0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakończenie urlopu macierzyńskiego przez przedsiębiorcę - jakie są formalności?

Wielkość tekstu:

Zakończenie urlopu macierzyńskiego wiąże się z dodatkowymi formalnościami. Poniżej przedstawiamy jakie deklaracje przesłać do ZUS i przejść sprawnie przez ten proces!

Zakończenie urlopu macierzyńskiego- deklaracje zgłoszeniowe

Po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego konieczne będzie wyrejestrowanie na deklaracji ZUS ZWUA, którą można utworzyć w START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA. Jako kod przyczyny wyrejestrowania należy podać 600, a jako dzień wpisać dzień następujący po zakończeniu okresu za jaki należny był zasiłek. 

zakończenie urlopu macierzyńskiego ZWUA

 

Kolejnym krokiem powinno być wygenerowanie deklaracji zgłoszeniowej. Jeśli przedsiębiorca nie posiada innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, to zgłoszenia dokonuje się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA. Aby go sporządzić należy przejść do zakładki START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE i tam wybrać DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA.

zakończenie urlopu macierzyńskiego ZUS ZUA

Data wyrejestrowania i zgłoszenia do ubezpieczenia powinna być taka sama.

Deklaracje zgłoszeniowe należy przekazać do ZUS, najlepiej tworząc zestaw deklaracji wg instrukcji podanej w opracowaniu: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Zmiana schematu ZUS

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji , na której zostanie naliczona wyłącznie składka zdrowotna należy w systemie zmienić schemat składek. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA »  PODATKI » ZUS » OGÓLNE i zmienić schemat składek na  schemat zgodny ze zgłoszeniem - opisane są w artykule: Schemat składek ZUS i ustawienia w systemie.

zakończenie urlopu macierzyńskiego - zmiana schematu ZUS

Deklaracja DRA za miesiąc zakończenia urlopu macierzyńskiego

Jeżeli “urlop macierzyński” zakończył się w trakcie miesiąca, to podczas generowania deklaracji ZUS za miesiąc zakończenia pobierania zasiłku START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję "częściowe składki" wpisując liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

zakończenie urlopu macierzyńskiego - deklaracja DRA

Wtedy zostanie utworzone ZUS DRA z naliczonymi proporcjonalnie składkami na ubezpieczenia społeczne. Składka zdrowotna jest niepodzielna i należy ją opłacić w pełnej miesięcznej wysokości. 

Świadczenie rodzicielskie a zakończenie urlopu macierzyńskiego

Przedsiębiorca, który otrzymał tzw. świadczenie rodzicielskie, był zwolniony z opłacania składki zdrowotnej i zgłoszony z kodem tytułu ubezpieczenia 05 80. W związku z tym, że omawiane świadczenie przysługuje tylko za pełne miesiące konieczne jest przekazanie do ZUS kilku deklaracji zgłoszeniowych. Można jest utworzyć w START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ, a powinny być to następujące formularze:

1) ZUS ZWUA z kodem 05 80 z datą pierwszego dnia miesiąca, w którym zakończono pobierać zasiłek macierzyński. Jako kod przyczyny wyrejestrowania podać 600. 
2) ZUS ZZA z datą zgłoszenia taką samą jak w pkt 1,
3) ZUS ZWUA z dniem następnym po ostatnim dniu pobierania zasiłku. Jako kod przyczyny wyrejestrowania podać 600. 
4) ZUS ZUA z kodem i z dniem takim samym jak w pkt 3.

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji, w której korzystano ze zwolnienia ze składki zdrowotnej należy w systemie zmienić schemat składek. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i zmienić schemat składek: Schemat składek ZUS i ustawienia w systemie oraz odznaczyć opcję “zwolnienie ze składki zdrowotnej” a także sprawdzić czy podany jest właściwy kod tytułu ubezpieczenia.

Podczas generowania deklaracji ZUS za miesiąc zakończenia “urlopu macierzyńskiego” w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE» DODAJ  w zakładce ZAAWANSOWANE należy skorzystać z funkcji "częściowe składki", aby naliczyć proporcjonalne składki na ubezpieczenia społeczne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów