Zbiorcze generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych

Wypłaty wynagrodzenia z tytułów umów cywilnoprawnych muszą być udokumentowane rachunkiem. To on jest podstawą księgowania wynagrodzenia oraz wyliczania składek ZUS. W systemie możliwe jest zbiorcze generowanie rachunków do umów cywilnoprawnych.

Zbiorcze generowanie rachunków

W celu wygenerowania rachunków należy przejść do zakładki KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK i zaznaczyć wybrane umowy.

Zbiorcze generowanie rachunków - dodawanie rachunku

Zbiorcze generowanie rachunków - wybrane umowy

Pojawi się okno dialogowe, w którym należy wybrać Datę wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz datę wystawienia rachunku.

W odróżnieniu do ścieżki generowania rachunku do jednej umowy cywilnoprawnej, w tym oknie nie pojawia się opcja kwoty wypłacanego wynagrodzenia. W związku z tym rachunki generowane w zbiorczy sposób będą opiewały na całe kwoty zapisane w umowie cywilnoprawnej.

Zbiorcze generowanie rachunków - data wypłaty

Po zapisaniu odpowiednich dat odbędzie się zbiorcze generowanie rachunków.

Po wygenerowaniu dokumentów zostaną one zapisane w zakładce KADRY » RACHUNKI.

Zbiorcze generowanie rachunków - widok rachunków

Z poziomu zakładki RACHUNKI można zaznaczyć dowolny rachunek i otworzyć go, używając akcji MODYFIKUJ. W ten sposób można nanieść poprawki w wygenerowanym dokumencie.