0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla klasy średniej

Wielkość tekstu:

Ulga dla klasy średniej ma na celu chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzonych zmian. Jeśli pracownik osiągnie przychód z umowy o pracę od 5 701 zł brutto do 11 141 zł brutto, płatnik będzie mógł zastosować tę ulgę podczas wyliczania podatku. W systemie wFirma.PL w prosty sposób naliczysz ulgę dla klasy średniej!

Ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej zacznie obowiązywać od stycznia 2022 roku. Niestety nie obejmuje ona wszystkich podatników – ustawodawca wskazał, że uprawnione do niej będą jedynie:

  • osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy;
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Zgodnie z podjętą decyzją z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emeryci, a także podatnicy płacący PIT według stawki liniowej.

Zgodnie z zapowiedziami ulga dla klasy średniej ma obowiązywać jedynie do 30 czerwca 2022 roku. Od 1 lipca wzór ten nie będzie już stosowany.

Wzór ulga dla klasy średniej  

Wzór na wyliczenie ulgi dla klasy średniej jest dość skomplikowany. Kwotę ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek będzie można obliczać w sposób następujący:

  • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
  • (A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Wskazuje to tym samym, że z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Jeśli więc nasz zarobek wyniesie 8 549 zł brutto, zastosować należy pierwszy wzór, jeśli zaś przekroczymy tę kwotę nawet minimalnie, wówczas konieczne będzie użycie drugiego wzoru wyliczeniowego.

Szczegółowe informacje i wyliczenia dotyczące ulgi dla klasy średniej można znaleźć tutaj.

Ulga dla klasy średniej w system wFirma

W systemie wFirma ulga dla klasy średniej jest wyliczana automatycznie. Szczegóły dotyczące ulgi znajdują się przy dodawaniu umowy o pracę. Dodawanie umowy o pracę w systemie wFirma.pl odbywa się z poziomu: 

  • zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ lub
  • z zakładki KADRY » PRACOWNICY » WYSTAW » UMOWĘ.

Natomiast jeśli umowa została już dodana, to należy przejść do KADRY » PRACOWNICYkliknięcie na imię i nazwisko i po otwarciu się okna przejście do zakładki UMOWY. Jeśli do umowy dodany jest aneks to w ostatnim aneksie należy dokonać zmian kliknięcie na ikonę kratek, a otworzy się "Historia zmian warunków umowy" - wystarczy go zaznaczyć z górnej belki wybrać opcję MODYFIKUJ.

 ulga dla klasy średniej - zakładka podatek dochodowy

 

W zakładce PODATEK DOCHODOWY można wybrać opcję dotyczącą naliczenia ulgi dla klasy średniej.

Ulga dla klasy średniej może mieć następujące parametry:

  • Automatyczne - ulga zostaje naliczona jeśli przychód jest odpowiedni 
  • Nie - ulga nie zostanie naliczona - tę opcję należy zaznaczyć jeśli pracownik zrezygnuje z ulgi
  • Wzór 1 - wszystkie przychody będą liczone według pierwszego wzoru 
  • Wzór 2 - wszystkie przychody będą liczone według drugiego wzoru 

Po wybraniu odpowiedniej opcji zmiany należy zapisać. Ulga zostanie prawidłowa ujęta na liście płac. Należy dodać, że ulga ta przysługuje automatycznie pracownikowi tak więc dopiero złożenie rezygnacji u pracodawcy upoważnia pracodawcę do tego by jej nie uwzględniać. Jeśli pracownik nie złoży rezygnacji płatnik ma obowiązek uwzględnić ulgę na listach płac jeśli przychód z umowy będzie odpowiedni. 

Przykład 1.

Pracownica zarabia 6000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru: (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, czyli będzie ona wynosiła 119,41 zł [(6000 zł x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17]. Płatnik pomniejszy dochód o tę kwotę.

Przykład 2.

Pracownik zarabia 10 000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru: (A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, a więc wyniesie ona 494,58 zł [(10 000 zł x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17]. Kwotę ulgi trzeba będzie również odliczyć od dochodu (gdzie dochód to przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne).

Ulga dla klasy średniej jest od 2022 roku wprowadzona aby złagodzić skutki braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej. W systemie wFirma naliczana jest ona automatycznie przez co jej wyliczenie jest bardzo szybkie i intuicyjne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów