0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Wielkość tekstu:

Zatrudniamy pracownicę, która obecnie zaszła w ciążę. Umowa zawarta została na czas określony i niebawem się kończy. Jakie kroki wykonać, aby dodać przedłużenie umowy do dnia porodu?

 

Zgodnie z przepisami umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. W takiej sytuacji nie można zakończyć z pracownicą umowy wcześniej niż przed porodem. Wzór przedłużenia umowy oraz więcej informacji w tym temacie można znaleźć w artykule: Przedłużenie umowy do dnia porodu – wzór z omówieniem

Przedłużenie umowy do dnia porodu w systemie

W celu prawidłowego rozliczenia pracownicy należy zmienić datę końcową na przewidywany dzień porodu, a później tę datę zmodyfikować ponownie na dzień, w którym urodzi się dziecko. Aby tego dokonać wystarczy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » UMOWY zaznaczyć pracownika i wybrać MODYFIKUJ, a następnie zmienić datę zakończenia umowy i zapisać zmiany.

Przedłużenie umowy do dnia porodu - modyfikacja umowy

Pracownicy należy się wynagrodzenie za czas przepracowany, jeśli otrzyma zwolnienie lekarskie, to przez pierwsze 33 dni to Pan będzie zobowiązany do wypłaty jej wynagrodzenia chorobowego, a przez pozostały okres zwolnienia zasiłek będzie wypłacał ZUS. Za okres korzystania przez pracownicę z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego również płatnikiem zasiłku będzie ZUS.

Rozliczenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 

Jeżeli umowa trwa do dnia porodu to dzień porodu jest pierwszym dniem zasiłku macierzyńskiego, a jednocześnie ostatnim dniem pracy.

Niezależnie, czy pracodawca jest płatnikiem zasiłków czy nie jeśli zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez ZUS wymagane jest wysłanie zaświadczenia płatnika składek wystawione na druku Z-3.

Urlop macierzyński pracownika można dodać w zakładce KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI. Po kliknięciu na DODAJ w oknie dialogowym w polu Rodzaju nieobecności należy wybrać należy "urlop macierzyński", a jako Rodzaj świadczenia i przerwy: kod 311 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego i wpisać go jedynie na dzień porodu. Jeśli pracownica złożyła wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego od razu, to wystarczy złożyć jeden druk Z-3. Po wprowadzeniu wymaganych danych należy wybrać opcję ZAPISZ I GENERUJ Z-3

Przedłużenie umowy do dnia porodu - dodanie urlopu macierzyńskiego

Po pojawieniu się okna w bloku III formularza Z-3 należy wskazać łączny okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, o który wnioskuje pracownica i zapisać zmiany. Aby edytować utworzony w systemie dokument należy wejść w zakładkę KADRY » DEKLARACJE zaznaczyć utworzony formularz Z-3 i wybrać MODYFIKUJ. Można go również wydrukować zaznaczając go i wybierając DRUKUJ lub pobrać plik XML i zaimportować go do PUE zgodnie z instrukcją dostępną na stronie: Eksport zaświadczeń Z-3, Z-3a i Z-3b i ich wysyłka z PUE

Warto pamiętać, że do Z-3 konieczne będzie dołączenie dodatkowych dokumentów, jak np. odpis aktu urodzenia dziecka. Pracownicy zaś należy wystawić świadectwo pracy oraz wyrejestrować ją z ubezpieczeń

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów