Korekta deklaracji VAT 7

Podatnik z różnych przyczyn może być zmuszony do skorygowania deklaracji VAT.

Jeżeli błąd został wykryty przed złożeniem deklaracji za dany okres (miesiąc, kwartał), należy ją zmodyfikować i zapisać. Deklarację modyfikuje się poprzez zaznaczenie jej w zakładce BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT i wybranie opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Korekta deklaracji VAT - modyfikowanie

Jednak w sytuacji, gdy pierwotna deklaracja została już złożona, a w międzyczasie zaistniały zdarzenia, które zobowiązują podatnika do jej poprawienia, konieczna jest korekta deklaracji VAT 7. W celu jej wygenerowania trzeba przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 7/VAT 7K  - jako cel zaznaczyć KOREKTA DEKLARACJI

Korekta deklaracji VAT - korekta VAT

Od stycznia 2016 roku uzasadnienie złożenia korekty deklaracji VAT nie jest obowiązkowe. Do korekty deklaracji można dołączyć uzasadnienie, ale zależy to już od woli samego podatnika.

Korekta deklaracji VAT - korekta VAT-7

Tak sporządzoną deklarację z uzasadnieniem lub bez należy złożyć w urzędzie skarbowym.