0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana kodu ubezpieczenia - jak przejść na duży ZUS?

Wielkość tekstu:

Jak zmienić kod tytułu ubezpieczenia przy przejściu z preferencyjnych składek ZUS na standardowe?

 

W momencie zakończenia okresu 24 pełnych miesięcy opłacania składek preferencyjnych ZUS należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty, informujące o zmianie kodu ubezpieczenia oraz o opłacaniu składek od nowej podstawy.

W celu zmiany kodu ubezpieczenia należy utworzyć deklaracje wyrejestrowującą (ZUS ZWUA) oraz zgłoszeniową (ZUS ZUA lub ZZA).

ZUS ZWUA

W pierwszej kolejności należy utworzyć deklarację wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA. W systemie deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZWUA.

W kolejnym oknie, należy wprowadzić następujące dane:

 • cel zgłoszenia: złożenie zgłoszenia,
 • data wypełnienia,
 • wyrejestrowanie od dnia,
 • kod tytułu ubezpieczenia: 05 70 (w miejscu “x” wprowadzić odpowiedni kod),
 • kod przyczyny wyrejestrowania: 600 - inna przyczyna wyrejestrowania.

Zmiana kodu ubezpieczenia ZUS ZWUA


ZUS ZUA

W przypadku obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  należy utworzyć deklarację zgłoszeniową do ubezpieczeń ZUS ZUA poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJDEKLARACJĘ » ZUS ZUA. Następnie wybrać osobę dla której generowane jest zgłoszenie.

W kolejnym oknie należy wprowadzić następujące dane:

 • cel zgłoszenia: złożenie zgłoszenia,
 • data wypełnienia,
 • kod tytułu ubezpieczenia: 05 10 x x (w miejscu “x” wprowadzić odpowiedni kod),
 • dane o obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych (należy pamiętać, że dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ubezpieczenie chorobowe jest zawsze dobrowolne),
 • dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Jeżeli przedsiębiorca chce dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, powinien wypełnić część “osoba podlega dobrowolnym ubezpieczeniom”.

Zmiana kodu ubezpieczenia ZUA

ZUS ZZA

Jeżeli przedsiębiorca obowiązkowo podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu, ma obowiązek zgłoszenia do tego ubezpieczenia na deklaracji ZUS ZZA. W systemie deklarację można wygenerować poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ » ZUS ZZA. Następnie wybrać osobę, dla której generowane jest zgłoszenie.

W kolejnym oknie należy wprowadzić następujące dane:

 • cel zgłoszenia: złożenie zgłoszenia,
 • data wypełnienia,
 • kod tytułu ubezpieczenia: 05 10 x x (w miejscu “x” wprowadzić odpowiedni kod),
 • dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 Zmiana kodu ubezpieczenia ZZA 

Wysyłka deklaracji zgłoszeniowych

Deklaracje zgłoszeniowe należy przekazać do ZUS. W pierwszej kolejności należy przesłać ZWUA, a dopiero po jej przyjęciu wysłać ZUA/ZZA, aby deklaracje zostały przetworzone w odpowiedniej kolejności. W systemie można skorzystać z opcji wysyłki deklaracji w zestawie, w którym oznacza się kolejność deklaracji: wystarczy zaznaczyć obie deklaracje a następnie z paska opcji wybrać WYŚLIJ DO ZUS i kliknąć WYŚLIJ ZESTAW DO ZUS. W konsekwencji otworzy się okno, w którym za pomocą przeciągnięcia będzie możliwe dokonanie zmiany kolejności deklaracji w zestawie. Z poziomu tego okna należy zdefiniować nazwę zestawu. A następnie wybrać DALEJ, po czym wysłać go samodzielnie bądź zlecić do podpisu pracownika wFirma.pl. Szczegółowo zostało to opisane: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Data wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) i data zgłoszenia (ZUS ZUA/ZUS ZZA) powinny być takie same, aby nie nastąpiła przerwa w podleganiu ubezpieczeniu. Rejestrację należy zgłosić w ZUS nie później niż do 7 dnia od powstania obowiązku ubezpieczeniowego lub jego zmiany. Jako datę wyrejestrowania podaje się zwykle 1 dzień miesiąca.

Zmiana kodu ubezpieczenia - schemat składek

Po wygenerowaniu ostatniej deklaracji rozliczeniowej z preferencyjnymi składkami ZUS należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE.

W części ZUS trzeba wybrać schemat opłacania składek:

 • DUŻY ZUS - gdy zgłoszenia dokonano na ZUS ZUA lub
 • TYLKO ZDROWOTNE - gdy zgłoszenie było na ZUS ZZA (tylko do zdrowotnej).

Po wybraniu odpowiedniego schematu w części Zaawansowane automatycznie zmieni się kod tytułu ubezpieczenia.

Zmiana kodu ubezpieczenia - schemat

Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach można wygenerować deklarację rozliczeniową ZUS DRA z wykazaniem nowo obowiązującego kodu ubezpieczeniowego i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne poprzez START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Zmiana kodu ubezpieczenia DRA

W ten sposób zostanie wygenerowana deklaracja DRA z nowym kodem. Wszystkie deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe można wysłać bezpośrednio z wFirma.pl do ZUS. O wysyłce deklaracji piszemy szczegółowo tu: E-ZUS, czyli wysyłka deklaracji ZUS bezpośrednio z wFirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów