Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

Kiedy stosujemy odwrotne obciążenie w usługach budowlanych?

Odwrotne obciążenie ma zastosowanie przy świadczeniu niektórych usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione warunki:

a) usługodawcą jest firma będąca czynnym podatnikiem VAT, która działa jako podwykonawca, 

b) usługobiorcą jest firma będąca czynnym podatnikiem VAT - sprawdzenia można dokonać na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów wpisując numer NIP kontrahenta.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

Aby wystawić fakturę zaliczkową konieczne jest wystawienie w pierwszej kolejności faktury pro forma (Jak wystawić fakturę pro forma?).

Pro forma z odwrotnym obciążeniem 

W celu wystawienia faktury pro forma należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE a następnie w zakładce ZAAWANSOWANE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać USŁUGI BUDOWLANE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE. W polu wartości należy wprowadzić całą wartość zamówienia. 

Faktura zaliczkowa w odwrotnym obciążeniu

Wybór takiego schematu spowoduje, że:

  • zastosowana zostanie stawka na fakturze “VAT rozlicza nabywca”

  • na wydrukowanej fakturze znajdzie się dopisek “odwrotne obciążenie”

Faktury pro forma nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT, Księdze Przychodów i Rozchodów ani w Ewidencji Przychodów (ryczałt).

Faktura zaliczkowa z odwrotnym obciążeniem

Fakturę zaliczkową można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ ZALICZKOWĄ, a następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie której ma zostać wygenerowana faktura zaliczkowa.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

Następnie pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu Kwota zaliczki program automatycznie umieszcza kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Należy ją zmienić na faktyczną kwotę otrzymanej zaliczki.

Faktura zaliczkowa z odwrotnym obciążeniem nie zostanie ujęta w Księdze Przychodów i Rozchodów ani Ewidencji Przychodów a jedynie w Rejestrze sprzedaży VAT, a na tej podstawie trafi do:

  • deklaracji VAT-7/VAT-7K w wierszu: Dostawa towarów oraz świadczenie usług dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8

  • deklaracji VAT-27 w części D INFORMACJA O ŚWIADCZONYCH USŁUGACH, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt. 8. 

Kolejna faktura zaliczkowa z odwrotnym obciążeniem

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma kolejną zaliczkę do tego samego zamówienia wystawia drugą fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem do tej samej pro formy, zgodnie ze wskazówkami powyżej.

Faktura zaliczkowa przed wpływem zaliczki

W systemie nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty. Wynika to z faktu, że w systemie faktura zaliczkowa powinna dokumentować faktycznie otrzymaną zaliczkę. W związku z tym fakturę zaliczkową należy wystawić najwcześniej w dniu wpływu zaliczki.

Faktura końcowa z odwrotnym obciążeniem

Fakturę zaliczkową - końcową w systemie można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW »  FAKTURĘ KOŃCOWĄ, a następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie którego zostanie wystawiona faktura zaliczkowa - końcowa. Będą na niej widniały uprzednio przyjęte zaliczki oraz kwota pozostała do zapłaty. 

Faktura zaliczkowa a odwrotne obciążenie

Faktura zaliczkowa na 100% wartości usługi

W przypadku gdy faktury zaliczkowe obejmują całość zapłaty za wykonaną usługę, nie ma konieczności wystawiania faktury końcowej. Ostatnia faktura zaliczkowa spełnia jej charakter.

W takim przypadku przychód w KPiR lub Ewidencji Przychodów należy ująć na podstawie wystawionych faktur zaliczkowych, pod datą realizacji transakcji, poprzez EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW lub EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS.

Wpis do KPiR faktury zaliczkowej z odwrotnym obciążeniem