Zbiorcze generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych

Wypłaty wynagrodzenia z tytułów umów cywilnoprawnych muszą być udokumentowane rachunkiem. To on jest podstawą księgowania wynagrodzenia oraz wyliczania składek ZUS. W systemie możliwe jest zbiorcze generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych.

Zbiorcze generowanie rachunków

W celu wygenerowania rachunków należy przejść do zakładki KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK i zaznaczyć wybrane umowy.

Zbiorcze generowanie rachunków - dodaj

Zbiorcze generowanie rachunków - wybór umów

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać Datę wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz datę wystawienia rachunku.

W odróżnieniu do ścieżki generowania rachunku do jednej umowy cywilnoprawnej, w tym oknie nie pojawia się opcja kwoty wypłacanego wynagrodzenia. W związku z tym rachunki generowane w zbiorczy sposób będą opiewały na całe kwoty zapisane w umowie cywilnoprawnej.

Zbiorcze generowanie rachunków - okno dodawania nowych rachunków

Po zapisaniu odpowiednich dat odbędzie się zbiorcze generowanie rachunków. Po wygenerowaniu dokumentów zostaną one zapisane w zakładce KADRY » RACHUNKI.

Zbiorcze generowanie rachunków

Z poziomu zakładki RACHUNKI można zaznaczyć dowolny rachunek i otworzyć go, używając akcji MODYFIKUJ. W ten sposób można nanieść poprawki w wygenerowanym dokumencie.

Ważne!
Według ustawy o podatku dochodowym przy umowie zlecenie należy stosować najniższą stawkę podatku 18% nawet, gdy została przekroczona górną granica pierwszego progu podatkowego. Dopiero na wniosek zleceniobiorcy należy zastosować wyższą stawkę podatku 32%.