Import kilometrówki

W przypadku prowadzenia rejestru kilometrówki poza programem wfirma.pl istnieje możliwość zaimportowania danych pod warunkiem, że są one przedstawione w pliku CSV. Aby móc rozliczać kilometrówkę, wcześniej należy wprowadzić pojazdu do systemu. Następnym krokiem jest przejście do zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA i z paska zadań wybranie opcji IMPORTUJ Z PLIKU.

kilometrówka

W celu poprawnego importu danych należy ułożyć je według kolejności kolumn podanej w oknie, które się pojawi:

 Import kilometrówki

Wymaganą kolejność kolumn można zmienić poprzez ich przenoszenie (najechanie myszką na nazwę kolumny i przeciągnięcie jej w lewo lub prawo).

Można dodać nowe puste kolumny (przycisk: Dodaj pustą kolumnę) oraz zresetować dodane kolumny (Resetuj kolumny).

Import kilometrówki

Przy zapisywaniu arkusza do formatu CSV należy zwrócić uwagę na:

  • Dozwolony format daty: RRRR-MM-DD

  • Separator pola (średnik lub przecinek)

  • Kodowanie znaków (właściwe dla posiadanego systemu operacyjnego kodowania znaków, aby program mógł prawidłowo odczytać dane)

Import kilometrówki

Import kilometrówki

Żeby upewnić się, że wszystko jest w porządku plik CSV można otworzyć w notatniku. Po zapisaniu dane zostaną ujęte w ewidencji (KPiR). Ewidencję na koniec miesiąca można wydrukować z zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » Drukuj » Ewidencję (KPiR). Więcej informacji na temat kilometrówki można znaleźć w artykule: Kilometrówka KPiR