? 

W celu wystawienia faktury pro forma należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE.

Faktura pro forma - dodawanie zamówienia

Faktury pro forma nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT, Księdze Przychodów i Rozchodów ani w Ewidencji Przychodów (ryczałt).

Wystawić fakturę pro forma można również poprzez oferty. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » OFERTĘ. Więcej na ten temat w artykule: Oferty dla klientów - jak wystawić?

Jakie dokumenty można wystawić na podstawie faktury pro forma?

W celu wystawienia dokumentów sprzedaży na podstawie pro formy należy w zakładce PRZYCHODY » PRO FORMY zaznaczyć wygenerowaną wcześniej pro formę, następnie wybrać opcję WYSTAW. Szczegółowe informacje o tym, jak wystawić dokumenty: fakturę VAT, fakturę zaliczkową, fakturę końcową, paragon niefiskalny, paragon fiskalny i ofertę, znajdują się tutaj:

Faktura pro forma - dokumenty

Faktury pro forma nie wpływają na stany magazynowe produktów.