Faktura za opinię biegłego sądowego

Jak wystawić fakturę za opinię biegłego sądowego?

Aby wystawić fakturę sprzedaży za opinię biegłego sądowego, należy przy wystawianiu faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ przejść do zakładki KSIĘGOWE i zmienić SCHEMAT KSIĘGOWY na FAKTURA ZA OPINIĘ BIEGŁEGO SĄDOWEGO.

Faktura za opinię biegłego sądowego - jak wystawić?

Za opinię biegłego sądowego podatek dochodowy od wykonania opinii i wystawienia faktury VAT odprowadza sąd od wartości netto. Resztę zapłaty (wynagrodzenia) sąd przekazuje na konto bankowe usługodawcy, który następnie oblicza wysokość zobowiązania podatkowego VAT od faktur VAT i odprowadza podatek na konto urzędu skarbowego za miesiąc otrzymania zapłaty.

Po zapisaniu takiej faktury zostanie ona zaksięgowana jedynie do Rejestru sprzedaży VAT w dacie rozliczenia - otrzymania zapłaty. Zatem należy pamiętać, że jeżeli podczas wystawiania faktury nie została oznaczona opcja ZAPŁACONO to płatność należy rozliczyć później, po jej otrzymaniu, przez zaznaczenie danej faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i wybranie opcji ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ. W pojawiającym się oknie należy uzupełnić faktyczną datę i kwotę zapłaty.

Faktura za opinię biegłego sądowego - rozlicz płatność