Sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT - jak przebiega?

Aktualnie obowiązujące przepisy narzucają przedsiębiorcom kontrolowanie statusu VAT swoich dostawców i sprzedawców. Bowiem w przypadku, gdy występuje pewna wątpliwość co do uczciwości kontrahenta, należy zachować szczególną ostrożność i poczynić działania w celu upewnienia się, czy dokonywana transakcja nie ma związku z przestępstwem podatkowym. Jedną z nich jest sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT. System wFirma.pl posiada taką funkcję, która pozwala również na zapisywanie historii weryfikacji.

Jak działa sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT?

Sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT jest dokonywane w systemie automatycznie podczas wprowadzania wydatku schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, w następstwie wprowadzenia danych kontrahenta lub wybraniu kontrahenta z listy w pozycji DOSTAWCA.

Dane sprzedawcy w prosty sposób można uzupełnić poprzez wprowadzenie jego numeru NIP w pozycji DOSTAWCA. Wówczas system automatycznie pobierze jego dane z GUS, o czym więcej w artykule: Pobieranie danych kontrahenta z bazy GUS.
Gdy wprowadzony dostawca jest czynnym podatnikiem VAT pojawia się komunikat "Zarejestrowany podatnik VAT.".

Sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT - w przypadku czynnego podatnika

Natomiast jeśli dostawca jest podatnikiem VAT zwolnionym lub został wykreślony z VAT pojawia się informacja "Niezarejestrowany podatnik VAT".

Sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT - podatnik wyrejestrowany z VAT

Historia weryfikacji numeru NIP kontrahenta

W systemie mamy możliwość zweryfikowania historii sprawdzania statusu kontrahenta w VAT, którą można wyświetlić na poziomie zakładek:

1. WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie klikamy na numer wybranej faktury kosztowej. W oknie, które się pojawi przy NIP-ie kontrahenta pojawi się opcja HISTORIA WERYFIKACJI VAT oznaczona ikoną. Jeśli na nią klikniemy zostanie wyświetlona historia weryfikacji numeru NIP, w której zostanie wskazana dokładna data i godzina sprawdzenia przez nas statusu podatnika VAT, jak również komunikat czy kontrahent w czasie sprawdzania był czynnym podatnikiem VAT czy też nie.

Sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT przez WYDATKI

2. CRM » KONTRAHENCI, gdzie należy kliknąć na nazwę kontrahenta. W oknie szczegółów kontrahenta, przy jego numerze NIP pojawi się opcja HISTORIA WERYFIKACJI VAT dostępna pod ikoną Sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT - ikona, na którą jeżeli klikniemy, pokażą się szczegóły weryfikacji.

Sprawdzanie statusu kontrahenta w VAT w CRM

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz