0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT od ZUS a działalność gospodarcza - rozliczenie roczne

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca pobierający świadczenia z ZUS może spodziewać się po zakończeniu roku otrzymania druku PIT-11A lub PIT-40A w zależności od rodzaju pobieranych świadczeń. W poniższym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób rozliczyć otrzymany PIT od ZUS w zeznaniu rocznym z działalności.

Kiedy ZUS przekazuje PIT-11A oraz PIT-40A?

PIT-40A (gotowe obliczenie podatku) wystawiany jest przez ZUS dla podatnika w przypadku, gdy uzyskiwane były przez niego dochody z tytułu:

 • emerytur i rent,
 • rent strukturalnych,
 • rent socjalnych,
 • świadczeń przedemerytalnych,
 • zasiłków przedemerytalnych,
 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Natomiast PIT-11A z ZUS podatnik otrzyma w sytuacji, gdy uzyskany został przez niego dochód z tytułu:

 • emerytury,
 • renty,
 • zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłek macierzyński

- wypłacany przez organ rentowy.

PIT-y (40A i 11A) wystawiane są automatycznie przez ZUS. Podatnik powinien go otrzymać do końca lutego roku następnego. W przypadku opóźnienia należy skontaktować się z ZUS bądź można się zalogować na swoje konto w aplikacji Ministerstwa Finansów Twój e-PIT i podglądnąć czy jest dostępny sporządzony przez ZUS druk PIT-11A/40A.

PIT od ZUS – jak rozliczyć w zeznaniu rocznym?

PIT-40A – roczne obliczenie podatku przez organ rentowy

Wystawiony przez ZUS, PIT-40A może stanowić dla podatnika ostateczną roczną deklarację podatkową, na podstawie której nie musi on składać odrębnego zeznania podatkowego. Dotyczy to przypadków, gdy podatnik:

 • nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów oprócz:
  • opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L);
  • opodatkowanych ryczałtem (PIT-28), w tym z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem;
  • opodatkowanych kartą podatkową (PIT-16A);
  • dochodów kapitałowych (PIT-38);
  • dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39);
 • rozliczanych ryczałtowo, z tytułu przychodów, których podatnik nie wykazuje w deklaracji rocznej (np. z lokat bankowych);
 • nie korzysta z odliczeń i ulg podatkowych;
 • nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
 • nie uzyskał dochodów z działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnionych od podatku w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych.

Natomiast, gdy podatnik uzyska inne źródła dochodu (opodatkowane według skali podatkowej) lub nie spełnia któregoś z powyższych warunków (np. podatnik chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem jako osoba samotnie wychowująca dzieci lub chce korzystać z ulg podatkowych), to otrzymany PIT-40A, należy traktować na równi z PIT-11 i złożyć z tego tytułu deklarację podatkową (PIT-36 w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej skalą podatkową lub PIT-37 w pozostałych przypadkach).

PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

W przypadku otrzymania PIT-11A należy dokonać rozliczenia za pomocą zeznania podatkowego:

 • PIT-36 (w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej skalą podatkową) lub
 • PIT-37 (w pozostałych przypadkach).

Wynika to z faktu, że PIT-11A jest informacją podatkową traktowaną na równi z PIT-11.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym w celu rozliczenia PIT-11A lub PIT-40A otrzymanego od ZUS należy złożyć PIT-37. W systemie wFirma.pl nie ma możliwości wygenerowania PIT-37, więc należy sporządzić go poza systemem lub skorzystać z usługi Twój e-PIT dostępnej na portalu podatkowym.

PIT od ZUS i roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36)

Gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową otrzyma PIT-11A lub PIT-40A dokonuje rozliczenia na zeznaniu rocznym PIT-36. W celu wygenerowania deklaracji PIT-36 w systemie należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT-36). Dane dotyczące działalności system wypełnia automatycznie na podstawie danych ujętych w ewidencjach.

pit od zus

W celu rozliczenia otrzymanego PIT od ZUS

 • w części D. PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148, 152, 153 i 154 USTAWY należy w polu 73 (w przypadku podatnika) bądź 74 (w przypadku małżonka) wskazać kwotę z poz. 46/47/48/49/50 PIT-11A,
 • w części E.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA (w przypadku podatnika) lub E.2. DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA (w przypadku małżonka, który otrzymał PIT od ZUS) formularza, należy:
  • w punkcie 2 „Emerytury – renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”:
   • w pozycji 84 – kwotę przychodu z pozycji 36 w przypadku PIT-40A;
   • w pozycji 86 – kwotę zaliczki z pozycji 57 w przypadku PIT-40A;
  • w punkcie 10 „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 9 (w tym emerytury – renty z zagranicy)”:
   • w pozycji 124 – kwotę przychodu z pozycji 44 w przypadku PIT-11A;
   • w pozycji 130 – sumę kwot przychodu z pozycji 38, 40, 42 w przypadku PIT-11A pomniejszoną o pole 73 (w przypadku podatnika) bądź 74 (w przypadku małżonka) wskazane w PIT-36;
   • w pozycji 128 – sumę kwot zaliczki z pozycji 37, 39, 41, 43 i 45 w przypadku PIT-11A.

W sytuacji gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie i mają do zwrotu ulgę na dziecko to konieczne jest w części M na druku PIT-36, jeśli mamy niewystarczającą ilość podatku do pomniejszenia pola dotyczące składek zdrowotnych oraz społecznych należy uzupełnić ręcznie, szczegóły w artykule pomocy: Jak wykazać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci w PIT-36?

pit od zus

Zeznanie roczne PIT-36 i PIT-37 podatnicy składają do urzędu skarbowego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. W systemie wfirma.pl PIT-36 można wygenerować i wysłać elektronicznie, co wyjaśnia artykuł: Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?

'

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów