0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowa lista płac - jak dodać ją w systemie?

Wielkość tekstu:

Dodatkowa lista płac w systemie wFirma.pl daje możliwość naliczenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenie poza podstawową listą płac. Składniki jakie mogą się na niej znaleźć to np. premie, prowizje czy ekwiwalent za urlop lub odszkodowanie.

Dodawanie składnika widocznego na dodatkowej liście płac

Aby w systemie wFirma dodać dodatkową listę płac, w pierwszej kolejności należy wprowadzić dodatek do umowy, w którym zdefiniowany zostanie składnik jaki ma zostać naliczony na odrębnej liście płac.

W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY kliknąć na imię i nazwisko pracownika i otworzyć okno Szczegóły pracownika, następnie przejść do zakładki Dodatki i potrącenia. Po kliknięciu na DODAJ należy wybrać rodzaj dodatku z listy lub wprowadzić własny składnik poprzez opcję INNE DODATKI.

Dodatkowa lista płac - dodawanie składnika

Dodatki zdefiniowane większość opcji mają ustawionych "na sztywno", dlatego można tam dokonywać zmian wyłącznie w nielicznych częściach. W zakładce Podstawowe informacje ważne jest określenie nazwy składnika, umowy w ramach której ma zostać wypłacony, daty wypłaty przez wskazanie okresu obowiązywania, oraz wartości brutto w jakiej ma zostać naliczony na dodatkowej liście płac.

Dodatkowa lista płac - informacje podstawowe

Kolejna zakładka Zaawansowane pozwala na określenie czy składnik wchodzi do podstaw opodatkowania, oskładkowania, czy ma wpływ na wynagrodzenie chorobowe czy urlopowe. Aby składnik naliczony został na dodatkowej liście płac należy w bloku Inne w polu DEFINICJA LISTY PŁAC wybrać DODATKOWA.

Dodatkowa lista płac - wybór listy płac

Ostatnia zakładka Zasady pomniejszania składnika przy nieobecnościach służy do określenia, czy składnik ma być proporcjonalnie obniżony w razie absencji pracownika.

Dodatkowa lista płac - zasady pomniejszania

Dodatkowa lista płac - dodawanie

Po zapisaniu składnika z wybraniem definicji listy płac jako DODATKOWA po przejściu do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE i kliknięciu DODAJ, możliwy będzie wybór utworzenia dodatkowej listy płac LISTĘ PŁAC (UMOWY O PRACĘ - DODATKOWA.

Dodatkowa lista płac - generowanie listy płac

Utworzona w ten sposób dodatkowa lista płac, będzie widoczna w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE. Po kliknięciu w daną listę płac użytkownik będzie miał możliwość przejść do podglądu wydruku danej listy płac.

Definiowanie dodatkowych list płac

W systemie zdefiniowane są listy płac PODSTAWOWA i DODATKOWA. Natomiast Użytkownik ma możliwość również dodania kolejnej, własnej definicji listy płac, w zależności od składników, jakie są wypłacane w danym zakładzie pracy. Pracodawcy często na osobnej liście płac wypłacają premie, prowizje lub ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy.

W celu zdefiniowania własnej dodatkowej listy płac należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » KADRY » LISTY PŁAC » DODAJ DEFINICJĘ LISTY PŁAC i nadać nazwę liście płac, np. Premie, Ekwiwalent urlopowy, Prowizje i wybrać ZAPISZ.

Dodatkowa lista płac - definiowanie

 

Dodatkowa lista płac - nazwa

Następnie podczas dodawania dodatkowego składnika wynagrodzenia pracownika w zakładce SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ  w zakładce zaawansowane w rubryce DEFINICJA LISTY PŁAC należy wybrać odpowiednią listę płac. Do wyboru będzie list podstawowa, dodatkowa oraz wszystkie listy zdefiniowane w ustawieniach systemu.

 

Dodatkowa lista płac - wybór dodatkowej listy płac

 

Następnie podczas generowania listy płac w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (UMOWA O PRACĘ - DODATKOWA) w oknie dodawania listy płac należy wybrać, którą dodatkową listę płac (domyślną w systemie czy nowo wprowadzoną) Użytkownik chce wygenerować.

Dodatkowa lista płac - wypłata

 

System pozwala na generowanie nie tylko podstawowej listy płac, ale także dodatkowych, które Użytkownik systemu może sam zdefiniować w ustawieniach. Jest to wygodne w przypadku, gdy pracodawca wypłaca wiele dodatkowych składników wynagrodzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów