Scalanie kontrahentów

W systemie wfirma.pl możliwe jest scalanie wprowadzonych kontrahentów.

W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI zaznaczyć wybranych kontrahentów oraz wybrać opcję MODYFIKUJ » SCAL KONTRAHENTÓW.

scalanie kontrahentów

 

W oknie, które się pojawi, dane kontrahenta zostaną uzupełnione automatycznie. Można je jednak ręcznie zmodyfikować i następnie zatwierdzić przyciskiem ZAPISZScalanie kontrahentów może być przydatne w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta.

 

scalanie kontrahentów


Scalenie spowoduje połączenie wybranych kontrahentów w jeden zapis. Wszystkie istniejące powiązania w fakturach, wydatkach, dokumentach magazynowych i innych obiektach zostaną zastąpione powiązaniem z połączonym wpisem. Operacji nie można cofnąć.