Faktura pro forma - jak ją wystawić w systemie wfirma.pl?

Czym jest faktura pro forma?

Faktura pro forma nie jest fakturą dokumentującą sprzedaż, a jedynie dokumentem będącym zapowiedzią faktury VAT. W związku z czym nie podlega księgowaniu. W naszym systemie faktury pro forma wystawia się dla zamówień, na ich podstawie można wystawić dowolną liczbę faktur zaliczkowych oraz jedną fakturę końcową lub jedną fakturę VAT.Nie ma możliwości wygenerowania faktur zaliczkowych bez wcześniejszego wystawienia faktury pro forma.

Jak wystawić fakturę pro forma? 

W celu wystawienia faktury pro forma należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE.

Faktura pro forma-dodawanie zamówienia

Faktury pro forma nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT, Księdze Przychodów i Rozchodów ani w Ewidencji Przychodów (ryczałt).

Wystawić fakturę pro forma można również poprzez oferty. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » OFERTĘ. Więcej na ten temat w artykule: Oferty dla klientów - jak wystawić?

Jakie dokumenty można wystawić na podstawie faktury pro forma?

Informacje o tym, jak wystawić dokumenty: fakturę VAT, fakturę zaliczkową, fakturę końcową, paragon niefiskalny, paragon fiskalny i ofertę, znajdują się tutaj

Faktura pro forma - dokumenty

Faktury pro forma nie wpływają na stany magazynowe produktów.