PIT od ZUS a działalność gospodarcza - rozliczenie roczne

Przedsiębiorca pobierający świadczenia z ZUS może spodziewać się po zakończeniu roku otrzymania druku PIT-11A lub PIT-40A w zależności od rodzaju pobieranych świadczeń. W poniższym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób rozliczyć otrzymany PIT od ZUS w zeznaniu rocznym z działalności.

Kiedy ZUS przekazuje PIT-11A oraz PIT-40A?

PIT-40A (gotowe obliczenie podatku) wystawiany jest przez ZUS dla podatnika w przypadku, gdy uzyskiwane były przez niego dochody z tytułu:

 • emerytur i rent,

 • rent strukturalnych,

 • rent socjalnych,

 • świadczeń przedemerytalnych,

 • zasiłków przedemerytalnych,

 • nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Natomiast PIT-11A z ZUS podatnik otrzyma w sytuacji, gdy uzyskany został przez niego dochód z tytułu:

 • emerytury,

 • renty,

 • zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłek macierzyński

- wypłacany przez organ rentowy.

PIT-y (40A i 11A) wystawiane są automatycznie przez ZUS. Podatnik powinien go otrzymać do końca lutego roku następnego. W przypadku opóźnienia należy skontaktować się z ZUS bądź można się zalogować na swoje konto w aplikacji Ministerstwa Finansów Twój e-PIT i podglądnąć czy jest dostępny sporządzony przez ZUS druk PIT-11A/40A.

PIT od ZUS – jak rozliczyć w zeznaniu rocznym?

PIT-40A – roczne obliczenie podatku przez organ rentowy

Wystawiony przez ZUS, PIT-40A może stanowić dla podatnika ostateczną roczną deklarację podatkową, na podstawie której nie musi on składać odrębnego zeznania podatkowego. Dotyczy to przypadków, gdy podatnik:

 • nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów oprócz:

  • opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L);

  • opodatkowanych ryczałtem (PIT-28), w tym z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem;

  • opodatkowanych kartą podatkową (PIT-16A);

  • dochodów kapitałowych (PIT-38);

  • dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39);

  • rozliczanych ryczałtowo, z tytułu przychodów, których podatnik nie wykazuje w deklaracji rocznej (np. z lokat bankowych);

 • nie korzysta z odliczeń i ulg podatkowych;

 • nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci;

 • nie uzyskał dochodów z działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnionych od podatku w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

 • nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych.

Natomiast, gdy podatnik uzyska inne źródła dochodu (opodatkowane według skali podatkowej) lub nie spełnia któregoś z powyższych warunków (np. podatnik chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem jako osoba samotnie wychowująca dzieci lub chce korzystać z ulg podatkowych), to otrzymany PIT-40A, należy traktować na równi z PIT-11 i złożyć z tego tytułu deklarację podatkową (PIT-36 w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej skalą podatkową lub PIT-37 w pozostałych przypadkach).

PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

W przypadku otrzymania PIT-11A należy dokonać rozliczenia za pomocą zeznania podatkowego:

 • PIT-36 (w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej skalą podatkową) lub

 • PIT-37 (w pozostałych przypadkach).

Wynika to z faktu, że PIT-11A jest informacją podatkową traktowaną na równi z PIT-11.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym w celu rozliczenia PIT-11A lub PIT-40A otrzymanego od ZUS należy złożyć PIT-37. W systemie wFirma.pl nie ma możliwości wygenerowania PIT-37, więc należy sporządzić go poza systemem lub skorzystać z usługi Twój e-PIT dostępnej na portalu podatkowym.

PIT od ZUS i roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36)

Gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową otrzyma PIT-11A lub PIT-40A dokonuje rozliczenia na zeznaniu rocznym PIT-36. W celu wygenerowania deklaracji PIT-36 w systemie należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT-36). Dane dotyczące działalności system wypełnia automatycznie na podstawie danych ujętych w ewidencjach.

pit od zus

W celu rozliczenia otrzymanego PIT od ZUS w części E.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA (w przypadku podatnika) lub E.2. DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA (w przypadku małżonka, który otrzymał PIT od ZUS) formularza, należy:

 • w punkcie 2 „Emerytury – renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”:

  • w pozycji 96 – kwotę przychodu z pozycji 36 w przypadku PIT-40A;

  • w pozycji 98 – kwotę zaliczki z pozycji 57 w przypadku PIT-40A;

 • w punkcie 10 „Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 10 (w tym emerytury – renty z zagranicy)” :
  • w pozycji 140 – kwotę przychodu z pozycji 44 w przypadku PIT-11A;
  • w pozycji 146 – sumę kwot przychodu z pozycji 38, 40, 42 w przypadku PIT-11A pomniejszoną o pole 85 (w przypadku podatnika) bądź 86 (w przypadku małżonka) wskazane w PIT-36;

  • w pozycji 144 – sumę kwot zaliczki z pozycji 37, 39, 41, 43 i 45 w przypadku PIT-11A w przypadku PIT-40A 

W sytuacji gdy małżonkowie rozliczają się wspólnie i mają do zwrotu ulgę na dziecko to konieczne jest w części M powiększenie wartości składek zdrowotnych o te naliczone na PIT-11A bądź PIT-40A aby zwiększyć możliwą wartość zwrotu.

pit od zus

Zeznanie roczne PIT-36 i PIT-37 podatnicy składają do urzędu skarbowego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. W systemie wfirma.pl PIT-36 można wygenerować i wysłać elektronicznie, co wyjaśnia artykuł: Zeznania roczne przedsiębiorcy - jak sporządzić?

'

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka