W którym miejscu mogę wygenerować PIT-4R do umów o dzieło i zlecenie?

W którym miejscu mogę utworzyć deklarację PIT-4R do umów o dzieło i zlecenie? 

 Przedsiębiorca zatrudniający pracowników dokonuje naliczenia i poboru podatku wielu pracownikom. Od stycznia 2020 r. każdy podatnik dokonuje wpłaty podatków na indywidualny mikrorachunek podatkowy pracodawcy. Zaliczkę to przekazuje do Urzędu Skarbowego do 20go miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Zaliczki PIT-4R

Zaliczki PIT-4R można generować w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK

Pit-4R - wyliczanie w systemie

Zobowiązania podatkowe PIT-4R generowane są na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie i o dzieło) i list płac (w przypadku umów o pracę). O terminie odprowadzenia podatku decyduje data wypłaty wynikająca z rachunków lub listy płac.

PIT-4R i roczne rozliczenie PIT-4R

Przedsiębiorca w roku podatkowym odprowadza tylko wyliczone zaliczki na podatek dochodowy pracowników (PIT-4R), nie składa miesięcznych deklaracji. Dopiero po zakończeniu roku generuje i składa roczne rozliczenie PIT-4R w którym wyszczególnia wszystkie wyliczone podatki w danym roku podatkowym. W celu wygenerowania PIT-4R należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-4R.

Zaliczki PIT-4r

Dodatkowo w systemie można wygenerować PIT-11, przechodząc do zakładki KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ » PIT-11.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz