Korekta deklaracji VAT 7

Podatnik z różnych przyczyn może być zmuszony do skorygowania deklaracji VAT.

Jeżeli błąd został wykryty przed złożeniem deklaracji za dany okres (miesiąc, kwartał), należy ją zmodyfikować i zapisać.

Korekta deklaracji VAT-7

Jednak w sytuacji, gdy pierwotna deklaracja została już złożona, a w międzyczasie zaistniały zdarzenia, które zobowiązują podatnika do jej poprawienia, należy złożyć korektę. W celu jej wygenerowania trzeba przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ  - jako cel zaznaczyć Korekta deklaracji

Korekta deklaracji VAT-7

Od stycznia 2016 roku uzasadnienie złożenia korekty deklaracji VAT nie jest obowiązkowe. Do korekty deklaracji można dołączyć uzasadnienie, ale zależy to już od woli samego podatnika.

Korekta deklaracji VAT-7 - uzasadnienie

Tak sporządzoną deklarację z uzasadnieniem lub bez należy złożyć w urzędzie skarbowym.