Faktura za opinię biegłego sądowego

W systemie wfirma.pl możliwe jest rozliczenie faktury na gruncie VAT zgodnie z zasadami ogólnymi, ale również według szczególnych zasad powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek stosowania przy fakturach sprzedaży: 

Więcej na temat oznaczania usług prawnych kodem GTU w artykule: Jak oznaczyć usługi prawne GTU w JPK_V7?

Jak wystawić fakturę za opinię biegłego sądowego?

Aby wystawić fakturę sprzedaży za opinię biegłego sądowego, przy wystawianiu faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ należy przejść do zakładki KSIĘGOWE i zmienić SCHEMAT KSIĘGOWY na FAKTURA ZA OPINIĘ BIEGŁEGO SĄDOWEGO. Jeżeli świadczona usługa została objęta obowiązkowym oznaczeniem GTU, kod ten należy zastosować podczas wystawiania faktury.

Faktura za opinię biegłego sądowego - jak wystawić?

Faktura za opinię biegłego sądowego - rozliczenie

Za opinię biegłego sądowego podatek dochodowy od wykonania opinii i wystawienia faktury VAT odprowadza sąd od wartości netto. Resztę zapłaty (wynagrodzenia) sąd przekazuje na konto bankowe usługodawcy, który następnie oblicza wysokość zobowiązania podatkowego VAT od faktur VAT i odprowadza podatek na konto urzędu skarbowego za miesiąc otrzymania zapłaty.

Po zapisaniu takiej faktury zostanie ona zaksięgowana jedynie do Rejestru sprzedaży VAT w dacie rozliczenia - otrzymania zapłaty. Zatem należy pamiętać, że jeżeli podczas wystawiania faktury nie została oznaczona opcja ZAPŁACONO to płatność należy rozliczyć później, po jej otrzymaniu, przez zaznaczenie danej faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i wybranie opcji ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ. W pojawiającym się oknie należy uzupełnić faktyczną datę i kwotę zapłaty.

Faktura za opinię biegłego sądowego - rozlicz płatność

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz