0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-2 w systemie wFirma

  • pit-2

Wielkość tekstu:

Nowy druk PIT-2 obowiązuje od 2023 roku, w którym znajduje się dużo więcej informacji już w jego poprzedniej wersji. Co istotne, jeżeli pracownicy nie składają PIT-2 w nowej wersji, gdy nie następują zmiany w ich oświadczeniach.

Instrukcje wypełniania PIT-2 można znaleźć w artykule Nowy wzór PIT-2 (9) do pobrania z instrukcją wypełnienia 

PIT-2 generowanie wzoru w systemie

Wzór PIT-2 można wygenerować w systemie w zakładce KADRY » PRACOWNICY zaznaczyć pracownika DRUKUJ » DOKUMENTY DO ZATRUDNIENIA. W nowo otwartym oknie zaznaczyć PIT-2 i kliknąć GENERUJ. Dzięki czemu wygenerowany zostanie PIT-2 który można przekazać pracownikowi do wypełnienia.

PIT-2 drukowaniePIT-2 jak wydrukować

PIT-2 a wyliczanie wynagrodzeń

 Oświadczenia, jakie pracownik złożył w PIT-2 maja wpływ na wyliczanie wynagrodzeń i należy uwzględnić je podczas wprowadzania umowy (KADRY »  UMOWY  » DODAJ) lub dodając aneks do już trwającej umowy (KADRY  »  UMOWY  »  zaznaczenie umowy » DODAJ).

Jeśli pracownik w trakcie roku będzie składał (lub wycofywał) PIT-2, to w celu zachowania chronologii należy dodać aneks z nowymi ustawieniami podatkowymi.

Blok C i D

 Blok C i D określa czy dana osoba chce korzystać z kwoty zmniejszającej podatek, dodatkowo określa jaką część ulgi ma stosować pracodawca. Umowie lub aneksie informacje tą wprowadza się w zakładce PODATEK DOCHODOWY w polu ULGA PODATKOWA:

  • brak - zaznacza się gdy pracownik nie chce korzystać z kwoty zmniejszającej podatek,
  • cała ulga - wybiera się gdy pracownik zaznaczył 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł)
  • ½ ulgi -  wybiera się gdy pracownik zaznaczył  1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł)
  • ⅓ ulgi -  wybiera się gdy pracownik zaznaczył  1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł)

PIT-2 - Kwota wolna

Blok E

Wypełniają osoby, które spełniają warunek do korzystania z rozliczania się jako samotny rodzic lub chcą rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Na podstawie informacji z tego bloku w umowie lub aneksie wprowadza się informację w zakładce PODATEK DOCHODOWY w polu:

  • ULGA PODATKOWA: wybiera się PODWÓJNA
  • STOPA PROCENTOWA PODATKU: 12%

PIT-2 - podatek 12%

 

Blok F

Blok F zawiera informacje czy w przypadku umowy o pracę należy stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł). W umowie lub aneksie informacje tą wprowadza się w zakładce PODATEK DOCHODOWY w polu KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW gdzie zaznacza się PODWYŻSZONE.

PIT-2 - koszty

Blok G

Blok G to oświadczenie pracownika, że chce skorzystać z jednej z ulg. Tę informację wprowadza się w polu ZWOLNIENIE  Z PIT:

  • ULGA NA POWRÓT (art. 21 ust. 1 pkt 152);
  • ULGA DLA RODZICÓW (4+) (art. 21 ust. 1 pkt 153);
  • PRACUJĄCY EMERYT (art. 21 ust. 1 pkt 154).

PIT-2 - zwolnienie z PIT

Blok H

Blok H to wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

Gdy zostanie zaznaczona opcja ulgi dla młodych wówczas w umowie/aneksie w zakładce PODATEK DOCHODOWY w polu ZWOLNIENIE  Z PIT wybiera się NIE. 

Gdy zaznaczono “pracowniczych kosztów uzyskania przychodów” w polu KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW wybiera się BRAK.

PIT-2 - zwolnienie dla młodych

Blok J

W bloku J znajduje się wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym. Wówczas w umowie w zakładce PODATEK DOCHODOWY w polu POBÓR ZALICZKI NA PODATEK należy wybrać NIE.

PIT-2 - pobór zaliczki na podatek 

W PIT-2 znajduje się wiele oświadczeń, które mają wpływ na wyliczenie wynagrodzeń pracowników/zleceniobiorców i dziełobiorców. Dlatego ważne jest, aby poprawnie prowadzić te informacji do systemu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów