Import kilometrówki

W przypadku prowadzenia rejestru kilometrówki poza programem wfirma.pl istnieje możliwość zaimportowania danych pod warunkiem, że są one przedstawione w pliku CSV. Aby móc je importować, należy przejść do zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA i z paska zadań wybrać opcję IMPORTUJ Z PLIKU.

Import kilometrówki

W celu poprawnego importu danych należy przedstawić je według kolejności kolumn podanej w oknie:

 Import kilometrówki

Wymaganą kolejność kolumn można zmienić poprzez ich przenoszenie (ustawić myszkę na nazwie kolumny, następnie przeciągnąć w lewo lub prawo).

Można dodać nowe puste kolumny (przycisk: Dodaj pustą kolumnę):

Import kilometrówki

Przy zapisywaniu arkusza do formatu CSV należy zwrócić uwagę na:

  • Dozwolony format daty: RRRR-MM-DD

  • Separator pola (średnik lub przecinek)

  • Kodowanie znaków (właściwe dla posiadanego systemu operacyjnego kodowania znaków, aby program mógł prawidłowo odczytać dane)

Import kilometrówki

Import kilometrówki

Żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku plik CSV można otworzyć w notatniku. Po zapisaniu dane zostaną ujęte w ewidencji (KPiR). Ewidencję na koniec miesiąca można wydrukować z zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » Drukuj ewidencję (KPiR). Więcej informacji na temat kilometrówki można znaleźć w artykule: Kilometrówka KPiR