W którym miejscu mogę wygenerować PIT-4 do umów o dzieło i zlecenie?

W którym miejscu mogę utworzyć deklarację PIT-4 do umów o dzieło i zlecenie? 

 

Zaliczki PIT-4 można generować w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK

Pit-4 - wyliczanie w systemie

Zobowiązania podatkowe PIT-4 generowane są na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i o dzieło) i list płac (w przypadku umów o pracę). O terminie odprowadzenia podatku decyduje data wypłaty wynikająca z rachunków lub listy płac.

PIT-4 i roczne rozliczenie PIT-4R

Przedsiębiorca w roku podatkowym odprowadza tylko wyliczone zaliczki na podatek dochodowy pracowników (PIT-4), nie składa miesięcznych deklaracji. Dopiero po zakończeniu roku generuje i składa roczne rozliczenie PIT-4R w którym wyszczególnia wszystkie wyliczone podatki w danym roku podatkowym. W celu wygenerowania PIT-4R należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-4R.

Pit-4 - roczna deklaracja PIT-4R

Dodatkowo w systemie można wygenerować PIT-11, przechodząc do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-11.