Scalanie kontrahentów

W wfirma.pl możliwe jest scalanie kontrahentów wprowadzonych do systemu w zakładce CRM. Operacja ta spowoduje połączenie wybranych kontrahentów w jeden zapis. Jest to przydatne zwłaszcza w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta. 

Scalanie kontrahentów w zakładce CRM

Aby scalić kontrahentów należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI, a następnie zaznaczyć na liście wybranych kontrahentów i z górnego paska menu wybrać opcję MODYFIKUJ » SCAL KONTRAHENTÓW.

Scalanie kontrahentów - zakładka CRM

Wówczas pojawi się okno, w którym dane kontrahenta zostaną uzupełnione automatycznie. Można je jednak ręcznie zmodyfikować, a następnie zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ

Scalenie spowoduje połączenie wybranych kontrahentów w jeden zapis. Wszystkie istniejące powiązania w fakturach, wydatkach, dokumentach magazynowych i innych obiektach zostaną zastąpione powiązaniem z połączonym wpisem. Operacji nie można cofnąć.
 Scalanie kontrahentów może być przydatne w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta.

Scalanie kontrahentów - modyfikowanie danych

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz