0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) u czynnego podatnika VAT

Wielkość tekstu:

Z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru mamy do czynienia w przypadku zakupu towaru od kontrahenta z UE będącego podatnikiem VAT czynnym, które zostają przetransportowane z terytorium innego państwa UE do Polski. Z uwagi na różne daty powstania obowiązku podatkowe wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) można księgować w systemie wfirma.pl na dwa sposoby.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - data powstania obowiązku podatkowego taka sama jak data wystawienia

Fakturę dokumentującą transakcję WNT rozlicza się w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W oknie należy uzupełnić dane DOSTAWCY, a następnie przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, gdzie należy zaznaczyć kratkę WNT oraz w pozycji WALUTA wybrać walutę w jakiej została wystawiona faktura.

W danych kontrahenta należy wskazać numer VAT UE z przedrostkiem kraju, w którym jest on podatnikiem (np. FR dla Francji). Dzięki temu transakcja zostanie poprawnie wykazana w informacji podsumowującej VAT-UE.

 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - dodawanie waluty

Jeżeli w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 w podzakładce TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE została zaznaczona opcja TT_WNT to zaznaczeniu opcji WNT pojawi się nowe pole z kodem TT_WNT, które należy wybrać w przypadku wystąpienia WNT u drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej uproszczonej. Więcej informacji na temat oznaczeń rodzajów transakcji w JPK V7 znajduje się w artykule: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Po tym należy przejść ponownie do zakładki PODSTAWOWE INFORMACJE, gdzie należy uzupełnić odpowiednio DATĘ WYSTAWIENIA podając rzeczywistą datę wystawienia faktury, DATĘ KSIĘGOWANIA DO KPIR, czyli datę w jakiej wydatek ma zostać ujęty w KPIR, DATĘ KSIĘGOWANIA DO VAT, w której należy podać datę powstawia obowiązku podatkowego. 

Co do zasady zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT obowiązek podatkowy przy transakcjach WNT powstaje w momencie, w którym sprzedawca wystawi fakturę – jednakże nie później niż 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania dostawy towaru – przedmiotu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Więcej informacji na temat rozliczania transakcji WNT znajduje się w artykule: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT) - nowe zasady rozliczenia.
W kolejnym kroku należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU. krajową stawkę VAT odpowiednią dla danego wydatku i w pozycji WARTOŚĆ NETTO podać łączną kwotę z faktury.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - wprowadzenie wydatku

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi zarówno do Rejestru zakupu VAT, jak i Rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN. Wartości w walucie obcej są automatycznie przeliczane po średnim kursie NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury zakupu.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów  - data obowiązku podatkowego inna niż data wystawienia faktury

Jeżeli data wystawienia faktury zakupu w ramach WNT różni się od daty powstania obowiązku podatkowego, wówczas wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, można zaksięgować dwoma sposobami:

 1. bezpośrednim wpisem poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT gdzie należy wskazać właściwe daty zgodnie z fakturą oraz momentem powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT a następnie właściwy rodzaj wydatku, wprowadzając w polu WARTOŚĆ NETTO łączną kwotę z faktury - wskazując dodatkowo właściwą krajową stawkę VAT. Dodatkowo w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy wybrać walutę faktury oraz zaznaczyć opcję WNT

lub

2. ręcznymi wpisami, tak aby ująć prawidłowo transakcje na gruncie VAT ze względu na różne kursy przeliczeniowe, wówczas dodaje się następujące wpisy:

  • dla celów VAT poprzez:
   • EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionego towaru w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę WNT; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;
   • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU » DODAJ WPIS (jeżeli podatnik ma prawo do odliczenia VAT), wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionego towaru w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę WNT; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;
  • dla celów PIT (KPiR) poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS, wartość z faktury zapisujemy w kolumnie ZAKUP TOW. HANDLOWYCH I MAT. PODST.; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów