Zmiana kodu ubezpieczenia - jak przejść na duży ZUS?

Jak zmienić kod tytułu ubezpieczenia przy przejściu z preferencyjnych składek ZUS na standardowe?

W momencie zakończenia okresu 24 pełnych miesięcy opłacania składek preferencyjnych ZUS należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty, informujące o zmianie kodu ubezpieczenia oraz o opłacaniu składek od nowej podstawy.

Zmiana kodu ubezpieczenia - deklaracje zgłoszeniowe

W celu zmiany kodu ubezpieczenia należy utworzyć deklaracje wyrejestrowującą (ZUS ZWUA) oraz zgłoszeniową (ZUS ZUA lub ZZA).

ZUS ZWUA

W pierwszej kolejności należy utworzyć deklarację wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA. W systemie deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

Zmiana kodu ubezpieczenia - ZUS ZWUA

W kolejnym oknie, należy wprowadzić następujące dane:

 • cel zgłoszenia: złożenie zgłoszenia,

 • data wypełnienia,

 • wyrejestrowanie od dnia,

 • kod tytułu ubezpieczenia: 05 70 x x (w miejscu “x” wprowadzić odpowiedni kod),

 • kod przyczyny wyrejestrowania: 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Zmiana kodu ubezpieczenia - ZUS ZWUA

ZUS ZUA

W przypadku obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  należy utworzyć deklarację zgłoszeniową do ubezpieczeń ZUS ZUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZUA.

Zmiana kodu ubezpieczenia - ZUA

W kolejnym oknie należy wprowadzić następujące dane:

 • cel zgłoszenia: złożenie zgłoszenia,

 • data wypełnienia,

 • kod tytułu ubezpieczenia: 05 10 x x (w miejscu “x” wprowadzić odpowiedni kod),

 • dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych (należy pamiętać, że dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ubezpieczenie chorobowe jest zawsze dobrowolne),

 • dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Jeżeli przedsiębiorca chce dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, powinien wypełnić część “osoba podlega dobrowolnym ubezpieczeniom”.

Zmiana kodu ubezpieczenia - dodawanie zgłoszenia ZUA

ZUS ZZA

Jeżeli przedsiębiorca obowiązkowo podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma obowiązek zgłoszenia do tego ubezpieczenia na deklaracji ZUS ZZA. W systemie deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZZA.

Zmiana kodu ubezpieczenia - ZUS ZZA

W kolejnym oknie należy wprowadzić następujące dane:

 • cel zgłoszenia: złożenie zgłoszenia,

 • data wypełnienia,

 • kod tytułu ubezpieczenia: 05 10 x x (w miejscu “x” wprowadzić odpowiedni kod),

 • dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zmiana kodu ubezpieczenia - zgłoszenie ZZA

Wygenerowane deklaracje należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od momentu zmiany kodu tytułu do ubezpieczenia.

Zmiana kodu ubezpieczenia - schemat składek

Zmian schematu opłacania składek trzeba także dokonać w systemie. Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji rozliczeniowej z preferencyjnymi składkami ZUS należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS.

Zmiana kodu ubezpieczenia - schemat

W części ZUS trzeba wybrać schemat opłacania składek (“zwykły” lub “tylko ubezpieczenie zdrowotne (NFZ)”). Po wybraniu odpowiedniego schematu w części Zaawansowane automatycznie zmieni się kod tytułu ubezpieczenia.

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazaniem nowo obowiązującego kodu ubezpieczeniowego i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne poprzez BIURO » DEKLARACJE » ZUS » ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Zmiana kodu ubezpieczenia - DRA

Z uwagi na zmianę kodu tytułu ubezpieczenia lub wysokości podstaw wymiaru składek, deklarację należy przekazać do ZUS. Po złożeniu deklaracji płatnicy, którzy terminowo opłacają składki i kwalifikują się do zwolnienia z comiesięcznego obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, mogą nie składać kolejnych deklaracji, jeżeli kwota składek nie ulega zmianie.

Po opłaceniu składek do utworzonej w systemie deklaracji należy dodać płatność za pomocą opcji Rozlicz.

Zmiana kodu ubezpieczenia - funkcja Rozlicz

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn