0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odzyskiwanie dostępu do konta w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Użytkownik, który utracił dostęp do konta (np. zapomniał adres e-mail za pomocą, którego logował się do konta), może nadać uprawnienia Administratora dla wskazanego adresu e-mail jednak w zakresie tym musi:

  1. być właścicielem konta - Usługobiorcą w myśl z zapisów regulaminu,
  2. wykonać przelew weryfikacyjny,
  3. przygotować i przesłać oświadczenie.

Spełnienie wszystkich 3 warunków opisanych powyżej, jest konieczne.

Usługobiorca - właściciel konta

Pierwszym warunkiem jaki należy spełnić jest to by konto firmowe założone w systemie wFirma.pl było wprost założone na działalność identyfikowaną danymi użytkownika: 

  • nazwiskiem i imieniem (w przypadku JDG) lub nazwą spółki (w przypadku spółek kapitałowych i osobowych)
  • NIP-em i Regonem.

Regulamin serwisu wFirma.pl

§ 1. DEFINICJE

1. Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery, oznaczają: (...)

c. Usługobiorca - klient korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Usługobiorca jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może on być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

Przelew weryfikacyjny

Drugim krokiem jest wykonanie przelewu weryfikacyjnego z:

  • osobistego rachunku bankowego - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej
  • rachunku bankowego spółki - w przypadku spółek kapitałowych (spółka z o.o. lub S.A) i osobowych (spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa)

W ten sposób użytkownik potwierdzi swoje dane.

Przelew weryfikacyjny należy wykonać na kwotę 10 zł na rachunek 85 1090 2402 0000 0001 1332 2031 z tytułem przelewu:

Nadanie uprawnień administratora dla [adres e-mail] w firmie [NIP] w wFirma.pl o ID [ID konta].

W tytule przelewu opcjonalnie można wskazać Regon.

Przygotowanie i przesłanie oświadczenia

Ostatnim krokiem jest przygotowanie i przesłanie oświadczenia w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie pisemnej‌ (skan lub zdjęcie). 

Treść oświadczenia:

Pismo z dnia ……. Miejscowość

Oświadczam, że niniejszym pismem autoryzuję siebie [adres e-mail] jako admina na koncie firmy [NIP] o ID [ID konta] w serwisie wFirma.pl, wysyłając ponadto przelew autoryzujący o wartości 10 zł.

W treści oświadczenia można opcjonalnie wskazać Regon.

Pismo powinno zostać podpisane przez:

  • przedsiębiorcę - w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
  • wszystkich wspólników spółki - w przypadku spółek osobowych
  • osób reprezentujących spółkę z KRS - w przypadku spółek kapitałowych

Podpisane oświadczenie oraz potwierdzenie zapłaty należy przesłać w formie PDF na adres mailowy: biuro@wfirma.pl - wówczas zostanie uruchomiona procedura odzyskiwania dostępu do konta.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów