Dodatkowa lista płac - jak dodać ją w systemie?

Dodatkowa lista płac w systemie wFirma.pl daje możliwość naliczenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenie poza podstawową listą płac. Składniki jakie mogą się na niej znaleźć to np. premie, prowizje czy ekwiwalent za urlop lub odszkodowanie. 

Dodawanie składnika widocznego na dodatkowej liście płac

Aby w systemie wFirma dodać dodatkową listę płac, w pierwszej kolejności należy dodać dodatek do umowy, w którym zdefiniowany zostanie składnik jaki ma zostać naliczony na dodatkowej liście płac.

W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, poprzez kliknięcie na imię i nazwisko pracownika otworzyć okno Szczegóły pracownika, a następnie przejść do zakładki Dodatki i potrącenia. Po kliknięciu DODAJ należy wybrać rodzaj dodatku z listy lub wprowadzić własny składnik poprzez opcję INNE DODATKI.

Dodatkowa lista płac - wprowadzenie składnika

Dodatki zdefiniowane większość opcji mają ustawionych "na sztywno", dlatego można tam dokonywać zmian wyłącznie w nielicznych częściach. W zakładce Podstawowe informacje ważne jest określenie nazwy składnika, umowy w ramach której ma zostać wypłacony, daty wypłaty przez wskazanie okresu obowiązywania, oraz wartości brutto w jakiej ma zostać naliczony na dodatkowej liście płac.

Dodatkowa lista płac - wysokość oraz okres obowiązywania składnika

Kolejna zakładka Zaawansowane pozwoli na określenie czy składnik wchodzi do podstaw opodatkowania, oskładkowania, czy ma wpływ na wynagrodzenie chorobowe czy urlopowe. Aby składnik naliczony został na dodatkowej liście płac należy w bloku Inne zaznaczyć UMIEŚĆ W DODATKOWEJ LIŚCIE PŁAC.

Dodatkowa lista płac

Ostatnia zakładka Zasady pomniejszania składnika przy nieobecnościach służy do określenia, czy składnik ma być proporcjonalnie obniżony w razie absencji pracownika.

Dodatkowa lista płac - zasady pomniejszania składnika w przypadku nieobecności

Dodatkowa lista płac - dodawanie

Po zapisaniu składnika z zaznaczeniem funkcji UMIEŚĆ W DODATKOWEJ LIŚCIE PŁAC po przejściu do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE i kliknięciu DODAJ, możliwy będzie wybór utworzenia dodatkowej listy płac.

Dodatkowa lista płac - jak ją wygenerować?

W ten sposób dodana dodatkowa lista płac, będzie widoczna w zakładce KADRY »LISTY PŁAC » ZBIORCZE. Po kliknięciu w dana listę płac użytkownik będzie miał możliwość przejść do podglądu wydruku danej listy płac.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska