0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT

Wielkość tekstu:

Coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorcy dokonują transakcji z kontrahentami z UE. Ich rozliczenie może być dla nich kłopotliwe. Co w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku VAT? Sprawdź, jak ująć w ewidencji faktury za import usług z UE!

Księgowanie faktury za import usług u podatnika zwolnionego z VAT

Fakturę dokumentującą transakcję importu usług z Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowego nabycia usług) przedsiębiorcy zwolnieni z VAT rozliczają w systemie, przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, gdzie należy wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG ART. 28B.

Import usług z UE

Kolejnym krokiem jest wybór waluty, w której faktura została wystawiona przez dostawcę. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej transakcji.

Import usług z UE

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN.

Jeżeli sprzedawca potraktował nabywcę jako osobę prywatną i wystawił fakturę z naliczonym zagranicznym podatkiem VAT (gdy wg przepisów transakcja dotyczyła importu usług art. 28b), księgując fakturę w systemie, w polu WARTOŚĆ NETTO wprowadza wartość brutto z faktury i wybiera polską stawkę VAT właściwą dla zakupionej usługi. Możliwe jest wystąpienie do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej (przy czym oczekiwanie na fakturę korygującą nie zwalnia nabywcy z obowiązku opodatkowania importu usług art. 28b od kwoty brutto).

Jak zaksięgować import usług z UE jeżeli data wystawienia faktury zakupu różni się od daty powstania obowiązku podatkowego?

W przypadku gdy data wystawienia faktury zakupu różni się od daty powstania obowiązku podatkowego (czyli wykonania usługi lub zapłaty w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze) import usług należy zaksięgować ręcznie z uwagi na różne kursy przeliczeniowe:

  • dla celów VAT poprzez EWIDENCJE » REJESTR VAT (ZAGR.) » ZAKUPY ZAGRANICZNE » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce. Dodatkowo należy zaznaczyć okienko IMPORT USŁUG ART. 28B. Do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

Import usług z UE u nievatowca- jak zaksięgować wydatek?

  • dla celów PIT (KPiR) poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS, wartość z faktury zapisujemy w kolumnie POZOSTAŁE WYDATKI. Do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Import usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT - dodawanie wpisu do KPiRDeklaracje VAT-9M

Transakcja importu usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT powinna być wykazany w deklaracji rozliczeniowej VAT-9M. Można ją wygenerować przez zakładkę START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJE » DEKLARACJA VAT 9M.

Import usług z UE u podatnika zwolnionego z VAT- generowanie deklaracji 9M

Opłacony podatek wynikający z deklaracji VAT-9M może stanowić koszt uzyskania przychodu. Deklarację należy rozliczyć w faktycznym terminie jej zapłaty wybierając z górnego menu opcję ROZLICZ.

import usług z UE

W ten sposób podatek zostanie automatycznie zaksięgowany za pomocą dowodu wewnętrznego w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki, w dacie jego rzeczywistej zapłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów