Zaliczka na podatek dochodowy pracowników

Każdy pracodawca zatrudniający pracownika, czy to na podstawie umowy o pracę czy na podstawie umów cywilnoprawnych, jest zobowiązany do tego aby w terminie została opłacona i wyliczona zaliczka na podatek dochodowy pracowników. Dane do wyliczenia zaliczki zaciągane są z list płac (umowy o pracę) lub z rachunków (umowa zlecenie, umowa o dzieło) wygenerowanych w systemie wFirma.pl w zakładce KADRY.

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania 

Od roku 2007 nie ma obowiązku składania miesięcznych deklaracji PIT-4R w Urzędzie Skarbowym, a jedynie w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc należy ustalić jej wysokość i wpłacić na konto US.

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy pracownika należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK i tutaj znajdują się dwie opcje do wyboru:

  • Zaliczka na PIT 4R,
  • Zaliczka na PIT 8AR.

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników - generowanie

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników a źródła podatku

Po wybraniu odpowiedniego rodzaju zaliczki w systemie zostanie wygenerowana zaliczka z wykazaną kwotą podatku za wszystkich pracowników, zleceniobiorców i wykonawców, którzy w danym okresie otrzymali wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu.

Po kliknięciu w zaliczkę pojawi się okno wykazujące źródło podatku, czyli osoby zatrudnione oraz podstawy (listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych) na podstawie których został naliczony podatek w danym okresie.

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników - lista płac

Składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy pracownika są odprowadzane w zależności od daty wypłaty wynagrodzenia, a nie od tego, za jaki okres jest ono należne.

Druczki przelewu na podatek i rozliczenie płatności

System umożliwia wygenerowanie druczków przelewu z uzupełnionymi danymi płatnika oraz właściwego US. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie wyliczenie i w górnym menu wybrać opcję DRUCZEK PRZELEWU.

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników - druczek

Po opłaceniu zaliczki należy tę informację wprowadzić do systemu zaznaczając zaliczkę za dany okres i w górnym menu wybierając funkcję ROZLICZ.

Zaliczka na podatek dochodowy pracowników - opcja rozlicz

Po wykonaniu tej akcji zaliczka będzie widniała w systemie jako rozliczona.

Najczęściej zadawane pytania
  • Czy mam co miesiąc wysłać deklaracje podatkowe do US?
    Od roku 2007 nie ma obowiązku składania miesięcznych deklaracji PIT-4R i PIT 8AR, a jedynie w terminie do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc należy ustalić jej wysokość i wpłacić na konto US. Po zakończeniu roku przekazuje się do urzędu deklarację roczną PIT 4R.
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn