0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura z Amazon - jak zaksięgować?

Wielkość tekstu:

Otrzymałem fakturę od firmy Amazon z siedzibą w Luksemburgu za zakup sprzętu komputerowego. Jak powinna zostać zaksięgowana faktura z Amazon, w sytuacji gdy widnieje na niej NIP sprzedawcy z przedrostkiem “PL” i adres w Luksemburgu? Dodatkowo transakcja opodatkowana została polską stawką VAT - 23%. Faktura wygląda następująco:  

 

Faktura z Amazon - księgowanie

W sytuacji, gdy mamy fakturę wystawioną przez kontrahenta z UE, gdzie transakcja jest opodatkowana polską stawką VAT i sprzedawca posługuje się numerem NIP z przedrostkiem PL należy w pierwszej kolejności sprawdzić status podatnika VAT na stronie MF: Sprawdzenie statusu VAT kontrahenta. W polu zaznaczonym na czerwono należy wprowadzić NIP kontrahenta (z pominięciem prefiksu PL).

Faktura z Amazon - jak ująć?

Jeżeli podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce, to po wpisaniu NIP powinien pojawić się poniższy komunikat:

Faktura z Amazon - ujęcie

Następnie ważne jest by sprawdzić skąd towar faktycznie przyszedł. Informacja taka powinna widnieć na liście przewozowym. 

Dlaczego należy sprawdzić skąd towar przyszedł? Bowiem zgodnie z ustawą o VAT gdy towar przywożony jest z innego kraju Unii Europejskiej do Polski, a stronami transakcji są firmy to transakcję na gruncie VAT kwalifikuje się jako WNT czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, co dla nabywcy oznacza obowiązek opodatkowania zakupu.

Księgowanie faktury z Amazon gdy towar przyszedł z Polski

Jeżeli towar przyszedł z Polski to księgowania dokonuje się poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku. W polu WARTOŚĆ NETTO należy wprowadzić kwotę z faktury i wybrać właściwą stawkę VAT zgodnie z fakturą. Jeśli faktura została wystawiona w walucie obcej, w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE podatnik może dokonać jej wyboru.

Faktura z Amazon - jak zaksięgować?

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Rejestru zakupu VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Wartości w walucie obcej są automatycznie przeliczane po średnim kursie NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury zakupu.

W systemie wfirma.pl następuje automatyczne sprawdzenie, czy podatnik jest czynny płatnikiem podatku VAT. Po wprowadzeniu numeru NIP kontrahenta do systemu jest on weryfikowany pod kątem tego czy stanowi podmiot zarejestrowany do VAT. Wówczas jeśli podatnik jest czynnym vatowcem pojawia się informacja: ZAREJESTROWANY PODATNIK VAT. Natomiast w sytuacji, gdy kontrahent nie jest zarejestrowany w VAT wyświetla się komunikat: NIEZAREJESTROWANY PODATNIK VAT.

Księgowanie faktury z Amazon gdy towar przyszedł z innego kraju UE

Jeżeli jednak towar przyszedł z innego kraju Unii Europejskiej transakcja stanowi WNT czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Fakturę dokumentującą transakcję WNT rozlicza się w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. Następnie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU. Faktycznie zapłaconą wartość kontrahentowi w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji. Przechodząc do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, należy wybrać walutę w jakiej wystawiono fakturę a także zaznaczyć opcję WNT. Tak wykazana faktura trafi zarówno do Rejestru sprzedaży VAT jak i do Rejestru zakupów VAT. 

Faktura z Amazon - jak zaksięgować WNT?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów