W którym miejscu mogę wygenerować PIT-4R do umów o dzieło i zlecenie?

W którym miejscu mogę utworzyć deklarację PIT-4R do umów o dzieło i zlecenie? 

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników dokonuje naliczenia i poboru podatku wielu pracownikom. Od stycznia 2020 r. każdy podatnik dokonuje wpłaty podatków na indywidualny mikrorachunek podatkowy pracodawcy. Zaliczkę to przekazuje do Urzędu Skarbowego do 20go miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Od roku 2007 nie ma obowiązku składania miesięcznych deklaracji PIT-4R, a jedynie w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc należy ustalić jej wysokość i wpłacić na konto US. Po zakończeniu roku przekazuje się do urzędu deklaracje roczną PIT 4R.

Zaliczki PIT-4R

Zaliczki PIT-4R można generować w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK » ZALICZKA NA PIT-4R

PIT-4R - wyliczenie zaliczki

Zobowiązania podatkowe PIT-4R generowane są na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i o dzieło) i list płac (w przypadku umów o pracę). O terminie odprowadzenia podatku decyduje data wypłaty wynikająca z rachunków lub listy płac - w zakładce KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE oraz KADRY » RACHUNKI  w kolumnie OKRES DEKLARACJI widnieje informacja, w którym miesiącu zostanie naliczony podatek.

W przypadku, gdy od wynagrodzenia został pobrany zryczałtowany podatek np. przy umowach na kwotę do 200 zł brutto oraz umowach z cudzoziemcami nierezydentami, wyliczyć należy zaliczkę na PIT-8AR.

Informacje na temat wyliczonych zaliczek, można wydrukować lub pobrać do Excela wystarczy kliknąć na wyliczoną zaliczką a następnie na ikonę kółek zębatych.

PIT-4R i roczne rozliczenie PIT-4R

Przedsiębiorca w roku podatkowym odprowadza tylko wyliczone zaliczki na podatek dochodowy pracowników (PIT-4R), nie składa miesięcznych deklaracji. Dopiero po zakończeniu roku generuje i składa roczne rozliczenie PIT-4R w którym wyszczególnia wszystkie wyliczone podatki w danym roku podatkowym. W celu wygenerowania PIT-4R należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-4R.

Zeznanie roczne PIT-4R

Deklarację PIT 4R można wysłać drogą elektroniczną bezpośrednio z systemu poprzez zaznaczenie wybranej deklaracji i wybranie z górnego menu opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.  

Dodatkowo w systemie można wygenerować PIT-11, przechodząc do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-11.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska