Import kilometrówki - jak automatycznie zaciągnąć przejechane trasy?

Podatnicy użytkujący prywatne samochody osobowe w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zobowiązani byli do końca 2018 roku w celu ujęcia w kosztach wydatków związanych z samochodem do prowadzenia kilometrówki dla celów PIT. Obecnie od 2019 roku limit kosztów eksploatacyjnych związanych z prywatnym samochodem osobowym wynosi 20%, bez konieczności prowadzenia kilometrówki. Więcej na temat zmian w rozliczaniu samochodów osobowych po 1 stycznia 2019 roku: Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych w 2019 r.

Od 2019 roku aby móc odliczyć 100% kosztów uzyskania przychodów od wydatków związanych z eksploatacją samochodów prywatnych oraz firmowych wskazanych jako "tylko do działalności" niezbędne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, zgłoszenie pojazdu na druku VAT-26 oraz sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu.
W związku z czym użytkownicy, którzy spisują kilometrówkę poza systemem mogą ją zaimportować do systemu, dzięki czemu do prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu (w celu odliczenia 100% kosztów) ujmą się zaciągnięte trasy przejechane dla celów firmowych.

Import kilometrówki prowadzonej poza systemem

W przypadku prowadzenia rejestru kilometrówki poza systemem wfirma.pl istnieje możliwość zaimportowania danych pod warunkiem, że są one przedstawione w pliku CSV. Aby móc rozliczać kilometrówkę, wcześniej należy wprowadzić pojazd do systemu. Następnym krokiem jest przejście do zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA i z paska zadań wybrać opcję IMPORTUJ Z PLIKU.

Import kilometrówki do systemu

Przy zapisywaniu arkusza do formatu CSV należy zwrócić uwagę na:
- Dozwolony format daty: RRRR-MM-DD
- Separator pola - średnik lub przecinek.
- Kodowanie znaków - właściwe dla posiadanego systemu operacyjnego kodowania znaków, aby program mógł prawidłowo odczytać dane.
W celu poprawnego importu danych należy ułożyć je według kolejności kolumn podanej w oknie, które się pojawi. Można ją zmienić poprzez ich przenoszenie (najechanie myszką na nazwę kolumny i przeciągnięcie jej w lewo lub prawo). Kolejność powinna być analogiczna jak w wgrywanym pliku CSV. Można dodać nowe puste kolumny opcją DODAJ PUSTĄ KOLUMNĘ lub zresetować dodane kolumny poprzez opcję RESETUJ KOLUMNY. Następnie wskazujemy odpowiedni separator pola (przecinek lub średnik) oraz wskazujemy zastosowane kodowanie znaków (CP1250, ISO-8859-2, UTF-8). W celu załączenia pliku CSV. należy skorzystać z opcji ZAŁĄCZ PLIK.

Import kilometrówki - uzupełnienie parametrów

Żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku plik CSV można otworzyć go w notatniku. Po zapisaniu dane zostaną ujęte w ewidencji przebiegu pojazdu.

Więcej informacji na temat prowadzenia kilometrówki można znaleźć w artykule: Kilometrówka - jak prowadzić w systemie?

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska