0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż mieszana - księgowanie wpisów do rejestru VAT

Wielkość tekstu:

Zdarza się, że podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje zarówno czynności opodatkowane VAT, jak i zwolnione z VAT. Jest to tzw. sprzedaż mieszana. Sprawdź, jak zewidencjonować wydatek związany ze sprzedażą mieszaną!

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną (sprzedaż mieszana):

  • otrzyma fakturę zaliczkową lub

  • ponosi wydatki na budowę środka trwałego

uprawniony jest do odliczenia VAT zgodnie z podaną proporcją.

Należy wówczas dokonać bezpośredniego księgowania do rejestru VAT poprzez EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W oknie wpisu do rejestru zakupu należy uzupełnić dane kontrahenta oraz wprowadzić kwoty (netto i VAT) zgodnie z wartościami na fakturze zakupu. Jako datę księgowania należy wskazać dzień otrzymania faktury (jeśli jest późniejsza od wpłaty zaliczki/ wydania towaru do budowy środka trwałego).

W przypadku księgowania faktury zaliczkowej w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko ZAKUP ZWIĄZANY ZE SPRZEDAŻĄ MIESZANĄ oraz wybrać opcję ZAPISZ.

Sprzedaż mieszana

W ten sposób system sam wyliczy odliczenie VAT według proporcji

W przypadku księgowania faktur dotyczących środka trwałego, oprócz opcji ZAKUP ZWIĄZANY ZE SPRZEDAŻĄ MIESZANĄ należy zaznaczyć dodatkowo pole ŚRODEK TRWAŁY. Pojawi się wówczas dodatkowa opcja wyboru OKRESU KOREKTY VAT. Należy zsumować wszystkie wprowadzane wydatki dotyczące tego samego środka trwałego lub WNiP aby sprawdzić jaka będzie jego wartość początkowa:

  • jeżeli ich łączna wartość netto nie przekracza 15 tys. to okres korekty wynosi 1 rok,

  • jeżeli ich łączna wartość netto przekracza 15 tys. i nie jest to nieruchomość - okres korekty wynosi 5 lat,

  • jeżeli ich łączna wartość netto przekracza 15 tys. i jest to nieruchomość - okres korekty wynosi 10 lat.

Sprzedaż mieszana

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów