0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana oznaczeń GTU oraz nadawanie kodów JPK w ewidencji JPK_V7

Wielkość tekstu:

System wFirma umożliwia zarządzanie nadawaniem kodów GTU oraz oznaczeń JPK dla dokumentów w dedykowanej do tego sekcji. Zmiana oznaczeń GTU i nadawanie kodów JPK jest dostępne w przypadku czynnych podatników VAT w pakietach:

 • Księgowość online;

 • Księgowość online + Magazyn.

Jak zweryfikować informację o GTU i oznaczeniach JPK?

W zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7 » DOKUMENTY znajdują się dokumenty wystawione w systemie wFirma, dokumenty importowane oraz dokumenty wprowadzone jako bezpośrednie wpisy w  rejestrze sprzedaży bądź rejestrze zakupów, które trafiają do części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

zmiana oznaczeń jpk_v7

W celu szybkiego wyszukania wpisu możliwe jest skorzystanie z filtrów w prawym dolnym rogu tabeli:

 • Typ dokumentu - czyli podział na dokumenty zakupu i dokumenty sprzedaży,

 • Kody w JPK_V7 - czyli oznaczenia stosowane na potrzeby części ewidencyjnej JPK_V7

 • Kody GTU - czyli kody grup towarów i usług stosowane na potrzeby części ewidencyjnej JPK_V7. Filtr dostępny wyłącznie w przypadku dokumentów sprzedaży.

Dokumenty sprzedaży zlokalizowane w tej zakładce mogą prezentować zarówno widok ograniczony w postaci listy dokumentów, jak i widok szczegółowy każdego z dokumentów. Aby otrzymać widok szczegółowy wystarczy kliknąć na zlokalizowaną po prawej stronie, strzałkę - przedstawiona zostanie lista pozycji znajdujących się w danej fakturze. 

zmiana oznaczeń jpk_v7

W przypadku dokumentów wygenerowanych w systemie widok pozycji jest dostępny, natomiast dokumenty importowane oraz wprowadzone jako bezpośrednie wpisy w ewidencji nie posiadają widoku pozycji, o czym użytkownik jest informowany stosownym komunikatem. Dokumenty zakupu nie posiadają natomiast w ogóle dostępu do widoku pozycji.

Jak zmodyfikować nadane oznaczenie i kod GTU?

Modyfikacji GTU i oznaczeń JPK_V7 można dokonywać masowo lub pojedynczo. W celu nadania, zmiany lub usunięcia kodu GTU bądź oznaczenia JPK należy zaznaczyć wpis na liście i z górnego menu wybrać opcję Zmień GTU lub Zmień oznaczenie JPK.

Zmiana kodów GTU

Masowa zmiana, nadanie lub usunięcie kodu GTU możliwa jest wyłącznie w przypadku dokumentów: 

 • importowanych z innego konta lub systemu, 

 • dodanych ręcznym wpisem w zakładce: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY

 • zaksięgowanych poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Masowa edycja kodów GTU dla wielu dokumentów jest dostępna jedynie dla dokumentów importowanych lub będących bezpośrednimi wpisami w rejestrach, które posiadają ten sam zestaw kodów.
Kody GTU można zmienić w dokumentach zaznaczając jeden lub wiele wpisów w tabeli i korzystając z opcji Zmień kody GTU.

W przypadku faktury wystawionej w systemie czyli poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ w oknie które się pojawi zostaną wymienione pozycje faktury z możliwością zmiany kodu GTU.

zmiana oznaczeń jpk_v7

Posiadając pakiet Księgowość online + Magazyn, modyfikacja informacji o kodzie GTU przy pozycji faktury sprzedaży spowoduje przeniesienie jej do szczegółów produktu w zakładce: MAGAZYN » PRODUKTY.
W przypadku masowej modyfikacji kodu GTU, po wyborze z górnego menu opcji Zmień kody GTU pojawi się okno edycji kodów GTU w którym kod nadawany jest do całego dokumentu a nie do konkretnej pozycji. W oknie tym możliwe jest nadanie kilku kodów GTU poprzez wybór opcji + DODAJ NASTĘPNE.

zmiana oznaczeń jpk_v7

Zmiana GTU możliwa jest również dla konkretnej pozycji sprzedaży dzięki czemu, kod ten zostanie nadany we wszystkich fakturach zawierających tą pozycję. W tym celu zmianę, nadanie lub usunięcie kodu GTU należy przeprowadzić poprzez zakładkę: EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7 » POZYCJE o czym więcej w artykule: Jak nadać masowo kod GTU - ewidencja JPK V7 

Zmiana oznaczeń JPK

W przypadku oznaczeń JPK możliwa jest ich zmiana nadanie lub usunięcie masowo lub pojedynczo dla wybranego dokumentu.

Masowa zmiana, nadanie lub usunięcie oznaczeń JPK możliwe jest wyłącznie dla wpisów posiadających tą samą konfigurację oznaczeń (lub ich brak).
Zmiany oznaczeń JPK można dokonać poprzez zaznaczenie jednego bądź wielu dokumentów i skorzystanie z opcji Zmień oznaczenia JPK.

zmiana oznaczeń jpk_v7

Zmiana oznaczeń JPK możliwa jest zarówno wobec dokumentów sprzedaży jak i dokumentów zakupu. 

Po zapisaniu informacja o oznaczeniach będzie widoczna w szczegółach dokumentu - po kliknięciu w numer faktury w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE w pozycji Kody JPK.

zmiana oznaczeń jpk_v7

W przypadku nadania oznaczenia TP który dotyczy podmiotów powiązanych, informacja ta zostanie przeniesiona do szczegółów nabywcy w zakładce: CRM » KONTRAHENCI.
 

Aktualizacja kodów GTU i oznaczeń JPK, a plik JPK V7

W sytuacji gdy modyfikacja dotyczy pliku JPK_V7 który został wygenerowany w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY i przesłany do urzędu, przy danym pliku pojawi się obok koperty ikona zegara informująca o nieaktualności wysłanego pliku. W tej sytuacji należy wygenerować korektę JPK_V7 korzystając z opcji DODAJ » DODAJ JPK V7. W oknie dodawania korekty należy wybrać miesiąc którego dotyczy korekta i jako Cel złożenia zaznaczając opcję Korekta deklaracji.

Jeżeli korekta dotyczy wyłącznie zmiany w zakresie GTU lub oznaczenia JPK, to korekta pliku JPK V7 powinna zawierać wyłącznie korektę części ewidencyjnej.

zmiana oznaczeń jpk_v7

W korekcie części ewidencyjnej JPK V7 pojawią się stosowne storna (czyli zapisy pierwotne na minus) odnośnie dokumentów sprzedaży, w których były zmieniane kody GTU lub oznaczenia JPK zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że faktura dla której zmieniono oznaczenia zostanie ujęta w korekcie pliku JPK V7 trzykrotnie:

 • wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej,

 • wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej z tym, że kwoty faktury będą poprzedzone znakiem minus,

 • wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej z poprawnie nadanym GTU i oznaczeniami JPK. 

Jeśli dany plik JPK V7 nie został jeszcze wysłany, a jedynie wygenerowany i po jego wygenerowaniu nastąpiła zmiana w zakresie kodów GTU lub oznaczeń JPK, wystarczy w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik na liście i skorzystać z opcji Modyfikuj, po czym zapisać plik, dzięki czemu system zaktualizuje plik o zmiany jakie nastąpiły w zakresie kodów GTU i oznaczeń JPK dokonanych w zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów