0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

Wielkość tekstu:

W odwrotnym obciążeniu, to nabywca, jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT należnego. Jeżeli dokonano zapłaty lub przedpłaty na poczet danej usługi, to obowiązek podatkowy z zaliczki powstaje w chwili otrzymania płatności. Sprawdź, jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem!

Kiedy stosujemy odwrotne obciążenie w usługach budowlanych?

Odwrotne obciążenie miało zastosowanie do 31 października 2019 r. przy świadczeniu niektórych usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione warunki:

  • usługodawcą jest firma będąca czynnym podatnikiem VAT, która działa jako podwykonawca,
  • usługobiorcą jest firma będąca czynnym podatnikiem VAT.

Sprawdzenie statusu podatnika VAT jest dokonywane w systemie wfirma automatycznie podczas wystawiania faktury, jak również księgowania kosztowej faktury VAT, co szczegółowo wyjaśnia artykuł pomocy: Sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT. Dodatkowo status VAT kontrahenta można sprawdzić na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów wpisując numer NIP kontrahenta.

Wraz z nowelizacją ustawy o VAT od 1 listopada 2019 roku przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia w sprzedaży krajowej przestały obowiązywać. W ich miejsce wprowadzony został obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, który dotyczy dostawy towarów i świadczenia usług ujętych w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Wystawienie faktury VAT oraz faktury zaliczkowej z mechanizmem podzielonej płatności wyjaśnia artykuł: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

Aby wystawić fakturę zaliczkową konieczne jest wystawienie w pierwszej kolejności faktury pro forma. Wystawienie faktury pro formy w systemie wyjaśnia szczegółowo artykuł pomocy: Faktura pro forma - jak wystawić?

Pro forma z odwrotnym obciążeniem

W celu wystawienia faktury pro forma należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE , gdzie w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać USŁUGI BUDOWLANE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE. W polu dotyczącym wartości należy wprowadzić całą wartość zamówienia. 

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - dodawanie zamówienia

Wybór takiego schematu spowoduje, że:

  • zastosowana zostanie stawka na fakturze “VAT rozlicza nabywca”,
  • na wydrukowanej fakturze znajdzie się dopisek “odwrotne obciążenie”.

Faktury pro formy nie wywołują skutków księgowych, więc nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT, Księdze Przychodów i Rozchodów ani w Ewidencji Przychodów (ryczałt).

Faktura zaliczkowa z odwrotnym obciążeniem

Fakturę zaliczkową można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ ZALICZKOWĄ, a następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie której ma zostać wygenerowana faktura zaliczkowa.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - generowanie faktury

Następnie pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu KWOTA ZALICZKI program automatycznie umieszcza kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Należy ją zmienić na faktyczną kwotę otrzymanej zaliczki.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - wystawianie zaliczki

Faktura zaliczkowa z odwrotnym obciążeniem nie zostanie ujęta w Księdze Przychodów i Rozchodów ani Ewidencji Przychodów a jedynie w Rejestrze sprzedaży VAT, a trafi ona do:

  • deklaracji VAT-7/VAT-7K w wierszu: Dostawa towarów oraz świadczenie usług dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8
  • informacji podsumowującej VAT-27 w części D. INFORMACJA O ŚWIADCZONYCH USŁUGACH, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt. 8. 

Kolejna faktura zaliczkowa z odwrotnym obciążeniem

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma kolejną zaliczkę do tego samego zamówienia, wystawia drugą fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem do tej samej pro formy wystawionej w systemie, zgodnie ze wskazówkami powyżej.

Faktura zaliczkowa przed wpływem zaliczki

W systemie nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty. Wynika to z faktu, że w systemie faktura zaliczkowa powinna dokumentować faktycznie otrzymaną zaliczkę. W związku z tym fakturę zaliczkową należy wystawić najwcześniej w dniu wpływu zaliczki.

Faktura końcowa z odwrotnym obciążeniem

Fakturę zaliczkową - końcową w systemie można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ KOŃCOWĄ, a następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie którego zostanie wystawiona faktura końcowa.

Jak wystawić fakturę końcową z odwrotnym obciążeniem - generowanie faktury

Na podglądzie wydruku faktury będą widniały uprzednio przyjęte zaliczki oraz kwota pozostała do zapłaty. 

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - podgląd faktury

Faktura zaliczkowa na 100% wartości usługi

W przypadku gdy faktury zaliczkowe obejmują całość zapłaty za wykonaną usługę, nie ma konieczności wystawiania faktury końcowej. Ostatnia faktura zaliczkowa spełnia jej charakter.

W takim przypadku przychód w KPiR lub Ewidencji Przychodów należy ująć na podstawie wystawionych faktur zaliczkowych, pod datą realizacji transakcji, poprzez EWIDENCJE » KPIR lub EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - wpis w KPiR

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów