0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Historia weryfikacji VAT UE w bazie VIES

Wielkość tekstu:

Dokonując transakcji z kontrahentami zagranicznymi z innych krajów UE przedsiębiorcy muszą weryfikować, czy druga strona transakcji posiada aktywny numer VAT-UE. Jest to niezbędne np. do ustalenia prawa zastosowania stawki 0%WDT w przypadku sprzedaży towarów do UE. Historia weryfikacji VAT-UE z bazą VIES zawiera szczegółowe dane dotyczące kontrahenta z UE, które usprawnią dokonywanie transakcji zagranicznych!

Kiedy następuje weryfikacja VAT-UE kontrahenta?

System weryfikuje status numeru VAT-UE kontrahenta w przypadku:

Historia weryfikacji VAT UE - dodawanie kontrahenta z UE?

  • wystawiania faktury sprzedaży na rzecz kontrahenta z UE poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ m.ni. gdy jako STAWKA VAT zostanie wybrana opcja 0%WDT lub NIE PODL. UE oraz w danych NABYWCY zostanie wybrany typ identyfikatora jako VAT UE.

Historia weryfikacji VAT UE - przy wystawianiu faktury

  • księgowania wydatków od kontrahenta zagranicznego z UE poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURĘ VAT / FAKTURĘ (BEZ VAT) m.in. jeżeli zostanie zaznaczona opcja IMPORT USŁUG ART. 28B lub WNT oraz jeżeli w danych DOSTAWCY zostanie wybrany typ identyfikatora jako VAT UE.

Historia weryfikacji VAT UE - przy dodawaniu wydatku

W sytuacji gdy status weryfikacji jest negatywny, a więc kontrahent nie posiada aktywnego numeru VAT-UE, zostanie wyświetlony informacyjny komunikat.

Historia weryfikacji VAT UE - błąd weryfikacji

W przypadku gdy numer VAT-UE jest nieaktywne podatnik zobowiązany jest i tak wykazać import usług art. 28b bądź WNT. W związku z czym jako identyfikator należy wybrać INNY. Jeżeli dostawca nie został zarejestrowany do celów VAT-UE na terenie Wspólnoty, to takiej transakcji nie wykazuje się w składanej do urzędu skarbowego informacji podsumowującej VAT-UE.

Gdzie znajduje się historia weryfikacji VAT UE?

Po wystawieniu faktury lub dodaniu wydatku w którym stroną transakcji jest kontrahent z innego kraju UE, w szczegółach kontrahenta zostanie dodany wpis dotyczący weryfikacji jego numeru VAT-UE z bazą VIES.
Wyświetlenie szczegółów kontrahenta możliwe jest z poziomu zakładki:

  • CRM » KONTRAHENCI - po kliknięciu w nazwę kontrahenta,
  • PRZYCHODY » SPRZEDAŻ/ WYDATKI » KSIĘGOWANIE - po kliknięciu w nazwę kontrahenta.

Historia weryfikacji VAT-UE w bazie VIES znajduje się pod przyciskiem flagi UE.

Historia weryfikacji VAT UE - gdzie znaleźć?

Po kliknięciu w ikonę flagi otworzy się historia weryfikacji VAT-UE w bazie VIES danego kontrahenta która zawiera informacje takie jak:

  • Data i godzina weryfikacji numeru VAT-UE,
  • NIP kontrahenta,
  • Nazwa kontrahenta,
  • Status weryfikacji - podany numer jest aktywnym numerem VAT w systemie VIES Komisji Europejskiej.

Weryfikacji statusu numeru VAT-UE można dokonać również na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
Natomiast jeśli podatnikowi potrzebne jest sprawdzenie kontrahenta w VIES na konkretny dzień weryfikacji można dokonać w krajowej informacji skarbowej bowiem dokonują oni potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT kontrahentów z Unii Europejskiej przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów