Zaliczka na podatek dochodowy pracowników

Każdy pracodawca zatrudniający pracownika, czy to na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie umów cywilnoprawnych, jest zobowiązany do tego, aby w terminie została opłacona i wyliczona zaliczka na podatek dochodowy pracowników. Dane do wyliczenia zaliczki zaciągane są z list płac (umowy o pracę) lub z rachunków (umowa zlecenie, umowa o dzieło) wygenerowanych w systemie wFirma.pl w zakładce KADRY.

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania 

Od roku 2007 nie ma obowiązku składania miesięcznych deklaracji PIT-4R w Urzędzie Skarbowym, a jedynie w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc należy ustalić jej wysokość i wpłacić na konto US.

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK i tutaj znajdują się dwie opcje do wyboru:

  • Zaliczka na PIT 4R,
  • Zaliczka na PIT 8AR.

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników - generowanie

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników a źródła podatku

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju zaliczki w systemie zostanie wygenerowana zaliczka z wykazaną kwotą podatku za wszystkich pracowników, zleceniobiorców i wykonawców, którzy w danym okresie otrzymali wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu.

Po kliknięciu na zaliczkę pojawi się okno wykazujące źródło podatku, czyli osoby zatrudnione oraz podstawy (listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych), na podstawie których został naliczony podatek w danym okresie.

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników - lista płac

Składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy pracownika są odprowadzane w zależności od daty wypłaty wynagrodzenia, a nie od tego, za jaki okres jest ono należne. W zakładce KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE / KADRY » RACHUNKI w kolumnie "okres deklaracji" jest przypisany miesiąc, w którym zostanie wyliczona zaliczka na podatek.

Druczki przelewu na podatek i rozliczenie płatności

System umożliwia wygenerowanie druczków przelewu z uzupełnionymi danymi płatnika oraz właściwego US. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie wyliczenie i w górnym menu wybrać opcję DRUCZEK PRZELEWU.

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników - druczek

Po opłaceniu zaliczki należy tę informację wprowadzić do systemu zaznaczając zaliczkę za dany okres i w górnym menu wybierając funkcję ROZLICZ.

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników - opcja rozlicz

Po wykonaniu tej akcji zaliczka będzie widniała w systemie jako rozliczona.

Najczęściej zadawane pytania
  • Czy mam co miesiąc wysłać deklaracje podatkowe do US?
    Od roku 2007 nie ma obowiązku składania miesięcznych deklaracji PIT-4R i PIT 8AR, a jedynie w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc należy ustalić jej wysokość i wpłacić na konto US. Po zakończeniu roku przekazuje się do urzędu deklarację roczną PIT 4R.
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka