Korekta deklaracji VAT 7 - jak wygenerować w systemie?

W sytuacji gdy zostały wprowadzone wpisy mające wpływ na zobowiązanie z tytułu podatku VAT niezbędna może się okazać korekta deklaracji VAT.

Jeżeli błąd został wykryty przed złożeniem deklaracji za dany okres (miesiąc, kwartał), należy ją zmodyfikować i zapisać. Deklarację modyfikuje się poprzez zaznaczenie jej w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT i wybranie opcji MODYFIKUJ » MODYFIKUJ

Korekta deklaracji VAT - modyfikowanie

Jednak w sytuacji, gdy pierwotna deklaracja została już złożona, a w międzyczasie zaistniały zdarzenia, które zobowiązują podatnika do jej poprawienia, konieczna jest korekta deklaracji VAT 7. W celu jej wygenerowania trzeba przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 7/VAT 7K  - jako cel zaznaczyć KOREKTA DEKLARACJI

Korekta deklaracji VAT - korekta VAT

Od stycznia 2016 roku uzasadnienie złożenia korekty deklaracji VAT nie jest obowiązkowe. Do korekty deklaracji można dołączyć uzasadnienie, ale zależy to już od woli samego podatnika.

Korekta deklaracji VAT - korekta VAT-7

Tak sporządzoną deklarację z uzasadnieniem lub bez należy złożyć w urzędzie skarbowym. W celu wysyłki korekty deklaracji VAT do urzędu skarbowego można skorzystać z możliwości jakie oferuje system wfirma, a mianowicie z wysyłki e-deklaracji. Aby wysłać korektę deklaracji VAT należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT, oznaczyć korektę i skorzystać z funkcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ  » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Korekta deklaracji VAT - wysyłka

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , po pojawieniu się okna należy przejść do zakładki BEZ PODPISU i w celu autoryzacji wprowadzić kwotę przychodu.

Gdy przesyłka przejdzie prawidłowo do urzędu skarbowego możliwe będzie pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) poprzez oznaczenie korekty i skorzystanie z funkcji POBIERZ UPO.