Korekta deklaracji VAT 7 - jak wygenerować w systemie?

W sytuacji gdy zostały wprowadzone wpisy mające wpływ na zobowiązanie z tytułu podatku VAT niezbędna może się okazać korekta deklaracji VAT.

Jeżeli błąd został wykryty przed złożeniem deklaracji za dany okres (miesiąc, kwartał), należy ją zmodyfikować i zapisać. Deklarację modyfikuje się poprzez zaznaczenie jej w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć deklarację i wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ 

Korekta deklaracji VAT - modyfikowanie

Jednak w sytuacji, gdy pierwotna deklaracja została już złożona, a w międzyczasie zaistniały zdarzenia, które zobowiązują podatnika do jej poprawienia, konieczna jest korekta deklaracji VAT. W celu jej wygenerowania należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 7/VAT 7K - jako cel zaznaczyć KOREKTA DEKLARACJI

Korekta deklaracji VAT - generowanie

Aktualnie uzasadnienie złożenia korekty deklaracji VAT nie jest obowiązkowe. Do korekty deklaracji można dołączyć uzasadnienie, ale zależy to już od woli samego podatnika.

Korekta deklaracji VAT - korekta VAT-7

Tak sporządzoną deklarację z uzasadnieniem lub bez należy złożyć w urzędzie skarbowym. W celu wysyłki korekty deklaracji VAT do urzędu skarbowego można skorzystać z możliwości jakie oferuje system wFirma, a mianowicie z wysyłki e-deklaracji. Aby wysłać korektę deklaracji VAT należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć korektę i skorzystać z funkcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO MF.

Korekta deklaracji VAT - jak wysłać do urzędu?

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , po pojawieniu się okna należy przejść do zakładki BEZ PODPISU i w celu autoryzacji wprowadzić kwotę przychodu.

Gdy przesyłka przejdzie prawidłowo do urzędu skarbowego możliwe będzie pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprzez oznaczenie korekty i skorzystanie z funkcji POBIERZ UPO.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska