0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana stawki PIT w umowach o pracę i cywilnoprawnych

Wielkość tekstu:

W związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym dotyczącym obniżki podatku oraz podwyżki kosztów uzyskania przychodu (umowy o pracę) w systemie możliwa jest zmiana stawki PIT pobieranego z wynagrodzenia pracownika. Poniżej przykłady jak ustawić odpowiednią stawkę.

Stawki podatku w umowach

Po zmianie przepisów od 1 października 2019 roku w systemie istnieje możliwość wyboru właściwej stawki podatku:

  • automatyczna - dostępna wyłącznie przy umowach o pracę. Po wyborze tej opcji system będzie pilnował wartości progu podatkowego - do granicy 85 528 zł naliczy podatek od stawki 18% (wypłaty do końca września 2019), po zmianach 17% (wypłaty od 1 października 2019), a po przekroczeniu ograniczenia podatek będzie liczony od 32%. Przy pozostałych umowach (np. umowa zlecenie itd.) próg podatkowy zmienia się na wniosek zatrudnionego - ręcznie, limit będzie kontrolowany przez system;
  • 17% - obowiązuje od 1 października 2019 roku. Po zaznaczeniu tej stawki system nie pilnuje przekroczenia progu podatkowego, może ona być stosowana w sytuacji, gdy przykładowo pracownik składa oświadczenie o rozliczaniu się z małżonkiem i zaniechaniu naliczania zaliczek od wyższej stawki 32%.
  • 17,75% - mogła być ona stosowana na wniosek pracownika od 1 października do grudnia 2019 roku. Próg podatkowy nie jest tu pilnowany;
  • 18% - stawka ta jest właściwa dla dochodów osiągniętych do 30 września 2019 roku. Po jej wyborze próg nie jest kontrolowany;
  • 32% - stawka dla pracowników, którzy przykładowo przychodzą do pracy w trakcie roku, a u poprzedniego pracodawcy przekroczyli już pierwszy próg podatkowy. W przypadku innych umów niż umowa o pracę stawkę tę stosuje się na wniosek pracownika.

Zmiana stawki PIT w umowie o pracę

Żeby zmienić stawkę podatku dochodowego przy naliczaniu wynagrodzenia z umowy o pracę należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY odszukać właściwą umowę, a następnie zaznaczyć ją i z górnego paska wybrać MODYFIKUJ. Po pojawieniu się okna Modyfikowanie umowy o pracę wystarczy w PODATEK DOCHODOWY przy polu Stopa procentowa podatku określić odpowiednią wartość, przy czym:

Zalecany jest wybór stawki automatycznej. Wtedy system przelicza samoczynnie podatek po właściwej stawce i pilnuje również przekroczenia progu podatkowego.

Zwiększone koszty uzyskania przychodu oraz ulga podatkowa w zmienionej stawce są automatycznie uwzględniane podczas wyliczania wynagrodzeń.

Zmiana stawki PIT w umowie o pracę

Zmiana stawki PIT w pozostałych umowach

Zmiana stawki PITumowie zlecenie wygląda analogicznie jak w umowie o pracę - należy przejść do KADRY » UMOWY. Po otwarciu umowy należy wybrać MODYFIKUJ. Wówczas w zakładce PODATEK DOCHODOWY pojawi się możliwość wyboru właściwej Stopy procentowej podatku.

Zmiana stawki PIT w umowie zlecenie

Stawkę podatku można w ten sam sposób zmienić również przy umowie o dzieło, u organów zarządzających, w dywidendach i kontraktach menedżerskich.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku umów cywilnoprawnych system nie pilnuje przekroczenia pierwszego progu podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów