Faktura za opinię biegłego sądowego

Aby wystawić fakturę sprzedaży za opinię biegłego sądowego, należy przy wystawianiu faktury przejść do zakładki Zaawansowane i zmienić Schemat księgowy na faktura za opinię biegłego sądowego.

faktura biegłego sądowego

Za opinię biegłego sądowego podatek dochodowy od wykonania opinii i wystawienia faktury VAT odprowadza sąd od wartości netto. Resztę zapłaty (wynagrodzenia) sąd przekazuje na konto bankowe usługodawcy, który następnie oblicza wysokość zobowiązania podatkowego VAT od faktur VAT i odprowadza podatek na konto urzędu skarbowego za miesiąc otrzymania zapłaty.

Po zapisaniu takiej faktury zostanie ona zaksięgowana jedynie do Rejestru sprzedaży VAT w dacie Rozliczenia - otrzymania zapłaty.

faktura biegłego sądowego