0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Raport RODO - dane osób, które są przetwarzane w systemie

Wielkość tekstu:

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą. W systemie wfirma.pl istnieje możliwość wygenerowania raportu zawierającego informacje dotyczące:

  • daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu administratora danych oraz ich treści,
  • identyfikatora użytkownika wprowadzającego te dane,
  • źródła danych w przypadku zbierania danych nie od osoby, której one dotyczą,
  • odbiorców danych, którym dane osobowe zostały udostępnione,
  • sprzeciwu.

Raport RODO - dane osób przetwarzanych w systemie

Raport odpowiadający wymogom przepisów o ochronie danych osobowych można wygenerować dla każdej osoby, której dane są przetwarzane w programie, z poziomu:

  • CRM » KONTRAHENCI » SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA (klikając na nazwę danego kontrahenta),

  • CRM » OSOBY (klikając na nazwę danej osoby)
  • KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA (klikając na imię i nazwisko pracownika)

  • USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY (klikając na adres e-mail danego użytkownika).

W celu wygenerowania raportu należy wybrać ikonkę dokumentu w prawym górnym rogu okna.

Raport RODO - gdzie znaleźć?

Zawartość raportu RODO

Wygenerowany raport zawiera informacje o konkretnej osobie jakie zapisane są w systemie (zakładka Aktualne dane) oraz Historię ich zmian. Zapisy tworzone są automatycznie przez system.

Raport RODO - lista danych

W zakładce Historia udostępnień » Dodaj wpis istnieje możliwość wprowadzenia informacji o odbiorcach, którym dane zostały udostępnione.

W miejscu Historia protestów » Dodaj wpis istnieje możliwość odnotowania wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zakładka Inne ważne wpisy » Dodaj wpis służy do odnotowania dodatkowych informacji, jakie miałby znaleźć się w raporcie.

System domyślnie podając źródło danych przypisuje źródło Własne. Po wybraniu opcji Zmień źródło pozyskania danych możliwe jest wprowadzenie modyfikacji w tym zakresie.

Raport RODO - zmień źródło

Wydruk raportu RODO

W celu wydruku raportu należy użyć funkcji Generuj raport.

Raport RODO - drukowanie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów