Sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT - jak przebiega?

Aktualnie obowiązujące przepisy narzucają przedsiębiorcom kontrolowanie statusu VAT swoich dostawców i sprzedawców. Bowiem w przypadku, gdy występuje pewna wątpliwość co do uczciwości kontrahenta, należy zachować szczególną ostrożność i poczynić działania w celu upewnienia się, czy dokonywana transakcja nie ma związku z przestępstwem podatkowym. Jedną z nich jest sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT. System wfirma.pl posiada taką funkcję, która pozwala również na zapisywanie historii weryfikacji.

Jak działa sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT?

Sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT jest dokonywane w systemie automatycznie podczas wprowadzania wydatku schematem: WYDATKI » WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT, w następstwie wprowadzenia danych kontrahenta lub wybraniu kontrahenta z listy w pozycji DOSTAWCA.Dane sprzedawcy w prosty sposób można uzupełnić poprzez wprowadzenie jego numeru NIP w pozycji DOSTAWCA. Wówczas system automatycznie pobierze jego dane z GUS, o czym więcej w artykule: Pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS.Gdy wprowadzony dostawca jest czynnym podatnikiem VAT pojawia się komunikat "Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. V".

Sprawdzanie statusu kontrahenta w vat - w przypadku czynnego podatnika

Natomiast jeśli dostawca jest podatnikiem VAT zwolnionym lub został wykreślony z VAT pojawi się informacja "Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT X".

Sprawdzanie statusu kontrahenta w vat - podatnik wyrejestrowany z VAT

System dokonuje automatycznego sprawdzenia statusu kontrahenta w VAT również w przypadku przychodów ze stawką VAT ROZLICZA NABYWCA (stosowana dla transakcji krajowych objętych procedura odwrotnego obciążenia tj. sprzedaż towarów lub sprzedaż usług).

Historia weryfikacji numeru NIP kontrahenta

W systemie mamy możliwość zweryfikowania historii sprawdzania statusu kontrahenta w VAT, którą można wyświetlić na poziomie trzech zakładek:

1. WYDATKI » WYDATKI, gdzie klikamy na numer wybranej faktury kosztowej. W oknie, które się pojawi przy NIP-ie kontrahenta pojawi się opcja HISTORIA WERYFIKACJI VAT oznaczona ikoną. Jeśli na nią klikniemy zostanie wyświetlona historia weryfikacji numeru NIP, w której zostanie wskazana dokładna data i godzina sprawdzenia przez nas statusu podatnika VAT, jak również komunikat czy kontrahent w czasie sprawdzania był czynnym podatnikiem VAT czy też nie.

Sprawdzanie statusu kontrahenta w vat przez WYDATKI

2. PRZYCHODY » SPRZEDAŻ/INNE PRZYCHODY, analogicznie jak przy wydatkach (po kliknięciu na numer faktury), gdzie historia weryfikacji numeru NIP będzie dotyczyła nabywcy.

Sprawdzanie statusu kontrahenta w vat w PRZYCHODACH

3.CRM » KONTRAHENCI, gdzie klikamy na nazwę kontrahenta. W oknie szczegółów kontrahenta, przy jego numerze NIP pojawi się opcja HISTORIA WERYFIKACJI VAT, na którą jeżeli klikniemy, pokażą się szczegóły weryfikacji.

Sprawdzanie statusu kontrahenta w vat w CRM