0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozlicz miesiąc - szybkie generowanie zobowiązań podatkowych

Wielkość tekstu:

System wFirma.pl posiada funkcję, dzięki której możliwe jest rozliczenie comiesięcznych zobowiązań podatkowych z jednego miejsca w systemie za pomocą kilku kliknięć. Funkcja ta jest odpowiedzią na potrzeby podmiotów, które nie mają potrzeby ingerencji w automatyczne wyliczenia systemu zobowiązań podatkowych i ZUS, w tym modyfikacji deklaracji ZUS DRA.

Gdzie znajduje się funkcja Rozlicz miesiąc?

W zakładce START » STRONA GŁÓWNA, w górnej belce znajduje się obszar, w którym wyświetlane są skróty do poszczególnych akcji w systemie. W tym miejscu domyślnie umieszczony jest skrót funkcji Rozlicz miesiąc.

Widoczność skrótów można modyfikować za pomocą ustawień dashboardu, które pojawią się po kliknięciu w prawym górnym rogu na ikonę ustawień. Rozlicz miesiąc - ustawienia dashboardu

 Rozliczenie miesiąca w jednoosobowej działalności

Aby skorzystać z funkcji rozliczenia miesiąca należy kliknąć w skrót ROZLICZ MIESIĄC. Wówczas po kliknięciu pojawi się okno dodawania deklaracji, gdzie należy wskazać okres, za który generujemy zobowiązania podatkowe. 

Rozlicz miesiąc - jednoosobowa działalność gospodarcza

Aby przejść do kolejnych kroków należy kliknąć ZAPISZ.

W kolejnym kroku wyświetlą się okna wyliczenia podatku dochodowego, a następnym wygenerowania pliku JPK V7 (w przypadku czynnego podatnika VAT), w których wystarczy kliknąć w akcję ZAPISZ.

Rozlicz miesiąc - wyliczanie zaliczki na PIT

Rozlicz miesiąc - generowanie JPK V7

System generuje zobowiązania podatkowe właściwe dla wprowadzonych ustawień oraz księgowań występujących w danym miesiącu.

W przypadku czynnego podatnika VAT system wygeneruje: 

  • zaliczkę na podatek dochodowy, 
  • ZUS DRA, 
  • plik JPK V7.

Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca jest oznaczony w systemie jako zarejestrowany w VAT UE, a system wykryje wewnątrzwspólnotową transakcję w danym miesiącu, to również zostanie automatycznie wygenerowana informacja podsumowująca VAT UE.

W przypadku podatnika VAT zwolnionego system wygeneruje: 

  • zaliczkę na podatek dochodowy, 
  • ZUS DRA.

Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca jest oznaczony w systemie jako zarejestrowany w VAT UE, a system wykryje wewnątrzwspólnotową transakcję w danym miesiącu to również zostanie automatycznie wygenerowana:

  • informacja podsumowująca VAT UE, 
  • deklaracja VAT-8 lub VAT-9M.

Po wygenerowaniu deklaracji i zaliczek za dany miesiąc pojawi się okno, w którym zostaną wyszczególnione wygenerowane wyliczenia. Z tego poziomu istnieje również możliwość wysyłki danych deklaracji. Deklaracje, które można autoryzować tym samym sposobem (np. kwotą przychodu z zeznania rocznego), można wysłać zbiorczo po ich zaznaczeniu.

Rozlicz miesiąc - okno postępów

Dodatkowo w oknie wygenerowanych deklaracji i zaliczek można skorzystać z funkcji ZAPŁAĆ oraz uregulować zobowiązania za pomocą Blue Media bądź wyeksportować przelew do banku.

Rozlicz miesiąc - opłata za zobowiązania

Rozliczenie miesiąca w spółce

W przypadku spółki po kliknięciu w skrót ROZLICZ MIESIĄC pojawi się okno dodawania deklaracji, gdzie należy wskazać okres, za który generujemy zobowiązania podatkowe oraz za kogo. Istnieje możliwość wyboru wszystkich zobowiązań, zobowiązań w imieniu spółki bądź zobowiązań osobistych konkretnego wspólnika.

Rozlicz miesiąc - spółka

Aby przejść do kolejnych kroków należy kliknąć ZAPISZ. W kolejnym kroku wyświetlą się okna wyliczenia podatku dochodowego z podziałem na wspólników.

Rozlicz miesiąc - podatek dochodowy wspólnika

Rozlicz miesiąc - wyliczanie PIT wspólnika

Następne okno dotyczy wygenerowania pliku JPK V7 (w przypadku gdy spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT), w którym wystarczy kliknąć w akcję ZAPISZ.

Rozlicz miesiąc - generowanie JPK V7 spółki

Po wygenerowaniu deklaracji i zaliczek za dany miesiąc pojawi się okno, w którym zostaną wyszczególnione wygenerowane wyliczenia. Z tego poziomu istnieje również możliwość wysyłki danych deklaracji.

rozlicz miesiąc

Dodatkowo w oknie wygenerowanych deklaracji i zaliczek można skorzystać z funkcji ZAPŁAĆ oraz uregulować zobowiązania za pomocą Blue Media bądź wyeksportować przelew do banku.

Rozlicz miesiąc - zapłata za zobowiązania

Funkcja rozlicz miesiąc w firmie, gdzie zatrudnieni są pracownicy

Funkcja rozlicz miesiąc znajdzie zastosowanie również w firmie, która zatrudnia pracowników. Na podstawie wygenerowanych list płac lub rachunków w systemie zgodnie z datą wypłaty wynagrodzenia, podczas rozliczania miesiąca zostaną wygenerowane następujące deklaracje:

  • ZUS DRA (z uwzględnieniem składek i raportów za pracowników),
  • PIT-4R/PIT-8AR - czyli zaliczka na podatek za pracowników, zgodna z formą naliczonego podatku,
  • Deklaracja rozliczeniowa PPK.

System generuje deklaracje w miesiącu, w którym powstał obowiązek naliczenia oraz opłacenia podatku.rozlicz miesiąc

Przykład

Pracownik został zatrudniony w styczniu, a pierwsze wynagrodzenie zostało wypłacone za styczeń, z przesunięciem - 10 lutego. Zaliczka PIT-4 za tego pracownika zostanie wygenerowana podczas rozliczania lutego, ponieważ w styczniu nie powstał obowiązek rozliczenia podatku za pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów