Zbiorcze generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych

Wypłaty wynagrodzenia z tytułów umów cywilnoprawnych muszą być udokumentowane rachunkiem. To on jest podstawą księgowania wynagrodzenia oraz wyliczania składek ZUS. W systemie możliwe jest zbiorcze generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych.

Zbiorcze generowanie rachunków

W celu wygenerowania rachunków należy przejść do zakładki KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK i zaznaczyć wybrane umowy.

zbiorcze generowanie rachunków w systemie

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać Datę wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz datę wystawienia rachunku.

W odróżnieniu do ścieżki generowania rachunku do jednej umowy cywilnoprawnej, w tym oknie nie pojawia się opcja kwoty wypłacanego wynagrodzenia. W związku z tym rachunki generowane w zbiorczy sposób będą opiewały na całe kwoty zapisane w umowie cywilnoprawnej.

zbiorcze generowanie rachunków - okno dodawania

Po zapisaniu odpowiednich dat odbędzie się zbiorcze generowanie rachunków. Po wygenerowaniu dokumentów zostaną one zapisane w zakładce KADRY » RACHUNKI.

zbiorcze generowanie rachunków - wygenerowane rachunki

Z poziomu zakładki RACHUNKI można zaznaczyć dowolny rachunek i otworzyć go, używając akcji MODYFIKUJ. W ten sposób można nanieść poprawki w wygenerowanym dokumencie.

Według ustawy o podatku dochodowym przy umowie zlecenie należy stosować najniższą stawkę podatku (od 1 października 2019 roku stawka ta wynosi 17%) nawet, gdy została przekroczona górną granica pierwszego progu podatkowego. Dopiero na wniosek zleceniobiorcy należy zastosować wyższą stawkę podatku 32%.

Publikacja rachunków na panelu ePracownik

Wygenerowany rachunek można również udostępnić pracownikowi dla którego został on utworzony. W tym celu zaznacza się rachunek i klika w opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ NA PANELU ePRACOWNIK.

zbiorcze generowanie rachunków - publikacja na panelu pracownika

System wFirma.pl dzięki swoim rozbudowanym funkcjonalnościom umożliwia szybkie i łatwe rozliczanie wykonawców dzieł oraz zleceniobiorców.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka