0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pit zero w systemie wFirma

  • pit zero

Wielkość tekstu:

Mam kilku pracowników, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia z podatku w związku z ulgą pit zero. Wypłacam wynagrodzenia z przesunięciem, rozumiem, że wynagrodzenie za lipiec wypłacone w sierpniu będzie już zwolnione z podatku. Jak do systemu wprowadzić zmiany, aby prawidłowo wyliczyć wynagrodzenia. 

Ulga pitzero to zwolnienie z opłacania podatku dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia. Przepisy te mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. W 2019 r. płatnik nie będzie miał więc obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Jeśli pracownik złoży oświadczenie, że od 1 sierpnia chce korzystać z ulgi należy dokonać odpowiednich zmian w systemie. W tym celu do istniejącej już umowy konieczne jest dodanie aneksu, w przypadku kiedy w danej firmie terminy wypłat są z przesunięciem. 

Przykład 1.  

Wynagrodzenie za lipiec płatne w sierpniu, to termin obowiązywania aneksu powinien być datowany na 1 lipiec 2019. 

Ustawodawca wskazuje, iż “płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie”

Przykład 2. 

Pracodawca otrzymał oświadczenie od pracownika 26 września. W przypadku otrzymania oświadczenia, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie.Czyli w tym przypadku płatnik najpóźniej od października 2019 powinien zacząć stosować ulgę lub jeśli wynagrodzenie za wrzesień płatne jest pod koniec miesiąca to może on zastosować ulgę już we wrześniu 2019. 

Po ukończeniu przez pracownika/zleceniobiorcę 26 lat, system automatycznie zacznie naliczać zaliczki na PIT.

Dodawanie aneksu 

Aneks należy dodać poprzez KADRY » UMOWY zaznaczenie umowy i kliknięcie na DODAJ » ANEKS. Jako Data rozpoczęcia obow. zmian wprowadzić trzeba dzień, od którego pracownik chce skorzystać ze zwolnienia.Data zakończenia, to data zakończenia umowy.

Pit zero - dodawanie aneksu

Aneks dodawany jest wyłącznie na cele techniczne wyliczenia wynagrodzenia zwolnionego z podatku (zmiana parametrów naliczania płacy). Nie wprowadza zmian w treści umowy, zatem nie ma potrzeby, aby pracownik go podpisywał jeśli podstawowe warunki nie ulegają zmianie.

Podatek dochodowy a pit zero

W zakładce PODATEK DOCHODOWY należy zaznaczyć TAK w części Zwolnienie PIT (dla młodych) i zapisać zmiany.

Pit zero - zaznaczenie zwolnienia dla młodych

Dzięki temu podczas wyliczania listy płac od wynagrodzenia nie zostanie potrącony podatek i lista płac będzie wyglądała następująco: 

Pit zero na liście płac

Od 2020 roku nie będzie konieczności wprowadzania zmian do systemu, ponieważ  przychody osób w wieku do 26. roku życia będą automatycznie zwolnione z opodatkowania i nie będzie potrzeby składania oświadczeń. Natomiast oświadczenie będzie potrzebne, jeśli pracownik nie zdecyduje się na korzystanie z tej ulgi.

Umowa zlecenia a aneks

Podobnie jak przy umowie o pracę w sytuacji, gdy zleceniobiorca ma już wprowadzoną umowę i chce skorzystać ze zwolnienia w trakcie jej trwania, wtedy konieczne będzie wprowadzenie aneksu. Aneks dodawany jest wyłącznie na cele techniczne wyliczenia wynagrodzenia zwolnionego z podatku - pit zero

W przypadku umowy zlecenia aneks powinien być datowany na na pierwszy dzień miesiąca, w którym złożono oświadczenie. Przy rozliczaniu wynagrodzenia z umowy zlecenie nie wskazuje się okresu, za jaki jest należna pensja (tak jak ma to miejsce przy umowach o pracę). Ważne, aby dodać aneks w dacie wcześniejszej od daty wypłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów