Jednolity Plik Kontrolny dla Księgi przychodów i rozchodów - JPK KPiR

Jednolity plik kontrolny stanowi kolejny krok w kierunku informatyzacji administracji podatkowej. W związku z nowelizacją przepisów podatkowych przedsiębiorcy od lipca 2018 roku zostali zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK KPiR. Przekazanie odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych w postaci właśnie jednolitego pliku kontrolnego.

Jak wygenerować JPK KPiR w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl można pobrać deklarację JPK_KPiR zarówno z poziomu zakładki DEKLARACJE, jak i EWIDENCJE.

JPK KPiR - zakładka DEKLARACJE

Plik JPK KPiR generowany jest automatycznie do każdej wyliczonej w systemie wfirma.pl zaliczki na podatek dochodowy.

W celu pobrania pliku  JPK_KPiR w systemie z poziomu deklaracje należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATEK DOCHODOWY oraz kliknąć w okres wyliczonej zaliczki.

Następnie w wygenerowanym wyliczeniu zaliczki za dany okres należy kliknąć w górnej części okna na funkcję POBIERZ JPK KPiR.

JPK KPiR - zakładka EWIDENCJE

W celu wygenerowania i pobrania deklaracji JPK_KPiR z poziomu zakładki Ewidencje należałoby przejść do: EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW i wybrać okienko POBIERZ JPK KPIR.