Jednolity Plik Kontrolny dla Księgi przychodów i rozchodów - JPK PKPiR

Jednolity plik kontrolny stanowi kolejny krok w kierunku informatyzacji administracji podatkowej. W związku z nowelizacją przepisów podatkowych przedsiębiorcy od lipca 2018 roku zostali zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK PKPiR. Przekazanie odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych w postaci właśnie jednolitego pliku kontrolnego.

Jak wygenerować JPK PKPiR w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl można pobrać deklarację JPK KPiR zarówno z poziomu zakładki PODATKI, jak i EWIDENCJE.

JPK PKPiR - zakładka PODATKI

Plik JPK PKPiR generowany jest automatycznie do każdej wyliczonej w systemie wfirma.pl zaliczki na podatek dochodowy.

W celu pobrania pliku  JPK PKPiR w systemie z poziomu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY oraz kliknąć w okres wyliczonej zaliczki.

 JPK PKPIR - zakładka Podatki

Następnie w wygenerowanym wyliczeniu zaliczki za dany okres należy kliknąć w górnej części okna na funkcję POBIERZ JPK PKPiR.

JPK PKPIR - widok podatku dochodowego

JPK PKPiR - zakładka EWIDENCJE

W celu wygenerowania i pobrania deklaracji JPK_PKPiR z poziomu zakładki Ewidencje należałoby przejść do: EWIDENCJE » KPiR i na dole strony wybrać okres za jaki plik ma zostać wygenerowany. Po czym należy wybrać opcję POBIERZ JPK PKPIR.

JPK PKPIR - zakładka Ewidencje